viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Spotkania informacyjne dotyczące rozbudowy DK79 na odcinku Rudawa - Młoszowa.

15-04-2021

Rozpoczęliśmy spotkania informacyjne w sprawie rozbudowy ponad 15-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 79 od Rudawy do Młoszowej. Z uwagi na sytuację epidemiczną spotkania z projektantami odbędą się w formie indywidualnej i po uprzednim umówieniu na konkretną godzinę.

Harmonogram spotkań

Mieszkańcy gminy Trzebinia spotkali się z projektantami jako pierwsi w Wiejskim Domu Kultury w Młoszowej. Pierwsze rozmowy rozpoczęły się dzisiaj, 15 kwietnia i potrwają do godz. 17:00.

 

Dla mieszkańców gminy Krzeszowice termin spotkania przewidziano na 19 kwietnia 2021 r. w godzinach 9:00 - 17:00, w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4. Zgłoszenia na rozmowy z projektantami przyjmowane będą jutro, tj. 16 kwietnia, przez firmę IVIA pod numerem telefonu +48 668 329 517.

Pod ten sam numer, również w dniu jutrzejszym, mogą dzwonić mieszkańcy gminy Zabierzów, by zarezerwować godzinę spotkania na 20 kwietnia br. Wówczas rozmowy odbędą się w budynku komunalnym w Rudawie, Rynek 2.

 

Materiały dostępne w internecie

Materiały informacyjno-konsultacyjne dostępne są na stronie internetowej: https://dk79rudawa-mloszowa.pl/. Można tam pobrać mapy z proponowanymi rozwiązaniami przebudowy kolejnych odcinków drogi i skrzyżowań. Zaznaczone są także granice nieruchomości.

 

Na stronie internetowej można także pobrać ankietę. Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące zaproponowanych rozwiązań projektowych złożyć można bezpośrednio w dniu indywidualnych konsultacji w miejscu spotkania lub do 30 kwietnia 2021 r. w formie elektronicznej, na adres mailowy : dk79rudawa-mloszowa@ivia.pl 

Wypełnione ankiety można przesłać również pocztą tradycyjną na adres projektanta: IVIAS.A., Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice z dopiskiem „Konsultacje społeczne DK79”.

 

Rozbudowa DK79

Rozbudowa DK79 pomiędzy Rudawą i Młoszową obejmie odcinek o długości 15,4 km, który pełni rolę połączenia komunikacyjnego pomiędzy Krakowem a Górnym Śląskiem i przebiega przez trzy gminy: Zabierzów, Krzeszowice oraz Trzebinię. Natężenie ruchu według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku wynosiło na tym odcinku średnio od 10 393 poj./dobę do 14 647 poj./dobę.

 

Bezpieczniej i z możliwością przenoszenia 11,5t na oś

Celem rozbudowy jest podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowana jest rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową nr 2128K w miejscowości Rudawa, skrzyżowania w ciągu DK79 z ul. 3-go Maja i Św. Floriana w miejscowości Krzeszowice, budowa chodników oraz poprawa parametrów technicznych drogi, zjazdów oraz spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni.

 

Umowa na dokumentację

21 grudnia 2020 r. podpisana została umowa na kompleksową dokumentację projektową rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Rudawa - Młoszowa. Wykonawcą jest firma IVIA, a koszt prac wyniesie 6 334 500,00 zł. W ramach opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej powstaną opracowania geodezyjno-kartograficzne, geologiczne, środowiskowe, w tym materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji.

 

Zakres prac obejmuje także wykonanie wielobranżowej koncepcji programowej i projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami oraz decyzjami administracyjnymi, przygotowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji.

 

Przygotowany będzie projekt wykonawczy i dokumentacja przetargowa. Na etapie prowadzenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych zadaniem wykonawcy jest udzielanie wyjaśnień wykonawcom zainteresowanym tym przetargiem, a także pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy.

 

Według planów w latach 2021-2023 zostanie przygotowana dokumentacja. Prace budowlane są przewidziane na lata 2024-2025.