viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Za tydzień rozpocznie się budowa tzw. przejścia przez Wysokie Mazowieckie

19-10-2020

Podpisaliśmy umowę na rozbudowę drogi krajowej nr 66, na blisko czterokilometrowym odcinku przechodzącym przez Wysokie Mazowieckie. Ta inwestycja będzie realizowana wspólnie przez GDDKiA, samorząd miasta Wysokie Mazowieckie oraz Polską Grupę Energetyczną na podstawie trójstronnego porozumienia.

 - Przejście przez Wysokie Mazowieckie to inwestycja, która pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfort wszystkich uczestników ruchu. To kolejny przykład na to, że koronawirus nie zatrzymał polskich budów – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

 

GDDKiA Umowa z wykonawcą

Wykonawca w ciągu 22 miesięcy, bez przerw na okres zimowy, ma zrealizować prace poprawiające znacznie bezpieczeństwo zarówno podróżnych, jak i przede wszystkim mieszkańców miasta. Nowym odcinkiem drogi kierowcy pojadą w 2022 r. Wykonawcą jest konsorcjum firm UNIBEP (lider) i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” (partner). Umowa opiewa na kwotę ok. 49,6 mln zł. Prace ruszą już za tydzień.

 

Podział zadań inwestorskich w ramach zadania

 

W ramach porozumienia GDDKiA odpowiada m.in. za prace z zakresu przebudowy konstrukcji drogi, urządzeń ochrony środowiska, obiektów mostowych, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, elektrycznej i meteorologicznej a także przebudowę kolizji teletechnicznych i teletechnicznych oraz budowę nowych kanałów technologicznych.

 

Zakres Samorządu Miasta Wysokie Mazowieckie to przede wszystkim przygotowana wcześniej dokumentacja projektowa oraz wsparcie w realizacji inwestycji w zakresie miejskiej infrastruktury technicznej takiej jak chociażby kanalizacja sanitarna, oświetlenie czy sieci wodociągowa i cieplna.

 

Z kolej w kompetencji Polskiej Grupy Energetycznej znajduje się m.in. realizacja kablowej komunalnej linii energetycznej, linii średniego oraz niskiego napięcia, które PGE zrealizuje w ramach odrębnej umowy o wartości około 2,5 mln zł.

 

Planowane roboty

 

W ramach inwestycji zostanie przebudowana konstrukcja drogi krajowej nr 66 do nośności 11,5 tony na oś, a szerokość nowej jezdni wyniesie 7 metrów. Powstaną także lewoskręty na skrzyżowaniach zwykłych oraz trzy nowe ronda w miejscu obecnych skrzyżowań, a także nowy most nad rzeką Brok. Przebudowane zostanie też istniejące rondo.

 

W ramach inwestycji zostaną zrealizowane też chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, a także przejścia z tzw. azylem dla pieszych oraz wysepki kanalizujące ruch. Przebudowana będzie również infrastruktura techniczna, taka jak chociażby oświetlenie drogowe, doświetlenie przejść dla pieszych, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg, sieci elektroenergetyczne czy nowy kanał technologiczny. Wykonawca zbuduje też nową kanalizację deszczową wraz z urządzeniami oczyszczającymi i zbiornikiem retencyjno-odparowujący na wody deszczowe. 

 

W lipcu ubiegłego roku wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tego odcinka DK66. Jednak jego realizacja stała się możliwa dopiero dzięki trójstronnemu porozumieniu i podpisanemu przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka aneksowi do Programu inwestycji umożliwiającego wydatkowanie środków i realizację zadania w latach 2021-2022.