viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

S1 ważne połączenie nie tylko dla województwa śląskiego

23-10-2020

Droga ekspresowa S1 obok autostrady A1 jest dla województwa śląskiego niezwykle ważna. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami obecnie realizowanych odcinków.

GDDKiA

 

Droga ekspresowa S1

S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Położona na terenie województwa śląskiego łączy Pyrzowice z granicą ze Słowacją w Zwardoniu. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite.

 

Aby dokończyć całą, 135-kilometrową arterię, potrzebne jest zakończenie budowy już realizowanych odcinków oraz wyłonienie wykonawcy i późniejsza realizacja odcinka Mysłowice - Oświęcim będącego w trakcie przetargu. Z kolei w realizacji, jest pięć odcinków S1. Patrząc od północy są to kolejno druga jezdnia S1 Pyrzowice - Podwarpie, Pyrzowice - Podwarpie, następnie dwa z trzech mających powstać po nowym śladzie odcinki S1 Mysłowice - Bielsko-Biała, tj. Oświęcim - Dankowice (umowa podpisana 14 maja 2020 r.), Dankowice - Bielsko-Biała (umowa podpisana 3 sierpnia 2020 r.) oraz Przybędza - Milówka, tzw. obejście Węgierskiej Górki.

 

- Droga ekspresowa S1 biegnie od granicy polsko-słowackiej przez Żywiecczyznę, Śląsk i Zagłębie, a następnie łączy się z autostradą A1 w okolicy lotniska Pyrzowice. Rząd jest zdeterminowany, aby ukończyć inwestycję w założonym terminie: kierowcy pojadą drogą S1 w pełnym przebiegu pod koniec 2023 r. - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

- Dla województwa śląskiego obok autostrady A1, ekspresowa S1 to najważniejsze połączenie drogowe i dzięki jej realizacji kierowcy zyskają kolejny odcinek bezpiecznej i komfortowej drogi szybkiego ruchu. Pięć odcinków już realizujemy, na ostatni między Mysłowicami a Oświęcimiem rozstrzygamy przetarg - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Pyrzowice - Podwarpie GDDKiA 

26 listopada br. miną 2 lata od podpisania umowy na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 pomiędzy Pyrzowicami a Podwarpiem (długość 9,72 km). Optymalizujemy prace na kontrakcie, tak aby w możliwie najkrótszym terminie uzyskać przejezdności po nowo wybudowanej jezdni. Projekt będzie realizowany do II kwartału 2021 r. Parce na tym odcinku przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie rzeczowe we wrześniu wyniosło 79 proc. Na ukończeniu są już roboty przygotowawcze, roboty ziemne i wzmocnienia gruntu. Odwodnienie wykonano w ponad 78 proc. Budowa podbudowy osiągnęła poziom ponad 65 proc. Ułożono już blisko 40 proc. nawierzchni. Realizacja obiektów inżynierskich jest już w wielu asortymentach na ukończeniu. Do wykonania pozostały jeszcze prace przy dylatacjach, odwodnieniu i wyposażaniu obiektów.  Na bieżąco prowadzone są również roboty branżowe budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych, przebudowy urządzeń wodnych oraz elektroenergetycznych. W październiku planowane jest kontynuowanie robót bitumicznych na ciągu głównym trasy S1 od obiektu WE-4/2 w stronę węzła Podwarpie oraz zakończenie wykonywania wykopów w gruntach skalistych oraz zasypek przy obiektach mostowych.

 

Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1 do parametrów drogi ekspresowej)

11 września 2020 r. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wykonanie tego blisko 7-kilometrowego odcinka. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej, w tym budowę dwóch węzłów drogowych, przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, przebudowę infrastruktury i urządzeń podziemnych. W chwili obecnej wykonawca prowadzi roboty przygotowawcze, w tym analizę dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, urządza zaplecze budowy, organizuje place składowe oraz prowadzi prace projektowe, które powinny zakończyć się do kwietnia 2021 r. Odcinek będzie gotowy w listopadzie 2023 roku.

 

Kosztowy II - Oświęcim

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla tego zadania (długość 12,8 km), ogłoszonego 10 października 2019 r., jest obecnie w toku. 30 września 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok, w którym uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia i odrzucenia oferty China State Construction Engineering Corporation Limited oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty tego wykonawcy. GDDKiA zaskarżyła wyrok KIO do sądu okręgowego. Dalsze działania GDDKiA w sprawie będą podejmowane po rozstrzygnięciu sprawy przez sąd.

 

W ramach inwestycji wybudowana zostanie obwodnica Bierunia o długości 2,1 km, trzy węzły drogowe (Kosztowy II, Lędziny, Bieruń) oraz jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej - Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III).

 

Oświęcim - Dankowice

14 maja 2020 r. podpisaliśmy umowę na budowę odcinka tej drogi. Ponad 15-kilometrowy odcinek nowej drogi za kwotę 989 751 443,10 zł wybuduje konsorcjum firm PORR oraz Mota-Engil Central Europe. Całość zadania zostanie zrealizowana w 33 miesiące, tj. do sierpnia 2023 r.

 

Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że w ramach zadania w pierwszej kolejności zostanie ona zaprojektowana, następnie w oparciu o wykonany i zatwierdzony projekt wybudowana wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji pozwalających na użytkowanie tej trasy. Wykonawca będzie miał za zadanie wybudować m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), trzy węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

 

Dankowice - Suchy Potok

3 sierpnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na budowę odcinka tej drogi. Ponad 12-kilometrowy odcinek nowej drogi za kwotę 586 710 000,00 zł wybuduje konsorcjum firm konsorcjum Mirbud i Kobylarnia. Całość zadania zostanie zrealizowana w 33 miesiące, tj. do listopada 2023 r.

 

Wykonawcy zbudują m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), dwa węzły drogowe (Stara Wieś i Suchy Potok), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.   

   

Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki)

10 października 2019 r. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie nowego 8,5-kilometrowego odcinka Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki). Wykonawca inwestycji, w pierwszej kolejności, opracował dokumentację projektowo-wykonawczą, która została przyjęta do realizacji 6 maja br. Po trwających, w maju i czerwcu, przygotowaniach tzw. „frontu robót”, rozpoczął się najważniejszy etap realizacji tej inwestycji – roboty budowlane. Całość inwestycji zostanie zrealizowana do sierpnia 2023 r.

 

Wartość umowy na zaprojektowanie i wybudowanie tego odcinka drogi wynosi 1 378 952 702,84 zł. Prace budowlane prowadzone są już praktycznie na całym froncie robót. Trwają roboty ziemne w rejonie portali startowych dla tuneli TD-1 oraz TD-2. Rozpoczęcie drążenia kalet planowane jest jeszcze na początku listopada br. Roboty ziemne skupiają się aktualnie na węzłach Przybędza i Milówka oraz na odcinku od Estakady EST-3 (ul. Za Groniem) do tunelu TD-2 przy ul. Nad potokiem. Przygotowywane jest wykonanie palowania dla posadowienia obiektów EST-1 (ul. Zielona Górna), EST-2 (ul. Turystyczna), EST-3 (ul. Za Groniem) oraz EST-4 (ul. Nad Potokiem). Wyprzedzająco prowadzone są również prace związane z wykonywaniem platform roboczych pod sprzęt ciężki dla wykonywanych umocnień. Ponadto kontynuowana jest realizacja dróg serwisowych i technologicznych, robót melioracyjnych, oraz prac w asortymentach branżowych.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.