viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2008

Oświadczenie w sprawie artykułów Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej

29-07-2008
W związku z publikacją w poniedziałkowych (28.07.2008) wydaniach Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że podczas opracowywania koncepcji docelowego przebiegu drogi krajowej nr 16 nadrzędnym celem inwestora i projektantów przy wytyczaniu nowego przebiegu drogi jest maksymalne odsunięcie trasy od obszarów objętych ochroną. W tym celu wykonywana jest inwentaryzacja przyrodnicza na wszystkich wariantach przebiegu drogi, która zostanie wykorzystana przy opracowywaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Obecny przebieg drogi krajowej nr 16 stanowi północną granicę Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Warianty nowego przebiegu przesunięte są w kierunku północnym, tak by maksymalnie odsunąć trasę od granic parku. Ta ponad 50–kilometrowa trasa tylko na 2 kilometrach będzie graniczyła z parkiem krajobrazowym, na tym odcinku wszystkie warianty poprowadzone są jednym śladem.

Potrzeba konsultowania przebiegu nowej drogi jest przez GDDKiA traktowana priorytetowo. Na obecnym etapie nie przesądzamy  o wartości żadnego z wariantów drogi. Dlatego też prowadzone są zakrojone na szeroką skalę działania informacyjne. Organizowane są spotkania dla mieszkańców miejscowości, których planowana inwestycja będzie dotyczyć, na których mieszkańcy, samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe mają możliwość wypowiadania się w sprawie przebiegu drogi, składania uwag, opinii i ewentualnych zastrzeżeń. Aby dotrzeć z informacją o projektowanej drodze do jak najszerszego grona osób i organizacji, także spoza terenu objętego projektem,  inwestor wraz z projektantem uruchomili stronę internetową http://www.mragowo-orzysz.pl/, na której zamieszczone są dokładne informacje o wariantach planowanej trasy.

Dzięki dotychczasowym działaniom konsultacyjnym projektant pozyskał wiele cennych informacji mogących mieć znaczenie dla przyszłego kształtu drogi. Udało się, np. już na tym etapie ustalić potrzebę budowy dodatkowego węzła drogowego pomiędzy miejscowościami Woźnice i Olszewo. Efektem konsultacji społecznych jest również przedstawiona przez Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach propozycja nowego wariantu drogi, odsuniętego na północ w stosunku do wariantów GDDKiA, zakładająca między innymi budowę mostu przez Tałty o dł. 550 m. Propozycja ta jest obecnie analizowana przez projektanta.

Inwentaryzacja przyrodnicza i analiza wielokryterialna wszystkich wariantów w raporcie o oddziaływaniu na środowisko wskaże wariant najmniej szkodliwy dla środowiska naturalnego i ten wariant będzie rekomendowany przez inwestora do realizacji.