viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

20 października Dniem Krajobrazu

20-10-2020
20 października został ogłoszony Dniem Krajobrazu. W tym roku hasłem przewodnim jest Drzewo w Krajobrazie

W przypadku gdy przebieg planowanej drogi przechodzi przez cenne siedliska przyrodnicze, konieczna jest ich kompensacja, czyli zespół działań obejmujących w szczególności rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie. Celem takiego działania jest wyrównanie szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych.

Kompensacja ma na celu zrównoważenie negatywnych skutków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia w przypadku, gdy ochrona elementów przyrodniczych, w związku z realizacją konkretnej inwestycji, nie jest możliwa.

 

Jednym z rodzajów kompensacji jest odtworzenie siedliska przyrodniczego. Gdy nowa inwestycja drogowa jest w kolizji z obszarem leśnym, konieczne jest jego wycięcie. Aby zrównoważyć szkodę wyrządzoną środowisku, organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, obliguje inwestora do kompensacji cennego siedliska, które zostało zniszczone - np. poprzez nasadzenie w nowym miejscu drzew o składzie gatunkowym odpowiadającym lasowi, który został zniszczony podczas budowy drogi.

 

Podczas budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia został wycięty płat łęgu wiązowo-jesionowego i grądu oraz łęgi olchowo-jesionowe. Wojewoda Dolnośląski w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji nałożył na GDDKiA obowiązek odtworzenia tych siedlisk na powierzchni odpowiadającej terenowi, na którym została przeprowadzona wycinka drzew. Działania kompensacyjne rozpoczęto w roku 2009. Nasadzenia wykonano na obszarze 6,75 ha na terenie byłych pól irygacyjnych w obrębie Świniary. Z uwagi na to, że odtwarzamy konkretne siedliska leśne, konieczne było posadzanie następujących gatunków drzew: olsza czarna, dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy, wiąz pospolity, jesion wyniosły, topola czarna, klon pospolity, klon jawor, grusza pospolita, jabłoń dzika, grab pospolity, lipa drobnolistna oraz krzewów: bez czarny, bez koralowy, czereśnia ptasia, kalina koralowa kruszyna pospolita, leszczyna pospolita, olsza szara, porzeczka czerwona, trzmielina zwyczajna. Tak duże zróżnicowanie gatunkowe nasadzeń jest próbą odtworzenia siedliska, a nie stworzeniem monokulturowej uprawy leśnej. Nasadzenia podlegają kompleksowej pielęgnacji, która polega na trzykrotnym w ciągu roku koszeniu całego obszaru, a początkowo również motyczeniu wokół nowo posadzonych sadzonek. Dodatkowo wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz zabezpieczenia przeciwko zgryzaniu sadzonek przez gryzonie. Wykonywany jest również regularny (minimum dwa razy w miesiącu) przegląd ogrodzenia, aby zapobiec przedostawaniu się na uprawę saren i dzików.