viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Program 100 obwodnic na Podlasiu – krok po kroku

03-11-2020

Pięć obwodnic w województwie podlaskim zostało ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Część z nich to zadania, dla których są już wydane decyzje środowiskowe i jeszcze w grudniu tego roku ruszą przetargi, dla innych z kolei proces przygotowawczy dopiero się rozpoczął.     

Obwodnica Augustowa

Obwodnica Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16 jest elementem szerszego zadania obejmującego modernizację całej „szesnastki” między Augustowem a granicą państwa w Ogrodnikach. Droga ma zyskać na całej długości szerokość minimum 7 metrów oraz nośność 11,5 tony na oś, co ma umożliwić wykorzystanie jej do ruchu cięższego niż obecnie. Żeby jednak uniknąć powrotu ciężkiego transportu do Augustowa, zaplanowaliśmy południowo-wschodnią obwodnicę Augustowa.

Obecnie trwa opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej, a także z materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Analizowane są różne warianty, także ten najdłuższy, który na początku tego roku przedstawił burmistrz Augustowa (tzw. wariant samorządowy).

Odbiór Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej przewidziane jest na II kw. 2022. Ogłoszenie przetargu w systemie „Projektu i buduj” planowane jest na III kw. 2024 r., a roboty budowlane na lata 2026-2028.

 

Obwodnica Białobrzeg

Obwodnica Białobrzeg będzie miała długość ok. 5 km i ominie miejscowość od wschodu. Uzyskana została decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, a obecnie trwa analiza ofert w przetargu na opracowanie Koncepcji Programowej dla odcinka DK8 Sztabin – Augustów wraz z obwodnicą Białobrzeg oraz dokumentacji geologicznej i geotechnicznej – to ostatni etap prac przygotowawczych. Przetarg w systemie Projektuj i buduj zaplanowano na IV kwartał 2022 r. Roboty budowlane przewidziane są na lata 2024-2027. 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Białobrzeg jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 8.

 

Obwodnica Suchowoli

Obwodnica Suchowoli ma długość aż 15,3 kilometra, dzięki czemu wyprowadzi tranzyt poza Suchowolę od strony wschodniej, ale też ominie szereg sąsiednich miejscowości: Zagórze,  Skindzierz, Chodorówkę Nową, Poświętne czy Krzywą. W ramach inwestycji powstaną m.in. trzy skrzyżowania z istniejącym układem drogowym, liczne obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska oraz przebudowane zostaną drogi lokalne.

Obwodnica Suchowoli ma już decyzje środowiskową, a prace przygotowawcze są na ukończeniu. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy w systemie „Projektuj i buduj” planowane jest na koniec grudnia 2020 r., a podpisanie umowy na rok 2021. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2023-2025. 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Suchowoli jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 8. Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Droga krajowa nr 8 stanowi ważny korytarz o znaczeniu regionalnym łączący Białystok z Augustowem i Suwałkami.

 

Obwodnica Sztabina

Obwodnica Sztabina o długości 4,45 km ominie miejscowość po stronie wschodniej. W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie między innymi ponad 700-metrowa estakada nad doliną Biebrzy.  Obwodnica Sztabina ma wydaną decyzję środowiskową, a prace przygotowawcze są na ukończeniu. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy w systemie „Projektuj i buduj” planowane jest na koniec grudnia 2020 r. , a podpisanie umowy na rok 2021. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2023-2025.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Sztabina jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 8. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego miasta.

 

Obwodnica Zambrowa

To początek prac nad tą inwestycją. Przetarg na wyłonienie wykonawcy Studium Korytarzowego, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej ma przedstawić wszystkie możliwe korytarze, którymi obwodnica mogłaby przebiegać oraz wskazać wśród nich najbardziej korzystny, zarówno dla miasta, jak i układu sieci dróg krajowych w rejonie Zambrowa. Według wstępnych prognoz realizacja południowej obwodnicy Zambrowa nastąpi w latach 2026-2028. Dzięki powstaniu obwodnicy z centrum miasta wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy na osi północ-południe z Łomży w stronę Siedlec (DK63) oraz z Łomży w kierunku na Bielsk Podlaski (DK66).