viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAInwestycje Zakończone

Budowa obwodnicy m. Międzyzdroje w ciągu drogi krajowej nr 3

17-04-2009
Nazwa: Budowa obwodnicy m. Międzyzdroje w ciągu drogi krajowej nr3

Lokalizacja: Województwo zachodniopomorskie. Miejscowośę: Międzyzdroje

Opis:

 • stan przed inwestycją

   Objęty projektem odcinek drogi krajowej nr 3 przebiega przez Woliński Park Narodowy i lasy, stanowiące jego otulinę oraz przecina dolinę Kanału Zdrojowego, jest poważną barierą oddzielającą miasto od miejscowości Zalesie, Wicko, Wapnica i Lubin. Na odcinku objętym projektem brak było przepustów dla zwierząt, co z kolei ze względu na duże natężenie ruchu, stanowiło istotna barierę ekologiczną. Ze względu na falisty teren istniejąca trasa była kręta, o małych promieniach łuków poziomych i pionowych, co powodowało ograniczenie widoczności, a w konsekwencji - dopuszczalnej prędkości nawet do 40 km/h. Dodatkowe utrudnienia w ruchu powodowały jednopoziomowe skrzyżowania z drogą powiatową do Wapnicy i drogą wojewódzką nr 102 do Międzyzdrojów. Droga krajowa Nr 3 jest elementem sieci dróg międzynarodowych (E65) łącząc przeprawy promowe Ystad-Świnoujście z siecią. dróg krajowych i południem Europy. W miesiącach letnich obciążona jest dużym ruchem turystycznym
   Przebudowa drogi krajowej nr 3 na docinku od km 12+006 do km 14+970 stanowiła kontynuację prac prowadzonych podczas przebudowy odcinka przechodzącego przez teren Wolińskiego Parku Narodowego, budowy obwodnicy Dargobądza oraz budowy obwodnicy Wolina. Wykonany został węzeł drogowy umożliwiający bezkolizyjny przejazd relacji Świnoujście – Międzyzdroje nad drogą krajową Nr 3 w km 12+850. Bezkolizyjny ruch lokalny Międzyzdroje – Wapnica w km 13+720 odbywa się będzie pod estakadą w ciągu projektowanego odcinka drogi krajowej nr 3.

   Międzyzdroje - 1th.jpg 

 • ogólny opis zadania

   Główne cele inwestycji:

    poprawa parametrów technicznych drogi (podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś),
    zwiększenie przepustowości drogi,
    korekta przebiegu trasy w planie ze względu na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu,
    umożliwienie bezkolizyjnych relacji drogowych,
    poprawa stanu nawierzchni,
    zmniejszenie zaburzeń w środowisku poprzez zachowanie stosunków hydrotechnicznych i utrzymanie swobodnych przejść dla zwierząt, co zapewni projektowana estakada,
    zapewnienie bezkolizyjnego przejścia dzikich zwierząt pod drogą ekspresową (budowa wiaduktu położonego na terenie lasów WPN).

   Węzeł „Międzyzdroje” zapewnił bezkolizyjny ruch na trasach: Świnoujście – Szczecin (droga krajowa nr 3), Świnoujście – Międzyzdroje (nad drogą krajową nr 3), Szczecin – Międzyzdroje. Na istniejącym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 3 i drogi wojewódzkiej nr 102 powstało rondo czterowlotowe. Bezkolizyjny ruch lokalny na kierunku Międzyzdroje – Wapnica odbywa się od ronda po starej trasie drogi krajowej nr 3 (ul. Wolińska) i dalej drogą powiatową nr 41101 (ul. Nadbrzeżna) pod estakadą w ciągu nowej trasy drogi krajowej nr 3. Z drogi głównej wyłączony został ruch obsługujący przyległe tereny poprzez zaprojektowanie dróg gospodarczych, z których jedna przebiega pod estakadą. Na odcinku drogi krajowej nr 3 przechodzącym przez Woliński Park Narodowy, nastąpiły korekty trasy polegające na zwiększeniu promieni łuków poziomych. Niewykorzystane odcinki drogi w tym rejonie przeznaczono do rekultywacji. Na terenie lasów Wolińskiego Parku Narodowego powstał budowę wiadukt ekologiczny oraz dwa przepusty jako przejścia dla zwierząt pod drogą krajową. Dostępność do drogi została ograniczona przez odpowiednie wygrodzenia. Całkowita długość odcinka drogi krajowej nr 3 po nowej trasie wynosi 2964 m, w tym estakada długości 280.2 m oraz wiadukt ekologiczny długości 42,2 m. Łączna długość łącznic na węźle „Międzyzdroje” wnosi 1490,3 m, a długość dróg obsługującychto 1580,10 m. Przebudowane zostały również fragmenty dróg: wojewódzkiej nr 102 (ul. Nowomyśliwska) – 65,0 m, ul. Wolińska – 100,0 m, powiatowej nr 41101 (ul. Nadbrzeżna) – 150,0 m.
   Inwestycja znacząco wpłynęła na polepszenie warunków i bezpieczeństwo ruchu zarówno tranzytowego, jak i lokalnego, co ma istotne znaczenie szczególnie w okresach nasilenia ruchu turystycznego.


   Międzyzdroje - 2th.jpg 

 • główne parametry techniczne

   - klasa drogi: S
   - prędkość projektowa: 80 km/h
   - obciążenie nawierzchni: 115 KN/oś
   - przekrój:

   • liczba jezdni: 1
   • ilość pasów ruchu na jezdni: 2
   • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
   • szerokości nawierzchni: 7,0 + 2*2,0 m

   Długość całego odcinka objętego przebudową wyniosła 2,964 km.

   Zakres robót:

   • część drogowa
   - przebudowa drogi głównej na długości 2,964 km
   - budowa bezkolizyjnego węzła „Międzyzdroje”
   - budowa ronda czterowylotowego
   - budowa drogi gospodarczej
   • część mostowa
   - budowa estakady o dł. 280 m
   - budowa wiaduktu o dł. 40 m
   • część branżowa
   - przebudowa linii energetycznych
   - przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych
   - przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia


   Wykonawca projektu budowlanego:
   Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

   Nadzór inwestorski pełniła firma:
   "Lafrentz – Polska” Sp. z o.o."

   Prace prowadziła firma:
   Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH Sp. z o.o.

   Okres realizacji zadania:
   termin rozpoczęcia robót: 21.11.2006
   termin zakończenia robót: 30.06.2008

   Zadanie było finansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego