viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Południowa Obwodnica Warszawy potrzebna mieszkańcom stolicy

31-12-2020

Wzmożony ruch na otwartej 22 grudnia br. Południowej Obwodnicy Warszawy i nowym moście na Wiśle, pokazuje, jak potrzebne są nowe drogi, zarówno mieszkańcom stolicy jak i podróżującym do niej. Nowa trasa przybliża nie tylko dzielnice po obu stronach Wisły, ale ułatwia również połączenie z A2 i S17.

Południowa Obwodnica Warszawy nie powstała z dnia na dzień. Pierwsze prace przygotowawcze ruszyły ponad ćwierć wieku temu. Od planów do konkretów przeszliśmy w grudniu 2013 roku, ogłaszając przetarg na realizację S2, a w grudniu 2015 roku podpisaliśmy umowy na zaprojektowanie i zbudowanie ponad 18-kilometrowej trasy podzielonej na trzy odcinki. Pierwsze prace budowlane ruszyły w drugiej połowie 2017 roku, po wykonaniu projektów budowlanych i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Władze Warszawy miały dużo czasu na przeprowadzenie prac związanych z dostosowaniem układu miejskiego do przejęcia ruchu z S2 POW. 

 

Od otwarcia Południowej Obwodnicy Warszawy obserwujemy, jak rozkłada się ruchu na jej ciągu głównym oraz na zjazdach z niej. Otrzymywane sygnały w kwestii pogorszenia przepustowości na ul. Przyczółkowej, rzekomo spowodowanego oddaniem S2, nie wynikają z uruchomienia węzła Warszawa Wilanów. Zatory na tej ulicy powstawały jeszcze przed oddaniem do ruchu POW. Z obserwacji rozkładu ruchu w obszarze węzła wynika, że z POW w ul. Przyczółkową zjeżdża niewiele pojazdów, a czas oczekiwania na zmianę świateł wynosi maksymalnie jeden cykl. Taka sama sytuacja jest na wjeździe na S2 w stronę Lublina i Terespola. Poprawa może nastąpić po skoordynowaniu sygnalizacji świetlnych na terenie miasta, rozpoczynając od miejskiego skrzyżowania z ul. Branickiego.

Należy zaznaczyć, że GDDKiA przychyliła się do wniosku Miasta i wprowadziła na S2 POW ograniczenia ruchu dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony i wysokości skrajni pionowej do 3,5 m, by uniemożliwić wjazd pojazdów ciężarowych. Nad przestrzeganiem tych ograniczeń czuwa Inspekcja Transportu Drogowego korzystając ze specjalnie wyznaczonej na S2 POW zatoki do kontroli pojazdów. Można wywnioskować, że tworzące się zatory świadczą o niewydolności układu miejskiego, leżącego w kompetencjach władz stolicy, o czym wielokrotnie informowaliśmy Miasto. Wskazywaliśmy na konieczność realizacji:

- węzła Czerniakowska-Bis dającego nowe powiązanie drogi S2 z dzielnicą Wilanów,

- Al. Rzeczypospolitej wraz z linią tramwajową na przecięciu z POW w zachowanej przez GDDKiA rezerwie terenu,

- dobudowy 130 metrów ul. Branickiego do przedłużenia z ul. Płaskowickiej, co umożliwi szybką komunikację pomiędzy dzielnicami Wilanów i Ursynów oraz powiązanie dzielnicy Wilanów ze wschodnią częścią węzła Warszawa Ursynów,

- rozbudowy drugiej jezdni ul. Płaskowickiej.

Ponadto podkreśliliśmy potrzebę przebudowy ul. Puławskiej z wykorzystaniem konstrukcji przyszłego tunelu, jaką zbudowaliśmy pod węzłem Puławska (na prośbę m.st. Warszawy), co umożliwiłoby bezkolizyjne poprowadzenie ruchu miejskiego pod węzłem. To ostatnie rozwiązanie znacznie upłynni ruch w relacji północ - południe oraz dodatkowo ułatwi ruch na samym węźle.

 

GDDKiA konsekwentnie realizuje inwestycje ujęte w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), a w zakresie inwestycji budowanych na terenie Warszawy nadal chce współpracować z Miastem, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo użytkowników dróg, a także mieszkańców stolicy. ​​

Jednocześnie wskazujemy, że po otwarciu całej S2 POW wraz z tunelem znikną obecne ograniczenia dla samochodów powyżej 3,5 tony. Na węzłach drogowych pojawi się dodatkowy ruch pojazdów zmierzających w i z kierunków zachodnich dzielnic Warszawy czy też terenów aglomeracyjnych. Obecne zrealizowane etapowe otwarcie Południowej Obwodnicy Warszawy daje dodatkowy czas na niezbędną reakcję m.st. Warszawy w zakresie rozwoju istniejącego układu komunikacyjnego.