viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2008

Nowe obwodnice na Śląsku

24-11-2008
Podpisano umowy na budowę 3 obwodnic w województwie śląskim: północno – wschodniej obwodnicy Bielska-Białej, obwodnicy Lublińca oraz Siewierza. Obwodnicę Bielska-Białej w ciągu drogi ekspresowej S69, za kwotę 1 253 mln zł wybuduje konsorcjum firm: Hermann Polska Sp. z o.o., Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTY-ŁÓDŹ" S.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR. Roboty potrwają 30 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. W ciągu drogi krajowej Nr 46 zbudowana zostanie obwodnica Lublińca. Prace potrwają 24 miesiące, a koszt tej inwestycji to 290,3 mln złotych. Obwodnica Siewierza w ciągu krajowej 78 zostanie zbudowana w 26 miesięcy od daty rozpoczęcia prac. Koszt inwestycji to 283,4 mln złotych. Obwodnicę Siewierza i Lublińca zbuduje Skanska S.A., a prace ruszą w listopadzie bieżącego roku.

Obwodnica Bielska-Białej

Zadanie, jakim jest budowa północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej obejmuje następujące odcinki:
• odcinek I węzeł „Komorowice” do węzła „Rosta”, dł. 2,80 km
• odcinek II węzeł „Rosta” – węzeł „Krakowska”, dł. 3,85 km
• odcinek II węzeł „Krakowska” – węzeł „Mikuszowice”, dł. 5,25 km

Wdrożenie projektu budowy drogi ekspresowej S-69 na przedmiotowym odcinku przyczyni się do: usprawnienia połączeń międzynarodowych w ramach VI  Korytarza TEN-T, zrealizowania szybkiego połączenia na kierunku północ-południe ciągiem dróg ekspresowych z pominięciem centrum Bielska-Białej, zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego regionalnego i miejskiego, zmniejszenie natężenia ruchu na istniejącej przeciążonej sieci drogowej, przejęcia w decydującej mierze ruchu ciężkiego o nacisku 115 kN/oś na projektowany ciąg dróg do tego przystosowanych, co równocześnie zmniejszy tempo degradacji istniejących ulic w mieście.

Planowana droga ekspresowa jest istotna zarówno w układzie drogowym regionu jak i w układzie międzynarodowym, zapewniając połączenia między krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Odcinek I - od węzła Komorowice do węzła Rosta. Na tym odcinku przeprowadzona będzie rehabilitacja (rehabilitacja) nawierzchni wraz z podniesieniem standardu istniejącej drogi krajowej 52 (ul. Niepodległości)do kategorii „S”.
Długość tego odcinka to  2,85 km.
Podstawowy zakres robót obejmuje:
- remont 2 jezdni po 2 pasy ruchu z poszerzeniem pasów awaryjnych
- budowę12 obiektów inżynieryjnych
- budowę 2,4 km ekranów akustycznych
 
Odcinek II -
węzeł Rosta – węzeł Krakowska
Długość tego odcinka to 3,85 km
Podstawowy zakres robót obejmuje:
- budowę 2 jezdni po 2 pasy ruchu 3,5 m
- budowę węzła „Rosta”
- budowę 17 obiektów inżynieryjnych
- budowę 4,9 km ekranów akustycznych

Odcinek II - węzeł „Krakowska” – węzeł Mikuszowice
Długość tego odcinka to 5,25 km.
Podstawowy zakres robót obejmuje:
- budowę 2 jezdni po 2 pasy ruchu 3,5 m
- budowę 2 węzłów drogowych: w. „Krakowska” oraz w. „Mikuszowice”
- budowę 23 obiektów inżynieryjnych
- budowę 7,9 km ekranów akustycznych

Długość tego odcinka to 5,25 km.
Podstawowy zakres robót obejmuje:
- budowę 2 jezdni po 2 pasy ruchu 3,5 m
- budowę 2 węzłów drogowych: w. „Krakowska” oraz w. „Mikuszowice”
- budowę 23 obiektów inżynieryjnych
- budowę 7,9 km ekranów akustycznych

Nadzór inwestorski sprawuje WS Atkins – Polska Sp. z o.o.

Obwodnica Bielska-Białej w liczbach:
Długość całości inwestycji: 11,9 km
Objętość robót ziemnych: 1,918 mln m3
Ilość mas bitumicznych: 174 tys. ton
Ilość obiektów inżynieryjnych: 52
Ilość ekranów akustycznych: 15,2 km


Północna obwodnica Lublińca w ciągu drogi krajowej nr 46

Budowa obwodnicy północnej części obwodnicy Lublińca stanowi uzupełnienie oddanego do ruchu we wrześniu 2001 roku zachodniego obejścia miasta. Nowe połączenie drogowe pozwoli odciążyć układ miejski, który ze względu na wąski, jednokierunkowe ulice oraz bardzo obciążone ruchem i niewydolne skrzyżowanie DK 46, DK 11 i DW 906 (ul. Mickiewicza, Kilińskiego Stalmacha, ul. Plebiscytowa i Powstańców Śląskich). Ponadto nowe obejście pozwoli na szybsze i komfortowe przemieszczanie się na trasie z Opola – Częstochowy.

Dane techniczne obwodnicy:
• długość – 5,620 km
• klasa drogi – GP
• jezdnia – 2 pasy po 3,5 m
• pobocza bitumiczne – 2 x 2,0 m
• pobocza gruntowe – 2 x 1,5 m

W ramach zadania zostanie wybudowana droga jednojezdniowa klasy GP długości 5,620 m,  7 obiektów mostowych: 6 wiaduktów, 1 estakada, przystanki autobusowe o nawierzchni z kostki betonowej bądź bitumicznej, ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż DK 46, na odcinku wzmocnienia nawierzchni oraz wzdłuż ulicy Głównej i Oleskiej, przebudowa ciągów pieszych, 15 dróg gospodarczych o nawierzchni z kruszywa łamanego dla obsługi terenów przyległych, posesji i terenów rolniczych zlokalizowanych wzdłuż projektowanej inwestycji o łącznej długości 3865 m.

W ramach budowy obwodnicy powstanie węzeł „Lubecko” na włączeniu projektowanej drogi do DK 11 oraz węzeł dwupoziomowy typu „karo” na przecięciu obwodnicy z ul. Jawornicką. Na przecięciu łącznic węzła z drogą lokalną oraz na włączeniu obwodnicy do DK 46 przewidziane są skrzyżowania typu - rondo.

Zadanie obejmuje również przebudowę DK 11 na odcinku 1,52 km, by dostosować ją do parametrów drogi klasy S.

Nadzór inwestorski pełni Lafrentz-Polska Sp. z o.o.

Obwodnica Siewierza w ciągu DK 78

Budowa tej obwodnicy ma ogromne znaczenie dla ruchu tranzytowego drogi krajowej nr 1 (Częstochowa – Bielsko-Biała) i 78 (Gliwice – Tarnowskie Góry – Kielce) oraz dla mieszkańców Siewierza. Oddanie do ruchu nowego odcinka skutkować będzie całkowitym odciążeniem siewierskiego rynku oraz umożliwi swobodny przejazd drogami krajowymi nr 1 i 78, na skrzyżowaniu których dochodzi obecnie do wielu utrudnień w ruchu pojazdów. Skrzyżowanie to jest całkowicie nieprzystosowane do przenoszenie takiej ilości samochodów. Po wykonaniu obwodnicy nastąpi zamknięcie przejazdu poprzecznego przez DK 1 w Siewierzu, co wyeliminuje korki. Komunikacja drogowa z DK 78 odbywać się będzie nową obwodnicą.

Dane techniczne:
• długość - 5,7 km
• klasa drogi  -  GP
• jezdnia – 2 x 7,00 m
• pas dzielący – 4,00 m  (w rejonie węzła 5,50 m)
• pobocza bitumiczne – 2 x 2,00 m
• pobocza gruntowe – 2 x 1,50 m

W ramach zadania zostanie wybudowana droga dwujezdniowa klasy GP długości 5 722 m, 8 obiektów mostowych: 6 obiektów w ciągu projektowanej DK-78, 2 obiekty w ciągu DW-793, dwa przystanki autobusowe na DK-1 o  nawierzchni betonowej, ciągi piesze wzdłuż DK-1, wzdłuż drogi dojazdowej wokół cmentarza, wzdłuż drogi do ulicy Stoczkowej oraz w rejonie ronda wschodniego, 33 drogi gospodarcze dojazdowe do pól zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi łącznej długości 6 806 m.

Południowy przebieg obwodnicy powoduje konieczność przełożenia drogi wojewódzkiej nr 793  Siewierz – Myszków, co wymaga budowy nowego odcinka DW o długości 1,25 km, dla którego przyjęto parametry  klasy G. Połączenie obwodnicy (początek i koniec) z DK 78 zaprojektowano za pomocą skrzyżowań skanalizowanych. Z drogą krajową nr 1 obwodnica łączy się za pomocą węzła typu koniczyna. Nad drogami lokalnymi, które przecina obwodnica zaprojektowano wiadukty bez skomunikowania z obwodnicą. W ramach inwestycji nie przewiduje się zmiany przebiegu drogi krajowej nr 1. Budowa obwodnicy nie wymaga wyburzeń budynków mieszkalnych.

Nadzór inwestorski pełni  konsorcjum firm Lafrentz-Polska Sp. z o.o. oraz Invest-Complex Sp. z o.o.

23.10.2008