viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Drzewo w krajobrazie. Aleja dębowa przy DK56

20-10-2020

Od kilku już lat 20 października obchodzony jest w Polsce jako Dzień Krajobrazu. W tym roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – organ inicjujący obchody – jako główny temat Dnia Krajobrazu zaproponowała Drzewo w krajobrazie. 

Aleja dębowa - cenna ozdoba drogi 

Zważywszy na rolę drzew w projektowaniu nowych, a przede wszystkim utrzymaniu istniejących dróg, w tym dróg o randze krajowej, ako ich zarządca proponujemy pochylić się nad ich szczególną formą, jaką są aleje przydrożne – dwustronne szpalery drzew rosnących wzdłuż jezdni. Dla drogowców stanowią wyzwanie podwójne. Z jednej strony dbamy o zachowanie ich malowniczego charakteru, z drugiej zmuszeni jesteśmy czuwać, aby ich komponenty, tj. pojedyncze, zazwyczaj ponad 100-letnie drzewa, nie stanowiły zagrożenia dla ruchu. Aleje najbardziej atrakcyjne w formie i składające się z wyjątkowo okazałych, starych drzew bardzo często mają status pomników przyrody. Są to szpalery starych dębów, lip czy jesionów, które wymagają pielęgnacji, ale i stałego nadzoru drogowców z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo pasa drogowego. Drzewa chore i uszkodzone wymagają szczególnego traktowania.

 

Niestety czasem jedynym wyjściem jest wycięcie pojedynczego okazu. Dokonuje się tego jedynie po stosownych uzgodnieniach i specjalistycznych analizach. Te wymagane są nie tylko w zakresie oceny kondycji drzewa, ale także w celu sprawdzenia czy w pniu nie znajdują się cenne siedliska ptaków czy owadów. Jeżeli takie siedliska zostają stwierdzone, wdrażane są kolejne procedury zmierzające do ich ochrony i utrzymania poziomu bioróżnorodności ekosystemu. Często wycięciu pojedynczych drzew towarzyszą kompensacje polegające na nasadzeniu nowych zdrowych egzemplarzy w miejscach wskazanych przez odpowiedni organ. W przypadku alej szczególnie cennych, stanowiących pomniki przyrody, obowiązują zazwyczaj okresowe inwentaryzacje i przeglądy. 

 

Aleja przy DK56 

Jedną z bardziej atrakcyjnych alej przy drogach będących w zarządzie bydgoskiego Oddziału GDDKiA jest ponad dwukilometrowej długości aleja dębowa rosnąca wzdłuż drogi krajowej nr 56 między Siennem a Kotomierzem. 

Aleja od 1991 r. ma status podlegającego ochronie prawnej pomnika przyrody. W jej skład wchodzi obecnie 273 drzew. W większości są dęby szypułkowe (265), dwa graby zwyczajne, jeden klon jesionolistny oraz pięć klonów zwyczajnych. Są to stare, ponad 100-letnie drzewa o obwodach dochodzących do 4 m. 

 

Unikatowy i atrakcyjny charakter opisanej alei do niedawna można było ocenić wyłącznie z perspektywy kierowcy, który zważywszy na bezpośrednie sąsiedztwo masywnych drzew musi w tym miejscu wykazywać się wzmożoną koncentracją na jezdni. Z tego względu GDDKiA w ramach realizowanego w całej Polsce Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych dokonała rozbudowy drogi nr 56 o ciąg pieszo-rowerowy znajdujący się poza obrębem alei, ale skomponowany tak, aby można było docenić jej walory. Ostatnie prace związane z tą inwestycją miały miejsce w bieżącym roku. 

 

Efekty warto poznać osobiście, wybierając się na wycieczkę rowerową lub spacer wzdłuż tego atrakcyjnego obiektu przyrodniczego. 

 

Informacje praktyczne 

Aleja znajduje się wzdłuż drogi Sienno - Kotomierz. Dojazd drogą krajową nr 5 na odcinku Bydgoszcz - Świecie, z której skręcamy w drogę krajową nr 56 na Koronowo. Można też dojechać pociągiem z Bydgoszczy lub Laskowic do stacji Kotomierz.