viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2009

S19 na zachód od Kąkolewnicy Wschodniej i na wschód od Firleja

24-11-2009
Którędy poprowadzi przyszła droga ekspresowa S19 od granicy z woj. mazowieckim do węzła Annobór na obwodnicy Lubartowa? Projektanci z firmy Arcadis, opracowujący Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe etap II, wskazali na wariant 3. Wybór poparli przedstawiciele samorządów i lubelskiego oddziału GDDKiA, którzy spotkali się w Lublinie z projektantem na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

ZOPI_S19_1.JPG  Projektanci wyrysowali w sumie sześć wariantów przebiegu przyszłej trasy S19. Od najbardziej zgodnego z obecną drogą krajową nr 19 i wcześniejszymi planami zagospodarowania przestrzeni po wariant maksymalnie spełniający postulaty i wnioski jednostek opiniujących. Każdy z tych wariantów poddano wielokryterialnej analizie oceniając m.in. konflikty społeczne związane z przyszłą inwestycją, wpływ na środowisko oraz stronę ekonomiczną przedsięwzięcia.


Najlepszą ocenę otrzymał wariant 3, a minimalnie niższą wariant 3a stanowiący jego alternatywę. Przyszła trasa S19 prowadziłaby od granicy z woj. mazowieckim w pobliżu miejscowości Łukowisko łącząc się z obwodnicą Międzyrzeca Podlaskiego, a dalej omijając po stronie zachodniej miejscowości położone na odcinku Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski. Dalej na południe biegłaby po obecnym śladzie DK 19 łącząc się z obwodnicą Kocka i Woli Skromowskiej (jej budowa ruszy w tym roku) i ponownie wchodząc na obecny przebieg dziewiętnastki. Ekspresówka ominie Firlej po wschodniej stronie i połączy się z obwodnicą Lubartowa, przy czym obecna dziewiętnastka będzie pełniła rolę drogi dojazdowej wzdłuż trasy szybkiego ruchu.


We wskazanym wariancie ekspresowa trasa S19 od granicy z woj. mazowieckim do węzła Annobór na obwodnicy Lubartowa będzie miała długość 86,2 km. Odliczając obwodnice: Międzyrzeca, Kocka i Woli Skromowskiej do zbudowania będzie odcinek o długości 73,30 km. Powstanie na nim osiem węzłów, cztery mosty, jeden wiadukt nad linią kolejową i 26 przejazdów drogowych. Budowa będzie wiązała się z koniecznością wyburzenia 43 domów  i 51 zabudowań gospodarczych. W wariancie prowadzącym po obecnym śladzie DK 19 liczby te byłyby zdecydowanie wyższe, 172 domy i 166 budynków gospodarczych. Jedynie w wariancie 3a, przecinającym obszar leśny w pobliżu miejscowości Bedlno, wyburzenia byłyby mniejsze (34 domy i 48 innych budynków).


Ostateczny wybór przebiegu S19 zatwierdzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie. Wcześniej Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad zaopiniuje wariant przyjęty na spotkaniu w Lublinie.


Kierowcy skorzystają z ekspresowej trasy w roku 2014.


droga s19 plan orientacyjny.jpg 
Granica z woj. mazowieckim - Międzyrzec Podlaski  
droga s19 plan orientacyjny II.jpg 
Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski  
droga s19 plan orientacyjny III.jpg 
Radzyń Podlaski - Kock  
droga s19 plan orientacyjny IIII.jpg 
Kock - Lubartów  


3.06.2009