viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2009

Węzeł Północ - informacje i zdjęcia

Węzeł Kielce Północ to ponad 7-kilometrowy odcinek ekspresowej drogi S-7 od miejscowości Występa do Wiśniówki oraz ponad 2-kilometrowy dwujezdniowy odcinek drogi krajowej nr 73 od Wiśniówki do granic miasta Kielce, a także drogi boczne i szereg obiektów inżynieryjnych.

Dzięki inwestycji i nowoczesnym rozwiązaniom komunikacyjnym powstało bezpieczne i bezkolizyjne połączenie drogi ekspresowej nr 7 Warszawa – Kielce – Kraków z drogą krajową nr 73 Wiśniówka – Kielce – Tarnów. Mieszkańcy Kielc i pobliskich miejscowości zyskali natomiast szybki i wygodny wylot w stronę Warszawy i Krakowa, a kierowcy jadący drogą S-7 bezpieczne połączenie ze stolicą województwa świętokrzyskiego. Zasadniczym i najbardziej okazałym elementem całej inwestycji jest węzeł w Wiśniówce u zbiegu drogi ekspresowej S-7 i drogi krajowej nr 73, z łącznicami w kierunku Warszawy, Krakowa (kielecka obwodnica) i Kielc. Niemniej ważny jest węzeł w Barczy w miejscu dawnego skrzyżowanie drogi nr 7 z drogą wojewódzką nr 750 na Zagnańsk i łącznicy kolejowej. W ramach inwestycji wybudowano również szereg obiektów inżynieryjnych w ciągu drogi S-7 takich jak wiadukt nad linią kolejową w Występie, wiadukt w ciągu drogi powiatowej, kładka dla pieszych w Kajetanowie oraz przejazd gospodarczy.

W ramach inwestycji powstały drogi dojazdowe, zamontowano również urządzenia ochrony środowiska takie jak na przykład ekrany akustyczne. Całe przedsięwzięcie wiązało się z przebudową sieci wodociągowej, gazociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, a także kolejowej.

 

Węzeł Kielce Północ to najdroższa i największa inwestycja drogowa ostatnich lat w regionie świętokrzyskim. To także ważny etap budowy drogi ekspresowej S-7.

 

 Węzeł Kielce Pólnoc  w liczbach  

 

Koszt inwestycji – 227 mln złotych

 

Czas trwania inwestycji – 2 lata (2007-2009)

 

Długość dróg zasadniczych – 9,5 km, w tym:

 

                    droga ekspresowa S-7 - 7,1 km

 

                    droga krajowa nr 73  - 2,4 km

 

Długość  dróg bocznych – 0,7 km

 

Długość dróg dojazdowych – 12,8 km

 

Droga S-7

 

Klasa drogi - S (ekspresowa)

 

Prędkość projektowa – 100 km/h

 

Szerokość jezdni  - 2 x 7 m

 

Szerokość pasa ruchu - 3,5 m

 

Szrokośc pasa dzielącego – 5 m

 

Szerokość pasa awaryjnego postoju 2,5 m

 

Dopuszczalne obciążenie na oś – 115 kN

 

Droga nr 73

 

Klasa drogi – GP (główna ruchu przyspieszonego)

 

Prędkość projektowa – 60 km/h

 

Szerokość jezdni  - 2 x 7 m

 

Szerokość pasa ruchu - 3,5 m

 

Szerokość pasa dzielącego – 5 m

 

Szerokość pasa awaryjnego postoju 2,5 m

 

Dopuszczalne obciążenie na oś – 115 kN

 

 Obiekty inżynieryjne wybudowane w ramach inwestycji:

 

 - węzeł Wiśniówka stanowi główny wjazd do Kielc z drogi ekspresowej z kierunku Warszawy. Na węźle Wiśniówka rozpoczyna się droga krajowa nr 73.

 

- węzeł Barcza połączony z wiaduktem w ciągu drogi ekspresowej umożliwia podłączenie drogi wojewódzkiej 750 do drogi S-7, przeprowadzenie bocznicy kolejowej do kopalni w Wiśniówce i dróg dojazdowych pod wiaduktem.

 

- wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S-7 nad linia kolejową Warszawa – Kraków

 

- wiadukt nad drogą S-7 w ciągu drogi powiatowej Kajetanów – Lekomin

 

- przejazd gospodarczy nad droga S-7

 

- kładka dla pieszych w miejscowości Zabłocie

 

 Ochrona środowiska

 

Wzdłuż dróg wybudowanych w ramach Węzła Kielce Północ zamontowano ekrany akustyczne o łącznej długości 3359 metrów. Posadzono również 470 drzew liściastych, 80 drzew iglastych oraz ponad 11 tysięcy krzewów

 

Inwestor

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

 

   Dyrektor GDDKiA Oddział w Kielcach Ewa Sayor

 

   Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, GDDKiA Oddział w Kielcach  Kierownik  Projektu Andrzej Pająk

 

   Zastępca Kierownika Projektu Beata Kościelecka 

 

Wykonawca

 

Strabag Sp z o.o.

 

    Dyrektor  Kontraktu Waldemar Domżał

 

    Kierownik Budowy Jerzy Grygoruk

 

Projekt

 

Biuro Projektowo-Konsultingowe Transprojekt Gdański

 

Nadzór

 

Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o.

 

Inżynier Rezydent Henryk Klimek

 

czysta 009.jpg  czysta 026.jpg  czysta 036.jpg  czysta 038.jpg  czysta 050.jpg 

 

czysta 030.jpg  czysta 049.jpg  czysta 052.jpg  czysta 054.jpg  czysta 041.jpg 

 

Zdjęcia Tomasz Wągrowski