viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2010

Pierwsze pozwolenia na budowę A2 Stryków - Konotopa wydane

20-08-2010
Pierwsze pozwolenia na budowę dla autostrady A2 Stryków – Konotopa wydane. Niebawem podpisane zostaną kolejne. Budowa autostrady ruszy zgodnie z planem na przełomie września i października 2010 roku.

11 sierpnia br. wojewoda mazowiecki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla odcinka D1 autostrady A2 od Strykowa pod Łodzią do Konotopy w sąsiedztwie Warszawy. Wykonawcą tego odcinka jest firma Strabag. Z informacji uzyskanych przez GDDKiA w Mazowieckiem Urzędzie Wojewódzkim wynika, że w następnym tygodniu firma Strabag otrzyma również decyzję dla odcinka D2.  Dodatkowo informujemy, iż 27 lipca br. Strabag otrzymał już pozwolenia na budowę Miejsc Obsługi Podróżnych i Punktów Poboru Opłat. MOP na odcinku realizowanym przez Strabag, a także MOP-y na innych odcinkach autostrady A2 będą gotowe równocześnie z otwarciem autostrady A2, w czerwcu 2012 roku.

Pozostali wykonawcy autostrady A2 na odcinkach A, B, C i E, zgodnie z terminami kontraktowymi planują uzyskać pozwolenia na budowę pod koniec września br. Zgodnie z kontraktem prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę wykonawcy zobligowani są uzyskać w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2010 r.

92-kilometrowa autostrada A2 połączy Stryków z Konotopą w czerwcu 2012 roku. Inwestycja zostanie zrealizowana kosztem 3,2 mld zł, przy kosztorysie ma poziomie 5,7 mld zł. Tym samym GDDKiA osiągnęła przy tym kontrakcie oszczędność na poziomie 2,5 mld zł.

Odcinek D – dane techniczne:
Długość odcinka: 17,6 km
Parametry techniczne drogi:  Przekrój dwujezdniowy:
• Klasa techniczna - A
• Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
• Ilość pasów ruchu - 2 x (2 x 3,75) m
• Pas rozdziału wraz z opaskami - 11,00 m (ze względu na planowany II etap budowy autostrady obejmujący wraz z opaskami dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka)
• Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
• Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
• Szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m
• Szerokość korony drogi - 34,50 m (Etap I i II)
• Skrajnia pionowa - 4,70 m
• Kategoria ruchu - KR6
• Obciążenie - 115 kN/oś

Zakres inwestycji:
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych
robót budowlanych:
• budowa nowej autostrady o dł. 17,6 km
• budowa węzła autostradowego „Tłuste" (km 438+500) - węzeł typu „trąbka"
• budowa 2 miejsc obsługi pasażerów (MOP): „Brwinów" (km 443+230) i „Brwinów" (km 443+350) bez obiektów kubaturowych
• budowa placu poboru opłat (PPO) „Pruszków" (km 446+500) w zakresie robót drogowych z tunelem technologicznym i systemem kanalizacji technicznej
• budowa stacji poboru opłat (SPO) „Tłuste" (km 438+500) w zakresie robót drogowych z tunelem technologicznym i systemem kanalizacji technicznej
• przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą
• budowa dróg dojazdowych
• budowa obiektów inżynierskich w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą
• budowa obiektów mostowych
• budowa przejazdów awaryjnych oraz zjazdów i wjazdów awaryjnych na autostradę
• budowa systemu odwodnienia autostrady (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, urządzenia oczyszczające)
• realizacja urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, zieleń osłonowa, urządzenia oczyszczające
• budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przy autostradowych zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, sieci gazowych i in.
• przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej (m.in.: urządzenia teletechniczne, energetyczne, sieci wodne i gazowe)
• budowa oświetlenia i łączności autostradowej
• systemy osłony meteorologicznej i zarządzania ruchem
• oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

12.08.2010