viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Po kilkunastu latach eksploatacji wymieniamy nawierzchnię A4

07-08-2020

Autostrada A4, łącząca zachodnią i wschodnią granicę Polski oraz uprzemysłowione obszary kraju, jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych. Nie wszyscy jednak pamiętają, że odcinek od granicy z Niemcami do Bytomia to pozostałość po trasie zbudowanej przed i w trakcie drugiej wojny światowej, który dopiero na przełomie XX i XXI został gruntownie przebudowany. Po niemal dwudziestu latach eksploatacji rozpoczął się remont nawierzchni. Odcinki na terenie Dolnego Śląska mają już nową nawierzchnię, a w 2022 roku zakończymy prace na ostatnim 12-kilometrowym odcinku od węzła Kędzierzyn-Koźle (MOP Wysoka) do granicy woj. śląskiego.

Prace prowadzono na krótkich odcinkach, by jak najbardziej złagodzić utrudnienia związane z remontem nawierzchni przy utrzymaniu ciągłości ruchu na autostradzie. Przypomnijmy, że obecnie prowadzone są prace związane ze zmianą organizacji ruchu na ponad 12-kilometrowym odcinku, pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle. Wyremontowana zostanie północna jezdnia, a prace ruszą w najbliższą sobotę i potrwają do listopada br. Podczas prowadzenia prac jezdnia północna (w kierunku Wrocławia) będzie całkowicie zamknięta. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową w kierunku Katowic, przy czym jadący do Wrocławia będą mieli przez cały czas do dyspozycji dwa pasy ruchu. Jadący w kierunku Katowic, w zależności od etapu remontu, będą mieli jeden lub dwa pasy ruchu. Do rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu zastosowane będą bariery separacyjne.

 

Remont będzie prowadzony w dwóch etapach:

- ETAP 1 odc. od km 256,7 do km 264 - przekrój „2+1” na odcinku od km 256,7 do km 260,3 (odcinek 1 po dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia i jeden pas w kierunku Katowic), a następnie poprowadzenie ruchu w przekroju „2+2” po jezdni południowej na odcinku od km 260,3 do km 264 (odcinek 2 po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i kierunku Wrocławia).

- ETAP 2 odc. od km 264 do km 269,5 - przekrój „2+2” na wysokości MOP Góra Św. Anny oraz na odcinku od Góry Św. Anny w kierunku węzła Kędzierzyn-Koźle - po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i kierunku Wrocławia. Przy tym etapie realizacji robót zostanie zamknięty MOP Wysoka; wjazd i wyjazd z MOP-u Góra Św. Anny zostanie utrzymany.

GDDKiA 

W roku 2021 planowany jest remont jezdni południowej o długości 21 km pomiędzy węzłem Kędzierzyn-Koźle, a granicą woj. śląskiego wraz  węzeł Kędzierzyn-Koźle i węzłem Strzelce Opolskie. Natomiast w roku 2022 planuje się remont odcinka 12 km na jezdni północnej od węzła Kędzierzyn-Koźle (MOP Wysoka) do granicy woj. śląskiego.

 

A4 na odcinku dolnośląskim i opolskim w pigułce

Historia autostrady A4 zaczyna się latach 30-tych XX wieku. Wtedy powstało łącznie 103 km ówczesnej trasy, która łączyła Berlin z Bytomiem. W powojennych latach na autostradzie A4 nie było zbyt wielu użytkowników. Dopiero produkcja rodzimych samochodów osobowych przyczyniła się do tego, że A4 została włączona do komunikacyjnej architektury drogowej.

 

W tej chwili autostrada A4 jest częścią trasy międzynarodowej E-40, leżącej w III transeuropejskim korytarzu transportowym i przebiega od portu Calais we Francji do wschodnich krańców Kazachstanu.

W Polsce rozpoczyna swój bieg w Jędrzychowicach k. Zgorzelca, gdzie łączy się z niemiecką autostradą z kierunku Drezna, a kończy na przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej. Łączna długość A4 wynosi ok. 672 km i przebiega przez pięć województw. Na Dolnym Śląsku liczy niecałe 194 km, natomiast w województwie opolskim ok. 90 km. 

 

Prace projektowe dotyczące opolskiego odcinka autostrady A4 rozpoczęte zostały w roku 1974 i były kontynuowane do roku 1980. Z uwagi na kryzys, w 1980 roku prace zostały przerwane. W latach 1986-1994 podjęte były ponownie prace projektowe i częściowo roboty m.in. na odcinku od Przylesia do Gogolina. Wybudowano lub wyremontowano cztery mosty w rejonie Nysy Kłodzkiej, wybudowano odcinek jezdni od Przylesia do Prądów i uruchomiono ruch na odcinku Przylesie – Prądy (częściowo na dwóch jezdniach). W latach 1995-1996 udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej (w ramach środków przedakcesyjnych ) fundusze PHARE, ISPA i pożyczkę EBI na budowę autostrady A4 na odcinku od Wrocławia do Gliwic. Powołane zostało w Opolu Biuro Budowy Autostrady Wrocław - Gliwice jako samodzielna jednostka. Prace budowlane trwały od roku 1997 do roku 2005, kiedy to oddany został do użytkowania odcinek A4 (Kleszczów - Sośnica).

 

 

Kalendarium budowy i przebudowy obecnej A4

 

- w latach 1936 – 1939 wybudowany został łączenie ponad 100 km odcinek ówczesnej klasy autostrady Reichsautobahn, który łączył Berlin z Bytomiem

-  w latach 1994 -1996 wybudowano 2 km odcinek trasy od Jędrzychowic koło Zgorzelca) do węzła z DK4

- w latach 1994 -1996 wyremontowano fragment A4 od Krzyżowej do Krzywej o długości ok. 10 km, jako fragment modernizowanego odcinka A18 Golnice – Krzywa

- w latach 2000-2001 oddano do użytku odcinek nowoczesnej autostrady o długości 125 km od Bielan Wrocławskich do Nogowczyc w województwie opolskim,

- w latach 2004-2006 etapowo remontowano autostradę o długości ok. 92 km na odcinku od Krzywej do Bielan Wrocławskich

- w latach 2006 – 2009 wybudowany został od nowa odcinek autostrady od Jędrzychowic k. Zgorzelca do Krzyżowej o długości ok. 51 km

- w latach 2014 – 2019 remontowano nawierzchnię na obu jezdniach A4 na odcinku od Bielan Wrocławskie do węzła Brzeg (dawniej Przylesie) o długości ok. 40 km.

 

Etapy remontów A4 od 2013 roku

Konieczność przeprowadzenia remontów wynikała z faktu powstania uszkodzeń na eksploatowanej przez prawie 20 lat nawierzchni o bardzo dużym natężeniu ruchu. Na nawierzchni pojawiły się spękania podłużne, poprzeczne i siatkowe, wymagające coraz częstszych interwencji. Główne cele, które dotyczyły napraw wiązały się z poprawą warunków jazdy, zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom autostrady i wysokiego komfortu dalekobieżnego ruchu drogowego.

 

2013 r.

 – remont jezdni południowej autostrady A4 pomiędzy węzłami Opole Zachód, a Opole Południe wraz z węzłami Opole Zachód i Południe o długości 11 km.

 

2014 r.

– remont jezdni północnej i południowej A4 na odcinku pomiędzy węzłami Opole Zachód i Opole Południe, przeprowadzony w dwóch etapach o łącznej długości 32 km.

remont 13-kilometrowego odcinka autostrady A4 na jezdni południowej (kierunek Opole), od węzła Bielany Wrocławskie do okolic węzła Krajków (z wyłączeniem kilometrowego odcinka jezdni przy Punkcie Poboru Opłat w Karwianach).

 

2015 r.

– remont prawie 27-kilometrowego odcinka jezdni południowej autostrady A4 pomiędzy węzłem Wrocław Wschód, a węzłem Brzeg.

– remont jezdni południowej autostrady o długości ok. 30 km, który obejmował odcinek od granicy z województwem dolnośląskim do węzła Opole Zachód wraz z węzłem Brzeg.

 

2016 r.

 – wymiana nawierzchni na około 19-kilometrowum odcinku jezdni północnej A4, który odbywał się pomiędzy węzłem Brzezimierz, a węzłem Brzeg (granica z woj. opolskim).

– remont jezdni północnej A4 obejmował odcinek od granicy z województwem dolnośląskim do węzła Opole Zachód o długości 28 km.   

 

2017 r.

 – remont jezdni południowej A4 pomiędzy węzłami Opole Południa, a Krapkowice wraz z węzłem Krapkowice o długości ponad 16 km.

– remont ponad 16-kilomterowego odcinka jezdni północnej A4 pomiędzy PPO Karwiany, a węzłem Brzezimierz.

 

2018 r.

– remont jezdni północnej A4 pomiędzy węzłami Opole  Południe, a Krapkowice o długości prawie 14,5 km. Remont zrealizowało konsorcjum firm: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. - Lider, STRABAG sp. z o.o. – partner. Wartość zrealizowanych prac wynosiła prawie 25 mln zł brutto.  

– remont dwóch odcinków A4 – pierwszy to jezdnia północna autostrady pomiędzy PPO Karwiany, a węzłem Bielany Wrocławskie (długość około 2 km), drugi to jezdnia północna autostrady w rejonie węzła Wrocław Wschód (długość około 2 km). Zakres remontu obejmował także wyremontowanie fragmentów dróg krajowych nr 5 i 35, które łączą się z autostradą na węźle Bielany Wrocławskie. Wyremontowano również jezdnie manewrowe, drogi dojazdowe i ścieżki na MOP Krajków Południe.

 

2019 r.

– remont jezdni południowej pomiędzy węzłami Krapkowice, a Kędzierzyn Koźle, o długości ponad 7 km.

– remont obu jezdni autostrady A4 w rejonie Punktu Poboru Opłat (PPO) Karwiany  (długość ponad 1 km) oraz jezdni manewrowych i miejsc postojowych (lokalnie) na parkingu przy PPO oraz drogi dojazdowej.

 

2020 r.

 – remont jezdni północnej A4 pomiędzy węzłami Krapkowice, a Kędzierzyn Koźle, o długości prawie 13 km. Remont realizuje ADAC-LEWAR sp. z o.o. za kwotę ponad 25 mln zł brutto.

 

W roku 2021 planowany jest remont jezdni południowej o długości 21 km pomiędzy węzłem Kędzierzyn-Koźle, a granicą woj. śląskiego wraz  węzeł Kędzierzyn-Koźle i węzłem Strzelce Opolskie.  Natomiast w roku 2022 planuje się remont odcinka 12 km na jezdni północnej od węzła Kędzierzyn-Koźle (MOP Wysoka) do granicy woj. śląskiego.  

GDDKiA