viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2009

INFORMACJA O INWESTYCJACH NA DROGACH KRAJOWYCH - stan na 4.08.2009

14-08-2009
Od 16 listopada 2007 r. do 4 sierpnia 2009 r. podpisano umowy na budowę 917 km dróg krajowych, w tym na 422 km autostrad oraz 475 km dróg ekspresowych, obwodnic i dużych przebudów dróg.

Podpisano umowy na budowę 94 km autostrad w systemie tradycyjnym (m.in. budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8, A1 Piekary Śląskie – Maciejów i A1 Maciejów - Sośnica) oraz 348 km w systemie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (m.in. A1 Stryków - Pyrzowice).

Wśród podpisanych umów na budowę dróg ekspresowych znalazły się m.in. S8 od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia w Warszawie, S7 Skarżysko-Kamienna – Występa, S74 Kielce – Cedzyna oraz S7 Olsztynek - Nidzica. Podpisano również umowy na budowę obwodnic m.in. Słupska, Kędzierzyna–Koźla, Stargardu Szczecińskiego, Ostrowa Wielkopolskiego, Kraśnika, Mszczonowa, Serocka i Mińska Mazowieckiego.

W tym roku podpisano 14 umów na nowe inwestycje. Wyłoniono wykonawców m.in. autostrady A1 Piekary Śląskie – Maciejów, A1 Maciejów - Sośnica, a także dróg ekspresowych S7 Skarżysko-Kamienna – Występa, S74 Kielce – Cedzyna i S7 Olsztynek - Nidzica (wraz z obwodnicą Olsztynka) oraz obwodnic Kraśnika, Kędzierzyna-Koźle, Mszczonowa, Serocka i Mińska Mazowieckiego. Wartość tych inwestycji to 8 mld zł.

Drogi w budowie

Obecnie w budowie i przebudowie są 853 km dróg krajowych. Trwają prace przy budowie nowych tras, w tym 367 km autostrad, 236 km dróg ekspresowych i 100 km obwodnic. W ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012” obecnie realizowana jest także przebudowa 150 km istniejącej sieci. Budowanych jest 15 odcinków autostrad (m.in. A1 Nowe Marzy – Toruń; A1 węzeł Sośnica, A1 Bełk - Świerklany, A2 Nowy Tomyśl - Świecko, A4 Zgorzelec – Wykroty – Krzyżowa, A4 Kraków – Szarów), 21 odcinków dróg ekspresowych (m.in. S7 Grójec – Białobrzegi, S74 Kielce - Cedzyna) oraz 14 obwodnic (m.in. Biała Podlaska, Słupsk, Gołdap, Kędzierzyn Koźle, Kraśnik). Drogi oddane do ruchu Od 16 listopada 2007 r. oddano do ruchu 340 km autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic i przebudowanych dróg, w tym 95 km autostrad (A1 Rusocin – Nowe Marzy) oraz 245 km ”ekspresówek”, obwodnic i dróg po przebudowie (m.in. S7 Białobrzegi – Jedlińsk, S22 Elbląg – Grzechotki, S11 Poznań - Kórnik oraz obwodnice: Strykowa, Grójca, Nowej Soli, Wyszkowa, Chojnic i Płońska).

W tym roku zostanie oddanych do ruchu 230 km dróg krajowych, w tym 90 km autostrad (A4 Zgorzelec–Wykroty–Krzyżowa, A4 Kraków–Szarów, A1 Sośnica–Bełk, A1 węzeł Sośnica).

Postępowania przetargowe

W trakcie procedury jest obecnie 50 postępowań przetargowych na budowę dróg (19 przetargów ogłoszonych jeszcze w 2008 roku i 31 ogłoszonych w 2009 roku). 

W pierwszym półroczu 2009 r. ogłoszono przetargi na 608 km dróg krajowych, w tym:

 • 360 km autostrad, • 148 km dróg ekspresowych • 100 km obwodnic.

Tylko w ciągu ostatniego miesiąca ogłoszono przetargi na 215 km dróg krajowych.

W 2009 roku ogłoszono przetargi na budowę m.in. autostrady A2 z Łodzi do Warszawy (91 km), autostrady A1 od Torunia do Kowala (64 km), autostrady A4 z Tarnowa do węzła Dębica Pustynia (34,4 km), A4 od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachód (33,9 km), A4 z Jarosławia do granicy w Korczowej (46,8 km) oraz A18 Olszyna – Golnice (70 km - przebudowa jezdni południowej).

Do końca 2009 roku zostaną ogłoszone wszystkie przetargi na budowę autostrad, planowanych do realizacji na EURO 2012.

Remonty i przebudowy

Poza „Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012” w planie remontów i przebudowy na 2009 rok znajduje się realizacja 232 zadań. Efektem jego realizacji będzie uzyskanie na koniec 2009 roku 900 km wyremontowanych dróg. Koszt realizacji całego planu wyniesie 2,3 mld zł.

Aktualne prace w zakresie remontów i przebudowy dróg:

Prace drogowe prowadzone są na 151 odcinkach o łącznej długości 814 km. Z planowanych do ogłoszenia 199 postępowań przetargowych rozstrzygnięto 159. Podpisano umowy o wartości 1 591 mln zł na remont lub przebudowę 790 km dróg. Toczą się postępowania przetargowe na remont lub przebudowę 18 odcinków o łącznej długości 109 km. Pozostały do wszczęcia 22 postępowania przetargowe na remont lub przebudowę odcinków o łącznej długości 110 km.

Prace drogowe zostały zakończone na 26 odcinkach o łącznej długości 110 km

Obecnie mamy w Polsce 1237 km dróg szybkiego ruchu, w tym 766 km autostrad oraz 471 km dróg ekspresowych.