viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Drogowe Podlasie - „eski” i obwodnice w przygotowaniu

17-11-2020

Z roku na rok poprawia się obraz infrastruktury drogowej na Podlasiu. Inwestycje będące w budowie są oddawane do użytku (S8 i kilka odcinków S61), a te drogi, na które po rozstrzygnięciu przetargów podpisano umowy (większość odcinków S61), przechodzą z etapu projektowania w etap robót budowlanych. Na S19 trwa obecnie rozstrzyganie przetargów, a wkrótce podpisywane będą umowy z wykonawcami. Na jednym odcinku trwają prace przygotowawcze.

Realizacja drogi ekspresowej S19 na terenie województwa podlaskiego nabrała w ostatnich latach tempa. Znaczna część inwestycji jest obecnie w fazie przetargów - od Kuźnicy Białostockiej do Sokółki i od Krynic k/Białegostoku, przez Bielsk Podlaski i dalej na południe aż do Lublina. Te odcinki mają również wydane decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych. S19.

 

Najkrótszą drogą

Z całej, liczącej około 175 km podlaskiej części S19, jeden odcinek o długości nieco ponad 40 km jest jeszcze na etapie przygotowań. To fragment od Sokółki przez Czarną Białostocką po Dobrzyniewo Duże, na który 6 marca br. złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). To najkrótszy wariant „eski” pomiędzy Sokółką a Białymstokiem, a dokładnie węzłem Białystok Zachód (połączenie z istniejącą S8 do Warszawy).

Podstawowym założeniem przy wytyczaniu tego przebiegu drogi ekspresowej było wykorzystanie w możliwie największym stopniu korytarza istniejącej drogi krajowej nr 19. Inwestycja rozpoczyna się od węzła Sokółka Zachód, dalej biegnie w pobliżu miejscowości Straż, przez Czarną Białostocką, aż do istniejącej obwodnicy Wasilkowa. Na odcinku od węzła Wasilków (dawniej Święta Woda), który pozostaje bez zmian, do węzła Białystok Północ (dawniej Sochonie) istniejąca jednojezdniowa droga krajowa nr 19 (obwodnica Wasilkowa) zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej (dobudowa lewej jezdni), a taki sam przekrój zyska też kolejny odcinek od węzła Białystok Północ (Sochonie) do Dobrzyniewa Dużego.

Wniosek o DŚU jest obecnie rozpatrywany i analizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku. Planowane uzyskanie tej decyzji to wiosna 2021 roku.

 

S16. Wybór korytarza

Jednym z elementów sieci dróg szybkiego ruchu w województwie podlaskim ma być droga ekspresowa S16 łącząca drogę ekspresową S61 w rejonie Ełku z drogą ekspresową S19 w rejonie Białegostoku. Droga Ełk - Knyszyn z przejściem przez Biebrzański Park Narodowy w rejonie Osowca jest na wstępnym etapie prac przygotowawczych. Biuro projektowe wykonało prognozę i analizę ruchu, a w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wypracowało sześć wariantów przebiegu, z których do dalszej analizy skierowane zostały trzy, wszystkie w przybliżeniu poprowadzone w rejonie istniejącej DK65. Obecnie trwają konsultacje społeczne, które zakończą się 4 grudnia.

Jednocześnie od 15 września br. rozpoczęły się wstępne prace przy korytarzu alternatywnym dla przebiegu S16, tym razem wzdłuż istniejącej DK8 z przejściem Biebrzy w rejonie Sztabina i połączeniem z S61 na węźle Raczki (obwodnica Augustowa).

 

Dwie obwodnice od podstaw

W województwie podlaskim na etapie przygotowania jest też pięć zadań z rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Niektóre z inwestycji mają już wydane decyzje środowiskowe i pod koniec grudnia będą na nie ogłaszane przetargi (Suchowola i Sztabin w ciągu DK8), a przy obwodnicy Białobrzeg trwają jeszcze prace koncepcyjne.

W Programie znalazły się też dwie obwodnice, które są przygotowywane od podstaw. https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39894/Program-100-obwodnic-na-Podlasiu-krok-po-kroku

 

Obwodnica Augustowa

Obwodnica Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16 jest elementem szerszego zadania obejmującego modernizację całej „szesnastki” między Augustowem a granicą państwa w Ogrodnikach. Droga zyska na całej swojej długości szerokość minimum 7 metrów oraz nośność 11,5 tony na oś, co ma umożliwić wykorzystanie jej do ruchu cięższego niż obecnie. Żeby jednak uniknąć powrotu ciężkiego transportu do miasta zaplanowaliśmy południowo-wschodnią obwodnicę Augustowa.

Obecnie trwa opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej, a także z materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Analizowane są różne warianty, także ten najdłuższy, który na początku tego roku przedstawił burmistrz Augustowa (tzw. wariant samorządowy).

Odbiór Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej przewidziany jest na II kw. 2022 r. Ogłoszenie przetargu w systemie „Projektu i buduj” planowane jest na III kw. 2024 r., a roboty budowlane na lata 2026-2028.

 

Obwodnica Zambrowa

Znajdujemy się na początkowym etapie prac nad tą inwestycją. Przetarg planowany na połowę grudnia ma wyłonić wykonawcę Studium Korytarzowego oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej.

Celem prac jest przedstawienie wszystkich możliwych korytarzy, którymi obwodnica mogłaby przebiegać oraz wskazanie wśród nich najbardziej korzystnego zarówno dla miasta, jak i układu sieci dróg krajowych w rejonie Zambrowa. Uzyskanie decyzji środowiskowej planowane jest w roku 2023. Według wstępnych prognoz realizacja południowej obwodnicy Zambrowa nastąpi w latach 2026-2028.

Dzięki powstaniu obwodnicy z centrum miasta wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy na osi północ-południe z Łomży w stronę Siedlec (DK63) oraz z Łomży w kierunku na Bielsk Podlaski (DK66).