viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Posiedzenie ZOPI dla odc. S19 Babica - Jawornik

16-02-2021

Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI), na którym została rozpatrzona i oceniona Koncepcja Programowa (KP) budowy S19 na odc. Babica – Jawornik (dł. 11,6 km). Kolejnym etapem będzie rozpatrzenie KP na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

Na posiedzeniu ZOPI rozpatrzono i oceniono Koncepcję Programową z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica - Jawornik (wraz z łącznikiem tymczasowym S19 z DK19). Udział w posiedzeniu, głównie za pośrednictwem środków teleinformatycznych, wzięli przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy, organów administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji zainteresowanych ocenianym zadaniem inwestycyjnym, a także ekspertów w zakresie osuwisk.

 

 

Zakres inwestycji

W Koncepcji Programowej przewidziano budowę drogi ekspresowej S19 o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z:

- węzłem drogowym Strzyżów-Żarnowa (zlokalizowany na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Na etapie KP przewiduje się dwa warianty realizacyjne węzła: półkoniczyna lub mieszany),

- łącznikiem tymczasowym drogi ekspresowej S19 z DK19 w m. Jawornik,

- Miejscem Obsługi Podróżnych na wysokości m. Jawornik po stronie lewej (MOP Jawornik kat. I, str. L z rezerwą terenu pod MOP kat. III),

- obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych - 7 estakad, 6 wiaduktów (5 wiaduktów nad drogą ekspresową, 1 pod drogą ekspresową), 3 przejścia dla zwierząt (2 dla zwierząt średnich, 1 dla zwierząt dużych).

 

Tymczasowy łącznik z DK19

Tymczasowy łącznik z rondem w m. Jawornik jest wynikiem etapowania budowy drogi ekspresowej S19 Babica – Domaradz i podziału zadania na 2 odcinki realizacyjne:

- odc. I Babica - Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19)

- odc. II Jawornik – Domaradz

Docelowo, po wybudowaniu odc. II, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w m. Jawornik. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna służąca także m. in. jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik dla służb ratowniczych.

 

Orientacja przebiegu dostępna TUTAJ 

 

Zróżnicowane warunki gruntowe i osuwiska

W związku z tym, że przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 będzie przebiegać przez teren różnorodny, charakteryzujący się dużą różnicą przewyższeń i skomplikowany pod względem geologicznym, jednym z elementów KP było rozpoznanie geologiczne podłoża. W ramach Koncepcji Programowej wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską (liczba wierceń: 716 szt., łączny metraż wierceń: 11 648 m, głębokość wierceń: do 35,0 m, liczba sondowań: 319 szt., łączny metraż sondowań: 2 272 m, głębokość sondowań: do 12,0 m,) i dokumentację hydrogeologiczną.

 

Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny warunków geologiczno-inżynierskich pod kątem stopnia skomplikowania (złożoności) podłoża. Na tej podstawie stwierdzono, że w podłożu budowlanym projektowanego odcinka drogi występują zróżnicowane warunki gruntowe (przeważają odcinki o złożonych warunkach gruntowych i skomplikowanych warunkach gruntowych). W oparciu o przeprowadzone prace geofizyczne i geologiczne stwierdzono, że na badanym odcinku występuje 13 obszarów osuwiskowo i predysponowanych osuwiskowo.

 

Kolejnym etapem prac przygotowawczych do realizacji tego odcinka S19 będzie rozpatrzenie Koncepcji Programowej na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), a następnie ogłoszenie przetargu na realizację zadania w systemie projektuj-buduj, co planujemy jeszcze w tym roku.