viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2010

Podpisano umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ

06-08-2010
22 lipca br. w obecności Radosława Stępnia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie podpisanych zostało 6 umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, w tym 4 projekty drogowe.

Łączna wartość podpisanych umów wynosi ponad 2 mld 423 mln zł., w tym środki unijne pochodzące z Funduszu Spójności to 1 mld 582 mln zł. Projekty miast Poznań i Bielsko-Biała oraz jeden z projektów GDDKiA (Miękowo) są projektami konkursowymi dla działania 6.1, pozostałe tj. projekt GDDKiA (S5), PKP PLK SA oraz SKM Sp. z o.o. pochodzą z listy projektów indywidualnych.

Minister Radosław Stępień podkreślił, że podpisane 22 lipca umowy świadczą o dużej partycypacji Unii Europejskiej w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Bez tego wsparcia nie bylibyśmy w stanie sprostać realizacji tych inwestycji. Unia patrzy jak są dzielone środki, dlatego tak ważny jest zrównoważony rozwój. Można powiedzieć, że Polska jest dzisiaj najważniejszym skrzyżowaniem Europy  − dodał Minister Stępień.
 
PROJEKTY DROGOWE
Całkowita wartość projektu Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań (węzeł „Kleszczewo”), realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, wynosi 1 499 761 573,16 PLN. Kwota unijnego wsparcia to 1 120 491 561,39 PLN.
Projekt dotyczy budowy drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz-Poznań na odcinku Gniezno – Poznań, tj. od projektowanego węzła “Woźniki” w rejonie Łubowa do linii rozgraniczających autostrady A2, w ramach których projektowany jest węzeł "Nagradowice". Odcinek ten jest częścią większego zadania inwestycyjnego, jakim jest planowana trasa szybkiego ruchu S5 na trasie Nowe Marzy (A1) – Wrocław, a w przyszłości do przejścia granicznego Boboszów. Dzięki realizacji projektu poprawi się stan bezpieczeństwa oraz płynność ruchu na trasie pomiędzy Gnieznem i Poznaniem. Skróceniu ulegnie czas przejazdu w ruchu tranzytowym. Poznań wraz z szeregiem mniejszych miejscowości zostaną odciążone z ruchu tranzytowego.
Projekt obejmuje budowę ekspresowej drogi dwujezdniowej, 4 - pasowej wraz z budową 7 węzłów, 31 obiektów inżynierskich i 6 miejsc obsługi podróżnych (MOP), przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budowę dróg serwisowych i urządzeń ochrony środowiska. Realizacyjnie projekt podzielony został na 2 odcinki: Gniezno – Czachurki i Czachurki – Kleszczewo A2.
Funkcjonalnie trasa zastąpi drogę krajową dk-5. Łącznie zostanie wybudowanych 35 km drogi ekspresowej i przebudowanych 6,5 km drogi krajowej.
 
Drugim projektem GDDKiA jest Budowa obwodnicy miejscowości Miękowo w ciągu drogi krajowej nr 3. Całkowita wartość projektu to 65 000 000,00 zł, w tym środki unijne 50 196 160,55 zł.
Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy o długości 4,1 km, od zachodniej strony miejscowości Miękowo (woj. zachodniopomorskie). Część trasy o długości 2,5 km, stanowiąca obejście Miękowa, zostanie wybudowana po nowym śladzie. W pozostałej części planowana jest dobudowa drugiej jezdni wraz z korektą szerokości pasa drogowego, jako wzmocnienie istniejącego odcinka drogi. Realizacja inwestycji wymaga, oprócz budowy drogi krajowej, przebudowy lokalnego układu drogowego oraz kolidującego z projektowaną drogą istniejącego uzbrojenia terenu.
Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnej komunikacji, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu, nośności i jakości odcinka drogi krajowej nr 3, która jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Budowa obwodnicy jest niezbędna z uwagi na duży ruch tranzytowy z południa Europy w kierunku Szwecji oraz północno – zachodniej części kraju.
 
Kolejnym projektem, dla którego zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, jest Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady w Poznaniu (DK 5) – etap II od ul. Głównej do ul. Podwale. Beneficjentem wspieranego przedsięwzięcia jest miasto Poznań. Całkowita wartość projektu to 84 877 295,54 zł, natomiast unijne dofinansowanie wynosi 28 158 365,56 zł.
Projektowana ulica o długości 1,15km będzie posiadać dwie jezdnie – o szerokości 10,5 m każda – 2 x 3 pasy ruchu każdy o szerokości 3,5 m.
Projekt ma istotne znaczenie dla całej Aglomeracji Poznańskiej, rozumianej jako Miasto Poznań oraz gminy powiatu ziemskiego poznańskiego. Dotyczy budowy nowej ulicy stanowiącej jeden z kluczowych elementów ciągu drogi krajowej nr 5.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy płynności ruchu (w szczególności tranzytowego), skrócenia czasu przejazdu, poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu oraz obniżenia kosztu przewozów transportem samochodowym.
 
Beneficjentem projektu Przebudowa Drogi Krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku – Białej, odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej jest miasto Bielsko-Biała. Całkowita wartość projektu to 38 114 290,60 zł, natomiast unijne dofinansowanie wynosi 31 236 409,39 zł.
Projekt dotyczy remontu fragmentu ul. Żywieckiej o długości 1,094 km wraz z uzyskaniem jego nośności na poziomie 115 KN. Odcinek stanowi jeden z kluczowych elementów ciągu drogi krajowej nr 69, znajdującej się aktualnie w sieci TEN – T.
Ulica Żywiecka jest jedną z największych arterii komunikacyjnych miasta Bielsko – Biała, którą wyprowadzany jest ruch z miasta oraz z obszaru Śląska w kierunku Żywca i przejść granicznych w Zwardoniu i Korbielowie. Dlatego też projekt przebudowy tej arterii ma bardzo duże znaczenie dla całego miasta jak również dla sąsiadujących z nim gmin.
Dzięki realizacji projektu poprawie ulegną warunki i jakość życia mieszkańców, wzrośnie poziom bezpieczeństwa ruchu, a także zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna miasta Bielska-Białej, co z kolei powinno przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy.

22.07.2010