viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Minister Infrastruktury podpisał Program Inwestycji dla budowy tzw. małej obwodnicy Trzebnicy

10-07-2020

Budowa obwodnicy Trzebnicy o długości 1,5 km pozwoli skierować ruch tranzytowy i lokalny z drogi krajowej nr 15 na drogę ekspresową S5.

DK15 przebiega przez województwa dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i ma długość ok. 374 km. Łączy Trzebnicę z Ostródą. Na odcinku Trzebnica - Gniezno trasa stanowi alternatywę dla drogi ekspresowej nr 5, gdzie omija Poznań. We Wrześni bezkolizyjnie przecina A2. Jest to droga klasy G (główna) i GP (główna ruchu przyspieszonego). Na Dolnym Śląsku droga ma długość ok. 50 km i przebiega od Trzebnicy do granicy województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego w Cieszkowie.

 

Program inwestycji i zakres inwestycji

Program inwestycji (PI) jest dokumentem, który wstępnie określa zamierzenia, koszty i cele związane z planowaną inwestycją.

W ramach zadania zaplanowano budowę 1,5-kilometrowej obwodnicy Trzebnicy, która będzie przebiegać na północ od miasta. Inwestycja obejmuje również budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę/budowę skrzyżowania, budowę oświetlenia, ekranów akustycznych, a także przebudowę sieci kolidujących z inwestycją, w tym między innymi magistrali wodociągowej i linii energetycznych oraz budowę dróg serwisowych i dojazdowych. Włączenie obwodnicy zaplanowano około km 2,8 dawniej droga krajowa nr 5, natomiast jej zakończenie około km 3,9 istniejącej drogi krajowej nr 15.

 

Cel inwestycji

Budowa obwodnicy Trzebnicy pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego pomiędzy drogą ekspresową S5 a drogą krajową nr 15 w relacji Trzebnica - Milicz - Toruń, wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Dane o planowanym okresie realizacji inwestycji

Szacowany koszt inwestycji:ok. 45 mln zł

Lata prac przygotowawczych: 2021 - 2028

Lata realizacji robót: 2027 - 2029

 

Inne zadania na drodze krajowej nr 15

Trwa opracowywanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 15 na odcinku Trzebnica – Skoroszów". Inwestycja obejmuje rozbudowę DK15 na odcinku o długości 9,775 km (od km 3+925 do km 13+700).

Celem inwestycji jest przebudowa drogi wraz z podniesieniem nośności do 115 kN/oś poprzez wymianę warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego oraz poprawę warunków gruntowo-wodnych. W ramach zadania zostaną przebudowane istniejące chodniki dla pieszych, ale również powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe oraz oświetlenie drogowe. Przebudowa pozwoli na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz usprawni i uporządkuje ruch pieszego. Przebudowa wpłynie również na poprawę płynności ruchu samochodowego oraz pozwoli na przeniesienie stale i szybko rosnącego natężenia ruchu. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach i decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej ma nastąpić w listopadzie 2021 r.

 

W lutym 2020 r. siedem obwodnic dolnośląskich miast zostało ujętych w opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. 22 kwietnia br. Minister Infrastruktury zatwierdził Program inwestycji dla obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15.W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi krajowej nr 15 klasy GP, o długości 12 km. Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z tej miejscowości. Natomiast patrząc szerzej, jest to również jeden z ważnych korytarzy pomiędzy Poznaniem, a Wrocławiem. Inwestycja wymagać będzie przeprowadzenia analiz wariantów przebiegu obwodnicy. Proces przygotowawczy będzie obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium-techniczno-ekonomiczno-terytorialnego, elementów koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz wykonania badania podłoża gruntowego (STEŚ-R).

 

W sierpniu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji. Przetarg na roboty w formule „Projektuj i buduj” jest planowany w II kw. 2024 r., a realizacja w latach 2027-2029. W tym roku na DK15 planowane są do realizacji remonty cząstkowe nawierzchni w miejscowościach Cieszków, Rakłowice i Milicz. W ramach realizacji zadań wymieniona będą podbudowa i nawierzchnia jezdni. Wyremontowane zostaną pobocza, odwodnienie oraz wymienione urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odnowione zostanie także oznakowanie pionowe i poziome.