viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Odbudowa kładki w Lubinie możliwa tylko przy ścisłej współpracy pomiędzy Samorządem Województwa i GDDKiA

17-11-2020
W kwietniu 2019 r. uległa awarii kładka dla pieszych nad drogą krajową nr 3 w Lubinie. GDDKiA niezwłocznie podjęła szereg działań zmierzających do zabezpieczenia i odbudowy obiektu. Odbudowa kładki winna odbyć się w ścisłej współpracy z przyszłym zarządcą obiektu, tj. Samorządem Województwa Dolnośląskiego, które odmawia współdziałania w tym zakresie.

Kładka dla pieszych nad ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie (nad DK3) została wybudowana przez Urząd Miasta w Lubinie w 1977 roku. Miasto było także zarządcą tego obiektu aż do 2004 roku, kiedy to obiekt został przekazany w zarząd GDDKiA. Urząd Miasta przekazując obiekt nie posiadał i w związku z tym nie przekazał nowemu zarządcy (GDDKiA) powykonawczej dokumentacji projektowej. Od momentu, kiedy GDDKiA stała się zarządcą kładki, rzetelnie realizowała wszelkie czynności oraz obowiązki w celu utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym (m.in. dokonywane były systematycznie przeglądy wynikające z przepisów prawa budowlanego). Przeglądy te nie wskazywały na zagrożenia wystąpienia awarii kładki czy też zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Nie wykazywały również na konieczność wykonania szczegółowej ekspertyzy któregokolwiek z elementów.

 

Jednak w kwietniu 2019 r. kładka uległa awarii. Niezwłocznie podjęliśmy szereg działań mających na celu zabezpieczenie kładki, zagwarantowanie bezpieczeństwa ruchu oraz finalnie odbudowę obiektu. Po otrzymaniu niepokojących sygnałów o deformacji dylatacji na jednym z przęseł kładki podjęliśmy natychmiastowe działania zabezpieczające - zapewniliśmy ciągły nadzór pracowników firmy wykonującej usługi utrzymaniowe i zamknęliśmy kładkę dla ruchu pieszego. Po awarii kładki zleciliśmy wykonanie ekspertyzy w celu ustalenia przyczyny awarii obiektu oraz określenia możliwości jego odbudowy lub przebudowy. Ekspertyza wykonana przez Zespół prof. Jana Biliszczuka, autorytetu w dziedzinie mostownictwa, wykazała „kuriozalne błędy” w zakresie konstrukcji kładki, popełnione już na etapie projektowania lub budowy obiektu. Zidentyfikowany błąd konstrukcyjny polegał na niewłaściwym skonstruowaniu podparcia przęsła z biegiem schodowym, w tym zabezpieczenia przed zsunięciem przęsła, dodatkowo w sposób uniemożliwiający jego prawidłową ocenę. Brak dokumentacji archiwalnej z okresu budowy kładki, która nie została nam przekazana przez poprzedniego zarządcę, tj. Urząd Miasta w Lubinie, uniemożliwił rozpoznanie czy stwierdzona wada konstrukcyjna pojawiła się na etapie projektowym czy podczas budowy obiektu. Uwzględniając jednak ustalenia ww. Ekspertyzy, należy wskazać, że problemy konstrukcyjne obiektu powstały w czasie, w którym GDDKIA nie była jego zarządcą.

 

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego (DWINB) we Wrocławiu zleciliśmy i sfinansowaliśmy wykonanie rozbiórki uszkodzonego przęsła kładki i kompleksowo zabezpieczyliśmy obiekt, wyłączając go z użytkowania. Prawidłowe wykonanie tych prac potwierdził DWINB.

 

Pod koniec ubiegłego roku opracowaliśmy i skierowaliśmy do zatwierdzenia przez Ministerstwo Infrastruktury tzw. Program Inwestycji, obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla odbudowy kładki w Lubinie. Ministerstwo Infrastruktury wskazało na konieczność ustalenia dalszego finansowania inwestycji przez przyszłego zarządcę obecnego odcinka drogi krajowej nr 3 w Lubinie. Droga krajowa nr 3 w Lubinie, po oddaniu do użytkowania realizowanej obecnie drogi ekspresowej S3 Lubin - Polkowice, straci kategorię drogi krajowej i zgodnie z ustawą o drogach publicznych zostanie zaliczona do kategorii drogi wojewódzkiej. Tym samym, po oddaniu do ruchu odcinka S3, planowanego na II kwartał 2021 r., GDDKiA nie będzie miała możliwości finansowania odbudowy kładki. Już w marcu br. zwróciliśmy się zatem z prośbą o współpracę do Samorządu Województwa, w tym do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei (DSDiK), tj. jednostki organizacyjnej, za pomocą której Zarząd Województwa (przyszły zarządca kładki w Lubinie) będzie wykonywał zadania zarządu drogi nr 3.

Do tej pory nie otrzymaliśmy w tej sprawie żadnego wiążącego stanowiska ze strony Samorządu Województwa Dolnośląskiego.