viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S5 Poznań - Wrocław: Głuchowo - Kaczkowo

S5 POZNAŃ - WROCŁAW

S5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. Poznań - Wronczyn

 

Cel inwestycji:

 

Istniejąca droga krajowa na odcinku od Komornik do Wronczyna nastręcza wielu problemów szczególnie związanych z hałasem. Przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu w rejonie Rosnówka, Dębienka, Stęszewa oraz Witobla i Zamysłowa sięgają nawet 15 dB. Wiele budynków znajduje się bardzo blisko krawędzi jezdni, co dodatkowo potęguje niezadowolenie społeczne z przebiegającej w pobliżu drogi. W latach 2001-2002 zrealizowano przebudowę drogi nr 5 na odcinku Komorniki – Głuchowo co poprawiło bezpieczeństwo i warunki ruchu drogowego, jednak w niewielkim zakresie przyczyniło się to do poprawy komfortu akustycznego mieszkańców. W wielu miejscach (liczne wsie) na drodze krajowej nr 5 istnieją bezpośrednie wjazdy i zjazdy na posesje, co stwarza niebezpieczeństwo kolizji. Natężenie ruch na drodze krajowej nr 5 wynosi obecnie 24633 pojazdy rzeczywiste na dobę w rejonie Komornik gdzie tworzą się w godzinach szczytu zatory drogowe i 16653 na odcinku Komorniki - Stęszew. W Stęszewie droga nr 5 krzyżuje się w jednym poziomie z linią kolejową Luboń – Sulechów. Ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu, ograniczenia oddziaływania akustycznego oraz poprawę komfortu jazdy budowa drogi S-5 jest inwestycją potrzebną, a dla mieszkańców okolicznych miejscowości wręcz niezbędną. Połączenie drogi S-5 z autostradą A-2  przeniesie znaczną część ruchu tranzytowego z okolic Poznania na autostradę A2 i dalej drogę ekspresową S 5 w kierunku Bydgoszczy i Gdańska. Obwodnica przyczyni się do dalszego rozwoju gmin Komorniki, Dopiewo i Stęszew. Poprawi także dojazd z Poznania do drogi krajowej nr 32 w kierunku Zielonej Góry.

 

Podstawowe parametry techniczne:


 -     długość obwodnicy                                                           -   16,1 km

 -     klasa drogi                                                                      -   kl. S ekspresowa dwujezdniowa

 -     nośność nawierzchni                                                        -   kategoria ruchu KR5, 115 kN/oś

-      ilość węzłów dwupoziomowych                                          -   3 węzły: Dopiewo (dawniej Konarzewo), Stęszew  i Mosina (dawniej Wronczyn)

-      ilość obiektów inzynierskich                                              -   16 (w tym 2 mosty)
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

-      wniosek GDDKiA                                                             -   złożenie wniosku w dniu 13.05.2010

-      decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony

        Środowiska w Poznaniu                                                   -   19.08.2011

 

Przygotowanie zadania:

 -      dokumentacja dotychczasowa                                         -   studium techniczno - ekonomiczne STE i koncepcja programowa

-      decyzja o zezwoleniu na realizację

       inwestycji drogowej (ZRID)                                             -     planowany termin II kwartał 2011 r.

-      dokumentacja techniczna                                                -   IV kwartał 2010 r.

 

Realizacja inwestycji:            

-     przetarg na wykonanie i nadzór                      -   realizacja inwestycji może zostać rozpoczęta do 2013 roku (Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015). 

 

Podsumowanie: Realizacja inwestycji może zostać rozpoczęta do 2013 roku (Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015). 

 

Do pobrania:  

 

Plan orientacyjny

 

 

 

 

S5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. WRONCZYN - KOŚCIAN - RADOMICKO

 

Cel inwestycji:

Istniejąca droga krajowa nr 5 o znaczeniu międzynarodowym przenosi duże natężenie ruchu wynoszące średnio 12 500 na dobę oraz łączy Poznań z Wrocławiem i autostradę A2 z A4. Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez następujące miejscowości: Głuchowo, Jarogniewice, Kawczyn, Kościan, Ponin, Czacz, Śmigiel, Wydorowo i Radomicko. Tylko miasto powiatowe Kościan i Śmigiel posiada obwodnicę. Najtrudniejszy jest przejazd przez wsie o zwartej bliskiej zabudowie takie jak: Głuchowo, Jarogniewie i Ponin. Dla mieszkańców tych miejscowości droga oprócz zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, stwarza duże uciążliwości z tytułu hałasu, drgań i zanieczyszczeń powietrza.

Projektowana droga ekspresowa zasadniczo biegnie po nowej trasie z wyjątkiem początkowego odcinka Woroczyn - Piotrowo oraz jednojezdniowej obwodnicy Śmigla, na której przewiduje się dobudowę drugiej jezdni i budowę węzłów drogowych. Trasa drogi przebiega po terenach rolniczych i częściowo leśnych. Budowa drogi ekspresowej spowoduje skrócenie czasu podróży pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem oraz spowoduje rozwój gospodarczy regionu.

 

Podstawowe parametry techniczne:

-           długość obwodnicy                                    -   34,6 km

 -          klasa drogi                                               -   kl. S ekspresowa dwujezdniowa

 -          nośność nawierzchni                                 -   kategoria ruchu KR6, 115 kN/oś

 -          ilość węzłów drogowych                            -   6 węzłów: Czempin (dawniej Piotrowo), Kościan, Kościan - Południe (dawniej Kobylniki),  Śmigiel, Śmigiel  - Południe (dawniej Nietążkowo), Lipno (dawniej Radomicko)

 -          ilość obiektów inżynierskich                             -  36, w tym 7 mostów w ciągu S5, 11 wiaduktów w ciągu S5, 15 wiaduktów nad S5, 3 przejścia dla zwierząt dużych

 

Decyzje:

-      decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach          -   19.08.2011 r.

 -      dokumentacja geologiczno-inzynierska                  -   13.05.2009 r.

-      dokumentacja hydrogeologiczna                            -   16.04.2009 r.

 

Zrealizowane etapy przygotowania inwestycji:

-       studium techniczno - ekonomiczne - środowiskowe etap II

-       koncepcja programowa KP     

 

Realizacja inwestycji:            

-      realizacja inwestycji może zostać rozpoczęta do 2013 roku (Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015). 

  

 

Plan orientacyjny (18 MB)

 

 

S5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. RADOMICKO - LESZNO - KACZKOWO

 

Cel inwestycji:

Istniejąca droga krajowa nr 5 o znaczeniu międzynarodowym przenosi duże natężenie ruchu wynoszące średnio 14 478 pojazdów na dobę oraz łączy Poznań z Wrocławiem i autostradę A2 z A4 przez oddaną do ruchu we wrześniu 2011 Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8. Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez następujące miejscowości: Lipno, Leszno, Rydzyna i Augustowo. Przejazd przez Leszno w większości odbywa się drogą dwujezdniową, z kolei Rydzyna posiada obwodnicę. Utrudnienie w ruchu stwarzają linie kolejowe E59 Poznań - Wrocław, który przecina istniejącą drogę krajową pomiędzy miejscowościami Lipno i Leszno, a także w Lesznie - nienormatywny wiadukt kolejowy o dość małej skrajni pionowej.

Projektowana droga ekspresowa przebiega całkowicie po nowym śladzie przez tereny rolne i częściowo leśnych po zachodniej stronie Leszna, pzoa terenem lotniska szybowcowego w Strzyżewicach.

Budowa drogi ekspresowej spowoduje skrócenie czasu podróży pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem, spowoduje rozwój gospodarczy regionu oraz przyniesie zmniejszenie ruchu tranzytowego przez miejscowości Lipno, Leszno i Rydzyna. 

 

 

Podstawowe parametry techniczne:

 -    długość obwodnicy                                           -   27,8 km

-     klasa drogi                                                       -   kl. S ekspresowa dwujezdniowa

-     nośność nawierzchni                                        -   kategoria ruchu KR6, 115 kN/oś

-    ilość węzłów dwupoziomowych                           -  3 węzły: Święciechowa, Leszno i Leszno Południe, 1 węzeł na DK5: Dabcze (skrzyżowanie "łącznika" z DK5)

-     ilość obiektów mostowych                                 -   19 obiektów mostowych oraz ekodukt nad drogą S5 i linią kolejową E59

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

-     decyzja Regionalnego Dyrektora

      Ochrony Środowiska w Poznaniu                      -   19.08.2011 r.

 

 

 

Przygotowanie zadania:

 

 -    dokumentacja dotychczasowa                          -   studium techniczno – ekonomiczne - środowiskowe etap II

-     koncepcja programowa                                    -   III/IV   kw. 2011 r.

-     dokumentacja techniczna                                -   II  kw. 2012 r.

 

-     decyzja ZRID                                                  -   IV kw. 2012 r.

 

Realizacja inwestycji:            

-     Data rozpoczęcia realizacji inwestycji               -   realizacja inwestycji może zostać rozpoczęta do 2013 roku (Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015). 

 

Podsumowanie: Realizacja inwestycji może zostać rozpoczęta do 2013 roku (Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015). 

 

Plan orientacyjny (do pobrania)