viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Drogi ekspresowe i obwodnice w woj. podlaskim. Sprawdzamy stan realizacji

10-11-2020

Trwają intensywne prace przy budowie podlaskiej części drogi ekspresowej S61 (korytarz - Via Baltica), a równolegle - postępowaniami przetargowymi objęta została S19 od Krynic koło Białegostoku do Chlebczyna nad Bugiem, czyli na fragmencie stanowiącym szlak Via Carpatia.

 

GDDKiA

GDDKiA

 

S61 korytarz transportowy Via Baltica

Droga realizowana jest w systemie „Projektuj i buduj”. Na etapie projektowania, czy - fizycznie, w budowie, jest ponad 200-kilometrowa droga ekspresowa S61. To „kręgosłup” całego międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica od Warszawy do Budziska (granica z Litwą).

S61 przebiega przez województwo mazowieckie, podlaskie i warmińsko - mazurskie. Odcinki S61 na terenie woj. podlaskiego stają się stopniowo rzeczywistością. Do użytkowanego od końca 2014 roku fragmentu obwodnicy Augustowa, dołączyła - oddana do użytku 13 kwietnia 2019 roku - obwodnica Suwałk oraz - od 14 maja bieżącego roku - druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna.

Tempo prac na innych odcinkach sprawia, że w II połowie przyszłego roku gotowe będą kolejne trzy części S61 o łącznej długości przeszło 51 km (Śniadowo - Łomża Południe, węzeł Kolno - Stawiski i Stawiski - Szczuczyn). Z pozostałych podlaskich odcinków S61 w budowie są jeszcze dwa fragmenty: Suwałki - Budzisko oraz Łomża Południe - Łomża Zachód.

Z kolei odcinek Łomża Zachód - węzeł Kolno czeka na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prawdopodobnie nastąpi to jeszcze w listopadzie tego roku. Również pod koniec 2020 roku ma być złożony wniosek o wydanie ZRID na odcinek Podborze - Śniadowo. Oddanie do ruchu całej S61 w woj. podlaskim zaplanowane jest w 2023 roku.

 

S19 Via Carpatia

W fazie przetargów (z wyjątkiem jednego odcinka) jest droga ekspresowa S19 od Kuźnicy Białostockiej (przejście graniczne z Białorusią) - przez Białystok - Bielsk Podlaski i dalej na południe aż do Lublina. Jej podlaska część, to około 175 km. Fragment od Sokółki przez Czarną Białostocką po Dobrzyniewo jest na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Decyzja środowiskowa jest już wydana dla odcinków Białystok Zachód - Ploski - Chlebczyn czy np. Kuźnica - Sokółka. Obecnie podzielone na mniejsze pododcinki objęte są procedura przetargową. Najkorzystniejsze oferty wybrano już na odcinkach: Białystok Zachód - Księżyno, Księżyno - Białystok Południe oraz Białystok Południe - Ploski. Na pozostałych odcinkach trwa weryfikacja złożonych ofert lub też ogłoszone są przetargi. Cała podlaska część S19 ma być gotowa na przełomie 2025 i 2026 r.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39976/S19-i-wybor-z-werdyktem-Krajowej-Izby-Odwolawczej-w-tle https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39827/S19-Dziesiaty-przetarg-w-woj-podlaskim https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39757/S19-KIO-przyznala-racje-GDDKiA https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39734/S19-Kuznica-Sokolka-wszystkie-oferty-mieszcza-sie-w-naszym-budzecie

 

S16

Jednym z elementów sieci dróg szybkiego ruchu woj. podlaskiego jest droga ekspresowa S16, która ma w przyszłości łączyć drogę ekspresową S61 w rejonie Ełku z drogą ekspresową S19 w rejonie Białegostoku. Droga Ełk - Knyszyn jest na wstępnym etapie prac przygotowawczych. Biuro projektowe wykonało prognozę i analizę ruchu, a teraz pracuje nad wariantami w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). Ze względu na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, wydłużamy - do 4 grudnia bieżącego roku - termin na zgłaszanie wniosków, opinii i uwag w sprawie planowanej drogi ekspresowej S16 Ełk - Knyszyn. Pisaliśmy o tym tutaj:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39764/Hybrydowe-konsultacje-w-sprawie-S16

 

Program budowy 100 obwodnic

W rządowym Programie budowy 100 obwodnic ogłoszonym w lutym bieżącego roku, znalazło się pięć z województwa podlaskiego. Są to obwodnice: Suchowoli, Sztabina i Białobrzeg (w ciągu DK8), południowo-wschodnia obwodnica Augustowa (DK16) oraz południowo-zachodnia obwodnica Zambrowa (DK63/DK66). Nowe obwodnice będą realizowane niezależnie od budowanej sieci dróg ekspresowych, realizowanych w oparciu o Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (2025). Część z wpisanych do Programu obwodnic to zadania, dla których prace przygotowawcze są zaawansowane i mają decyzje środowiskowe, a do końca roku ogłoszone zostaną na nie przetargi (Suchowola i Sztabin w ciągu DK8).

Są też takie obwodnice, gdzie prace koncepcyjne trwają. Dotyczy to obwodnicy Białobrzeg czy południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa w ciągu DK16. W przypadku tej ostatniej trwają prace w ramach Uproszczonego Studium Korytarzowego.

Z kolei proces przygotowawczy dla obwodnicy Zambrowa w ciągu DK63/DK66 dopiero się rozpoczął.

 

Przejścia przez miasta i miejscowości

Poza drogami ekspresowymi w zarządzie GDDKiA na terenie woj. podlaskiego jest przeszło 852 km dróg krajowych, które łączą najważniejsze ośrodki w województwie, a niekiedy prowadzą do przejść granicznych. W ostatnim okresie sporo z nich zostało zmodernizowanych albo jest w trakcie rozbudowy czy przebudowy.

W drugiej połowie roku zakończyła się rozbudowa DK65 - tzw. przejście przez Mońki. Zadanie realizowane w systemie „Projektuj i buduj” obejmowało modernizację głównej ulicy w mieście na długości 3,1 km. Wzmocnieniu uległa konstrukcja jezdni, która zyskała nośność 11,5 t/oś, wybudowano chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane zostały skrzyżowania. Całość robót -wartych w sumie prawie 42 mln zł - zakończono w lipcu br.

W 2019 roku ruszyła też modernizacja 33 km odcinka DK66 prowadzącego od Bielska Podlaskiego do przejścia granicznego z Białorusią w Połowcach. Zgodnie z planem najpierw zrealizowano dwa odcinki: przejście przez Suchowolce oraz Suchowolce - Kleszczele, o łącznej długości 3,3 km, a w październiku bieżącego roku oddano do użytku jeszcze 12,4 kilometrowy odcinek DK66 Kleszczele - Połowce (granica państwa). Wartość kontraktu to przeszło 66,89 mln zł.

Do końca bieżącego roku zostanie jeszcze oddana do użytku pozostała część DK66 na odcinku Bielsk Podlaski - Podbiele i Podbiele - Suchowolce, razem 17,1 km.

W tym roku ruszyły też kolejne rozbudowy DK 63, tzw. przejście przez Wygodę na długości 2,5 km (miejscowość położoną pomiędzy Zambrowem i Łomżą), oraz rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie na długości prawie 4 kilometrów. Przejście przez Wygodę to koszt rzędu 22 mln zł, a przejście przez Wysokie Mazowieckie - 69 mln zł.

Równocześnie trwa rozbudowa drogi krajowej nr 63 Wygoda - Zambrów na długości 7,7 km. Prace rozpoczęły się z końcem 2019 r. i potrwają do lipca 2021 r. Wartość kontraktu - 50 mln zł.

Fot.: "Darole"