viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2009

INFORMACJA O WYBRANYCH PRZEPŁYWACH FINANSOWYCH KRAJOWEGO FUNDUSZU DROGOWEGO W ROKU 2009

07-01-2010
W związku z publikacją Dziennika Gazety Prawnej „Rząd przepłaca za utrzymanie autostrad. Winiety zdrożeją” z 22 grudnia 2009 roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że:

1. Rzeczywiste wypłaty na rzecz spółek eksploatujących autostrady płatne (A1, A2, A4) za okres 11 miesięcy wynoszą 635 286 053,04 PLN. Zawierają one: rekompensaty, płatności za dostępność oraz dofinansowanie gwarantowanego przychodu z opłat. Prognoza wypłat na grudzień tytułem rekompensat oraz dopłaty do gwarantowanego przychodu z opłat nie powinna przekroczyć kwoty 95 mln PLN.

2. Rzeczywiste wpływy w ramach tzw. systemu koncesyjnego za okres 11 miesięcy wynoszą 788 972 852,71 PLN.


W planie finansowym Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009, w pozycji „Płatności na rzecz spółek eksploatujących autostrady płatne” była zarezerwowana kwota 1 498,58 mln PLN. Struktura prognozowanych wydatków przedstawiała się następująco:

a) wypłaty tytułem zwrotu kosztów za zwolnienie z opłat za przejazd autostradą pojazdów ciężarowych, które mają wykupioną kartę opłaty drogowej (winietę) – kwota 604,23 mln PLN
b) płatności za dostępność autostrady - kwota 221,33 mln PLN
c) zdarzenia odszkodowawcze - kwota 665,74 mln PLN
d) pozostałe (gwarantowany przychód z opłat) - kwota 7,28 mln PLN

Rezerwa na zdarzenia odszkodowawcze ustanawiana jest na każdy rok budżetowy. Struktura potencjalnych wypłat uwzględniała zwrot kosztów przygotowania budowy oraz zdarzenia odszkodowawcze                   .

Umowa z Autostradą Wielkopolską SA na budowę i eksploatację autostrady A2 odcinek Świecko – Nowy Tomyśl warunkuje zwrot poniesionych kosztów na przygotowanie i budowę w przypadku uznania przez Komisję Europejską pomocy publicznej za niezgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja KE miała zapaść do dnia 31.01.2010 r. Zabezpieczenie kwoty dla AWSA w rezerwie na potencjalną wypłatę tytułem zwrotu kosztów umożliwiło AWSA rozpoczęcie prac już w lipcu 2009 roku co znacznie przyspieszy zakończenie inwestycji.
W dniu 2 grudnia 2009 roku Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w powyższej sprawie.

Powyższa rezerwa uwzględniała również środki na potencjalną wypłatę dla spółki Autostrada Południe SA tytułem zwrotu kosztów przygotowania budowy autostrady A1 odcinek Stryków – Pyrzowice, zgodnie z zapisami Umowy o budowę i eksploatacje autostrady, zawartej 22.01.2009 r. Przedmiotowa rezerwa zostanie również utworzona na następny i utrzymywana będzie do dnia 22.01.2010 r.

W roku 2009 zrealizowano jedyną wypłatę z tytułu zdarzeń odszkodowawczych na kwotę 71 201 742,48 PLN, pozostała rezerwa na kwotę 594,54 mln PLN zostanie rozwiązana.

22.12.2009