viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2008

Staranne przygotowania do zimy

30-12-2008
m.l.jpgJednym z zadań Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad jest zapewnienie przejezdności na wszystkich dróg krajowych w tym również na drogach ekspresowych i autostradach o łącznej długości ponad 17 tysięcy km, także w okresie zimowym.

Aby temu sprostać, przygotowania do sezonu zimowego rozpoczęły się już latem. Oprócz przeglądów stanu nawierzchni, poboczy czy rowów odwadniających w bazach technicznych przeprowadzono przeglądy techniczne wszystkich pojazdów specjalistycznych służących do utrzymania dróg podczas zimy. Sprawne zarządzanie działaniami interwencyjnymi zapewni 212 profesjonalnych stacji metereologicznych, 300 kamer monitorujących sytuację na drogach, z których obraz dostępny jest na stronie www.gddkia.gov.pl oraz nadajniki GPS zamontowane we wszystkich pługach, piaskarkach i solarkach. Służby w 16 oddziałach GDDKiA przez cały okres zimowy będą prowadziły akcję odśnieżania dróg, aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców, jakie mogą spowodować niesprzyjające warunki pogodowe.

Poszczególnymi działaniami na drogach kieruje 105 Rejonów GDDKiA. Ich zadania to m.in.  skompletowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg, zgromadzenie wystarczającej ilości soli i materiałów uszorstniających, kierowanie akcją zimową i podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Przy wyjątkowo intensywnych opadach śniegu lub zawiewania dróg Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykorzysta 21 nowoczesnych pługów wirnikowych typu Supra, o dużej wydajności i mobilności.

W sezonie zimowym 2007/2008 na utrzymanie dróg wydano 153 mln zł. Planuje się, że na zbliżający się sezon zimowy 2008/2009 zostaną wydatkowane środki finansowe w wysokości około 200 mln zł, które - przy założeniu występowania średnich warunków pogodowych w zimie - powinny wystarczyć na utrzymanie sieci dróg krajowych w przyjętych standardach.

Środki sprzętowe, jakimi dysponuje GDDKiA do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2008/2009 to:
• Solarki – 940 sztuk
• Piaskarki – 130 sztuk m.1.jpg 
• Pługi – 2100 sztuk
• Pługi wirnikowe - 164 sztuki w tym Supra – 21
• Unimogi - 68 sztuk

Na sezon zimowy 2008/2009 planuje się zużyć:
• 337 tys. ton soli drogowej
• 2,5 tys. ton chlorku wapnia
• 118 tys. ton materiałów uszorstniających

GDDKiA planuje także ustawić 950 km zasłon przeciwśnieżnych.

Standardy utrzymania dróg krajowych w sezonie 2008/2009

Zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w sezonie 2008/2009, drogi krajowe utrzymywane będą w czterech standardach:
- w standardzie II podwyższonym - około 4 tys. km
- w standardzie II - około 10 tys. km
- w standardzie III - około 3,0 tys. km
- w standardzie  V   około 18 km

Ze względu na ograniczone środki finansowe, na drogach krajowych będących pod nadzorem GDDKiA nie stosuje się I standardu, ponieważ średni koszt utrzymania 1 km drogi w tym standardzie jest 3-krotnie wyższy od kosztu utrzymania dróg w II standardzie. I standardem będą objęte jedynie koncesyjne odcinki autostrad.

 

Punkt Informacji Drogowej (PID)

W centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jak i we wszystkich jej oddziałach funkcjonują całodobowo Punkty Informacji Drogowej (PID), które zbierają z podległych jednostek informacji o stanie dróg i warunkach ruchu (nie tylko w okresie zimowym) oraz informują użytkowników dróg i media o istniejących i przewidywanych warunkach ruchu na sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Numery telefonów PID dostępne są na stronie www.gddkia.gov.pl.

Zaawansowane technologie elektroniczne

Pracujące na drogach krajowych pługi, piaskarki i solarki będą na bieżąco monitorowane przez Centralę w Warszawie. System GPS wykorzystując łączność satelitarną poinformuje zarządcę drogi o miejscu, w którym znajduje się dana jednostka (pług, solarka, piaskarka) oraz o rodzaju wykonywanej pracy (płużnie, posypywanie, postój).
Na potrzeby wszystkich użytkowników dróg na stronie www.gddkia.gov.pl zostanie uruchomiona mapa przejezdności dróg krajowych. Będzie aktualizowana na bieżąco.

21.11.2008