viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Bezpieczniej i wygodniej po drogach krajowych w woj. dolnośląskim

10-11-2020
Sieć dróg krajowych w woj. dolnośląskim liczy obecnie ponad 1300 km, w tym ponad 220 km autostrad i prawie 200 km dróg ekspresowych. Naszym celem jest stworzenie spójnego układu komunikacyjnego, który przejmie ruch z najbardziej obciążonych arterii, poprawi komfort jazdy i skróci czas podróży, ale przede wszystkim znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obecnie w realizacji są trzy odcinki drogi ekspresowej S3.  

 

S3 węzeł Kaźmierzów - węzeł Lubin Północ

 

Na północ od autostrady A4 trwają prace przy budowie ponad 14-kilometrowego odcinka S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. Wykonawca prowadzi prace na wielu frontach, m.in. prowadzi roboty mostowe, branżowe oraz przy układaniu nawierzchni. Wykonywane są zarówno roboty ziemne (górne warstwy nasypów), roboty konstrukcyjne w zakresie wykonywania nawierzchni (podbudowy z kruszywa, warstwy bitumiczne), wykończeniowe (profilowanie i humusowanie skarp, humusowanie pasa rozdziału). Trwają również prace przy wykonywaniu poboczy oraz rowów o specjalnej konstrukcji mineralno-organicznej (chłonnych), trwa wykonywanie przepustów pod drogami. Zgodnie z planem postępuję również roboty mostowe. Rozpoczęto już realizację pierwszych robót naprawczych związanych z wymianą dylatacji na niektórych obiektach. Ponadto trwa betonowanie kap chodnikowych, umacnianie stożków i montaż schodów skarpowych. Równolegle na całym terenie budowy trwają roboty związane z konserwacją i regulacją wysokościową studni oraz montażem włazów. Trwają prace ziemne i wykonanie konstrukcji skarp i dna zbiorników retencyjnych wód opadowych. Zakończono już prace związane z rozbiórką i odtworzeniem materaca zabezpieczającego przed oddziaływaniem eksploatacji górniczej (pod konstrukcją nawierzchni). Aktualnie trwają również prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznej tj. głównie warstwy ścieralnej z SMA na odcinku pomiędzy węzłami Lubin Północ a Polkowice Południe. Ponadto na powyższym odcinku trwają prace wykończeniowe przy wykonywaniu oznakowania poziomego, humusowaniu pasa rozdziału, profilowaniu i humusowaniu skarp, montażu barier energochłonnych. Ponadto wykonawca prowadzi prace związane z wykonaniem oświetlenia i zasilania systemu zarządzania ruchem (głównie w obrębie węzła Lubin Północ) oraz prace przygotowawcze pod wykonanie zasilania hydroforni na węźle Polkowice Północ. Udostępnienie jednej jezdni na odcinku od węzła Lubin Północ do węzła Polkowice Południe planowane jest w ciągu najbliższych tygodni. Wykonawca ma 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca).

Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2021 r.  

Strona internetowa kontraktu TUTAJ

 

S3 Bolków - Lubawka (granica państwa) 

 

W październiku 2018 r. podpisaliśmy umowy z wykonawcami dwóch fragmentów trasy od Bolkowa do Lubawki o łącznej długości 31,5 km. Odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, z najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale, będzie oddany do ruchu w II połowie 2023 r., natomiast odcinek od węzła Kamienna Góra Północ do Lubawki już w I połowie 2022 r.  

 

S3 Bolków - Kamienna Góra Północ

 

W ramach inwestycji na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstaną również dwa dwunawowe tunele drogowe - tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków.  Tunel TS-26 po wybudowaniu będzie najdłuższym poza miejskim tunelem w Polsce drążonym w skale i zostanie wyposażony we wszystkie istotne z punku widzenia bezpieczeństwa systemy. Ponadto na tym odcinku zostanie wybudowanych 15 obiektów inżynierskich, 13 przejść zwierząt oraz 39 przepustów. Zostaną wybudowane również drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg zostanie odpowiednio przebudowana. 

Po uzyskaniu 21 sierpnia 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca przystąpił do prac w zakresie branży drogowej. Na odcinku pomiędzy węzłem Bolków a węzłem Kamienna Góra Północ trwają prace związane z budową dwujezdniowej drogi ekspresowej S3 o długości ok 16,1 km. Na całej trasie głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, wycinka drzew i krzewów. Wykonywane jest również odhumusowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, rozbiórka obiektów oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Aby rozpocząć prace przy budowie obu tuneli, wykonawca odhumusował rejon przyszłych obiektów, przygotował zaplecze, na którym gromadzony jest specjalistyczny sprzęt m.in. wiertnica tunelowa Jumbo Drill. Prowadzone są wykopy na portalu południowym, zabezpieczania skarpy czołowej i bocznych. Trwa także przygotowanie dróg dojazdowych. 

Strona internetowa kontraktu TUTAJ

 

S3 Kamienna Góra - Lubawka (granica państwa) 

 

Odcinek S3 pomiędzy węzłem Kamienna Góra Północ a granicą państwa w Lubawce będzie drogą dwujezdniową o długości ok. 15,3 km, wyposażoną w dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z pasem awaryjnym. Decyzja ZRID umożliwiająca rozpoczęcie robót w terenie została wydana 31 sierpnia br.W ramach tego odcinka wybudowane zostaną trzy węzły drogowe - Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. Poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, wykonanych zostanie 17 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów).  Na obszarze węzła Kamienna Góra Północ (Ptaszków) kontynuowane jest odhumusowanie przyszłego pasa drogowego. Trwa również odhumusowanie i budowanie nasypu pod by-pass przy drodze krajowej nr 5 i drodze wojewódzkiej nr 367 oraz rozbiórka wywłaszczonych budynków mieszkalnych. Na węźle Kamienna Góra Południe wykorzystywana jest palownica - maszyna do drążenia otworów w gruncie i formowania w nim pali. Dzięki palownicy wykonawca dowierca się aż do skały nośnej, a następnie z wykorzystaniem zbrojenia otwór jest zalewany betonem. Wykorzystanie palownicy na podmokłym terenie pozwoli ustabilizować grunt i wzmocnić podłoże pod budowany w tym miejscu węzeł drogowy. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to I połowa 2022 r. 

Strona internetowa kontraktu TUTAJ

 

Budowa drogi ekspresowej S3 dofinansowana ze środków UE. 

 

GDDKiA

 

Dolnośląskie inwestycje w rządowym Programie budowy 100 obwodnic i Programie Budowy Dróg Krajowych

 

Siedem obwodnic dolnośląskich miast zostało ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Są to obwodnice: Głogowa w ciągu DK12, Kaczorowa w ciągu DK3, Legnicy w ciągu DK94, Międzyborza w ciągu DK25, Milicza w ciągu DK15, Oławy w ciągu DK94 oraz Złotego Stoku w ciągu DK46. Część z nich to zadania, dla których trwa już etap opracowania dokumentacji projektowej, dla innych z kolei proces przygotowawczy dopiero się rozpocznie.  

Szczegółowe informacje dot. etapu przygotowań do realizacji poszczególnych obwodnic TUTAJ

 

Oprócz inwestycji ujętych w Programie budowy 100 obwodnic, realizujemy również obejścia ujęte w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych. Od 21 grudnia ubiegłego roku kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Bolkowa o długości prawie 8 km. Inwestycja zakończyła się cztery miesiące przed terminem kontraktowym. Obecnie trwa również budowa obwodnicy Wałbrzycha, realizowana przez GDDKiA oraz Gminę Wałbrzych. Na realizowaną obwodnicę Wałbrzycha składają się dwa odcinki: - odcinek miejski, gdzie zarządcą dróg krajowych jest gmina Wałbrzych jako miasto na prawach powiatu, o długości ok. 5 km, - odcinek pozamiejski, gdzie zarządcą dróg krajowych jest GDDKiA, o długości ok. 1,2 km. Na odcinku pozamiejskim zakończyło się betonowanie ustroju nośnego estakady nr 5 nad ul. Gałczyńskiego i Wyszyńskiego. Trwają prace brukarskie w okolicy ronda przy ul. Długiej.  

Strona internetowa kontraktu TUTAJ

 

Kolejne budowy w przygotowaniu

 

Mapa drogowa Dolnego Śląska wzbogaca się o kolejne kilometry nowoczesnych dróg. Na Dolnym Śląsku krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne, będące częścią międzynarodowych korytarzy. W ciągu ostatnich dwóch lat udostępniliśmy kierowcom ponad 120 km nowych dróg ekspresowych S3 i S5. Obecnie realizujemy ok. 50 km dróg ekspresowych, a na etapie prac przygotowawczych jest kolejnych ok. 30 inwestycji. Prowadzimy prace przygotowawcze dla najważniejszej i najbardziej obciążonej ruchem arterii Dolnego Śląska, tj. dla autostrady A4 oraz dla nowego odcinka drogi ekspresowej S5 i drogi ekspresowej S8. Na etapie prac przygotowawczych znajdują się również przebudowy sieci istniejącej. np. przebudowa A18 Krzyżowa - Golnice czy rozbudowa DK 36 Lubin- Ścinawa i Ścinawa-Krzelów oraz przebudowa DK39 na odcinkach Biedrzychów - Wyszonowice. Wszystkie nasze działania zmierzają do osiągnięcia spójnego i optymalnego układu komunikacyjnego na Dolnym Śląsku. Spójna i kompletna sieć jest podstawą sprawnie funkcjonującego regionu i wpływa na poprawę jakości transportu blisko- i dalekobieżnego