viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2008

Podpisanie decyzji środowiskowej na budowę trasy S7/8 Salomea-Wolica

16-01-2009

Dziś (6.05 br.) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie o godzinie 13.30 odbędzie się konferencja prasowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S7/8 na odcinku węzeł „Salomea” – węzeł „Paszków” wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 w węźle „Magdalenka”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa 15 km, dwujezdniowej drogi ekspresowej, która będzie stanowiła powiązanie drogi krajowej nr 7 i 8 z projektowaną Południową Obwodnicą Warszawy oraz z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina. Inwestycja polegała będzie na przebudowie odcinków dróg krajowych nr 7 i 8 do parametrów drogi ekspresowej oraz budowie odcinka drogi ekspresowej po nowym śladzie. W celu powiązania jej z układem dróg poprzecznych zaprojektowano:
• 6 węzłów drogowych:
- węzeł Salomea ( z Al. Jerozolimskimi stanowiącymi włączenie trasy do układu
   komunikacyjnego Warszawy)
- węzeł Opacz (z planowaną drogą ekspresową S7, S8, S2 – POW (wspólny przebieg) w
   kierunku Konotopy (węzeł z A2) i POW w kierunku Okęcia)
- węzeł Wypędy (z istniejącą ul. Sokołowską łączącą gminy Raszyn i Michałowice)
- węzeł Janki (z istniejącą drogą krajową nr 8)
- węzeł Paszków (z istniejącą drogą krajową nr 8 oraz drogą wojewódzką nr 721)
- węzeł Magdalenka (z istniejącą drogą wojewódzką nr 721)
• 7 przejazdów drogowych
• sieć dróg serwisowych
• przebudowę Al. Jerozolimskich.
W ramach projektowanej trasy zostanie przebudowana istniejąca infrastruktura podziemna i naziemna ( w tym roboty wyburzeniowe, przebudowa urządzeń melioracyjnych, wodociągów, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych i kanalizacji sanitarnej). Projektowana droga będzie oświetlona na całym odcinku, wyposażona w system odwodnienia oraz w odpowiednie zabezpieczenia ekologiczne zgodne z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Podstawowe parametry techniczne:
- klasa drogi: S – ekspresowa
- prędkość projektowa: 100 km/h
- szerokość jezdni: dwie jezdnie po 2x3,5m (3x3,5 na odcinku Opacz-Janki)
- szerokość pasa dzielącego: 5,0m (w tym opaski 2x0,5m)
- obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
- kategoria ruchu: KR6
Harmonogram prac przygotowawczych i realizacji:
- planowany termin uzyskania prawa do dysponowania terenem: 07. 2008r.
- planowane uzyskanie pozwolenia na budowę: 09. 2008r.
- realizacja robót: 2008r-2011r
Dotrzymanie terminów powyższego harmonogramu możliwe jest pod warunkiem sprawnego przebiegu procesu przygotowania inwestycji (brak protestów, odwołań na etapie wydawania decyzji administracyjnych oraz w trakcie procesu pozyskiwania gruntów).