viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2008

Rozprawa administracyjna dotycząca S-8 na odcinku Marki - Radzymin.

16-01-2009
Dnia 17.07.2008r. w Radzyminie odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego, na temat przebiegu północnego wylotu drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina.
Rozprawę rozpoczął Pan Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki zwracając uwagę na to jak ważna jest budowa tej trasy, która należy do najbardziej niebezpiecznych dróg i im dłużej będziemy odkładać realizację tego przedsięwzięcia, tym będzie ona niebezpieczniejsza.
Wszystkie uwagi i propozycje wypowiedziane na tej rozprawie będą przedmiotem analizy projektantów oraz inwestora i w miarę możliwości będą uwzględniane. Nie jest możliwe poprowadzenie trasy tak, by wszyscy byli zadowoleni. W każdym procesie przygotowania inwestycji przychodzi moment, kiedy trzeba podjąć decyzję, która nie będzie satysfakcjonowała wszystkich, ale trzeba ją podjąć. Najgorszym wariantem jest nie podjęcie żadnej decyzji i opóźnienie realizacji tej drogi. Bez względu na to, w którym miejscu ta trasa przetnie tereny, Wojewoda będzie starał się uzgodnić z inwestorem takie rozwiązania techniczne, które będą chroniły mieszkańców od uciążliwości drogi.

Dalsze prowadzenie spotkania przejął Pan Piotr Sobucki Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa MUW w Warszawie omawiając dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego zmierzający do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Następnie Pan Wojciech Dąbrowski Dyrektor Oddziału w Warszawie GDDKiA wskazał, że z przeprowadzonych analiz jednoznacznie wynikało, że nie jest możliwe przebudowanie dzisiejszej drogi krajowej nr 8 pomiędzy Markami a Radzyminem do parametrów trasy ekspresowej, z uwagi na konieczność wielu wyburzeń, w związku z czym przystąpiliśmy do sporządzenia Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla przebiegu tej trasy. Zorganizowane zostały też działania promocyjno-konsultacyjne, by poinformować społeczeństwo o wariantowym poprowadzeniu drogi , a także poznać ich uwagi i opinie na temat przebiegu tej trasy.

Projektanci „Biuro Planowania Rozwoju Warszawy” S.A. szczegółowo omówili przebieg planowanej trasy pod względem rozwiązań komunikacyjnych i środowiskowych.
Wielokryterialna analiza wykazała, że korzystniejszym jest prowadzenie trasy według wariantu III, który został wskazany przez inwestora jako preferowany, we wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację omawianego przedsięwzięcia.

Kolejnym etapem rozprawy była dyskusja, do której zgłosiło się kilkanaście osób. Głos zabrali mieszkańcy, władze samorządowe oraz inne strony zainteresowane omawianą inwestycją.

W podsumowaniu Wojewoda Mazowiecki prosił zainteresowane strony, by nie koncentrowały się na próbie zaskarżenia decyzji, lecz starały się współpracować z inwestorem, wskazując takie rozwiązania techniczne, które mają za zadanie chronić mieszkańców. Potrzebna jest harmonijna współpraca inwestora z właścicielami terenów przez które ma przechodzić ta trasa.
Ta droga jest potrzebna ludziom i od nich zależy jak szybko będzie ona realizowana . Wojewoda wskazał, że należy podtrzymać harmonogram, który przewiduje, że realizacja tej trasy powinna być zakończona w pierwszym półroczu 2012r.

Rozprawę zakończono odczytaniem protokołu.