viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2008

Kolejny mazowiecki odcinek S7 już otwarty!

28-07-2008
Otwarcie drogi ekspresowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 16 lipca 2008 r. Koszt inwestycji to około 456,7 mln zł, współfinansowany w 74% z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Droga krajowa nr 7 jest jedną z najważniejszych dróg krajowych
o znaczeniu międzynarodowym (E77). Zapewnia połączenia między krajami skandynawskimi, a południem Europy. W układzie krajowym umożliwia połączenie części wschodniej z centralną i południową częścią kraju. W układzie regionalnym Mazowsza, droga krajowa nr 7, to podstawowy ciąg drogowy łączący Warszawę z drugim co do wielkości miastem na Mazowszu - Radomiem.

Nowo otwarta S7 zlokalizowana jest na terenach powiatów białobrzeskiego i radomskiego, przebiega przez miejscowości: Białobrzegi, Kamień, Siekluki, Gózd, Żdzary i Kępiny. Inwestycja rozpoczęła się 5 sierpnia 2006 r. Projekt obejmował budowę drugiej, nowej jezdni po stronie wschodniej oraz przebudowę istniejącej, jednojezdniowej drogi na odcinku 15,7 km. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma DHV Polska sp. z o.o., natomiast robót konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. / Acciona Infreastructuras. Za nadzór nad realizacją zadania odpowiadała firma Scott Wilson Ltd. sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Parametry techniczne drogi:

- prędkość projektowa 100 km/h
- szerokość pasa drogowego — 45 m – 70 m
- szerokość jezdni w krawędziach — 1O m
- szerokość pasa dzielącego — 4 m (w tym opaski 2 x 0,5m)
- kategoria ruchu - KR 6

Obsługę ruchu lokalnego zapewniają drogi serwisowe po obu stronach drogi dwujezdniowej. Łączna długość dróg obsługujących, dojazdowych i lokalnych wynosi około 39 km. Dostępność do drogi ekspresowej będzie możliwa wyłącznie poprzez węzły drogowe, co korzystnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa odbywającego się ruchu drogowego.

Dla sprawnego skomunikowania przyległych miejscowości wybudowano:

• 2 węzły drogowe:
- „Kamień”
droga powiatowa nr 34210 do m. Sucha
droga powiatowa nr 34214 do m. Kamień
- „Gózd”
droga powiatowa nr 34412 do m. Nowy Kadłubek
droga wojewódzka nr 732 do m. Przytyk

• 6 wiaduktów drogowych
- wiadukt ekologiczny
- węzeł „Kamień”
- przejazd „Kamień”
  droga łącząca ul. Diamentową z ul. Brukową
- przejazd „Siekluki”
  droga powiatowa nr 34215 do m. Stromiec
  droga powiatowa nr 34206 do m. Smardzew
- węzeł „Gózd”
- przejazd Źdzary
  droga powiatowa Żdzary - Mokrosęk

• 11 mostów (pogrupowanych w 5 obiektów)
- rów melioracyjny w ciągu S7
- rów melioracyjny w ciągu drogi serwisowej nr 13
- rów melioracyjny w ciągu drogi serwisowej nr 14
- rów melioracyjny w ciągu drogi serwisowej nr 12
- rów melioracyjny w ciągu S7
- rów melioracyjny w ciągu drogi serwisowej nr 22
- rów melioracyjny w ciągu drogi serwisowej nr 26
- rz. Tymianka (Gózd Stary) w ciągu S7
- rz. Tymianka (Gózd Stary) w ciągu drogi dojazdowej nr 36
- rz. Tymianka (Gózd Stary) w ciągu drogi zbiorczej nr 21
- rz. Tymianka (Gózd Stary) w ciągu drogi zbiorczej nr 17

• 3 kładki dla pieszych w miejscowościach Białobrzegi, Gózd i Żdzary

Dla bezpieczeństwa dzikich zwierząt wybudowano 7 przepustów ekologicznych oraz wcześniej wspomniany wiadukt dla zwierząt o szerokości 50 m. Zamontowano 8 km ekranów dźwiękochłonnych, 70 km barier oraz 30 km ogrodzeń.