viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2008

Harmonogram robót na S8 Konotopa-Powązkowska(28.03.2008r.)

16-01-2009
Budowa drogi ekspresowej S-8 Trasa Armii Krajowej
od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia”

Harmonogram robót budowlano-montażowych.Wykonawca: Konsorcjum firm Budimex-Dromex S.A. (lider), Strabag Sp. z o.o.,
Mostostal Warszawa S.A., Warbud S.A.

Termin realizacji inwestycji: III 2008 – XII 2010r.

Inwestycja została podzielona przez wykonawcę na cztery odcinki:
• odcinek I w km 1+099 – 6+000 (ul. Gołąbkowska – ul. Warszawska)
– wykonawca firma Warbud S.A.
• odcinek II w km 6+000 – 7+100 (ul. Warszawska – ul. Lazurowa)
– wykonawca firma Mostostal Warszawa S.A.
• odcinek III w km 7+100 – 8+700 (ul. Lazurowa – ul. Radiowa)
- wykonawca firma Budimex – Dromex S.A.
• odcinek IV w km 8+700 – 11+477,07 (ul. Radiowa – Al. Prymasa Tysiąclecia) – wykonawca firma Strabag Sp. z o.o.

Roboty będą realizowane na wszystkich wyżej wymienionych 4 odcinkach równocześnie.

Terminy realizacji robót:

• odcinek I (km 1+099 – 6+000)

I.1 Roboty drogowe:

- roboty przygotowawcze 03.2008 – 07.2009
- roboty ziemne – 08.2008 – 07.2009
- odwodnienie korpusu drogowego – 09.2008 – 10.2009
- wykonanie podbudów nawierzchni – 09.2008 – 07.2010
- nawierzchnie - 09.2008 – 07 2010
- roboty wykończeniowe – 05.2009 – 06.2010
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 09.2009 – 05.2010
- elementy ulic – 09.2009 – 05.2010
- zieleń drogowa - 10.2010 – 11.2010

I.2 Roboty Inżynieryjne:

- wiadukt nad linią kolejową w km 1+633 06.2008 – 11.2009
- przejazd w ciągu ulicy Wspólna Droga w km 1+797,40 – 04.2008 – 09.2008
- przejazd w ciągu ulicy Przyparkowej w km 2+069,40 – 05.2008 – 04.2009
- przejazd w ciągu ulicy Biedronki w km 2+628,87 – 04.2008 – 03.2009
- węzeł Mory w km 2+915,56 – 05.2008 – 08.2009
- wiadukt w ciągu ulicy Sochaczewskiej w km 3+884,95 – 04.2009 – 03.2010
- wiadukt w ciągu ulicy Szeligowskiej w km 4+527,46 – 07.2008 – 07.2009
- budowa nasypu zbrojonego NZ1 – 11.2008 – 04.2009
- ściany szczelinowe – 04.2008 – 10.2009
- przepusty – 03.2009 – 04.2010
- zbiorniki retencyjne – 07.2008 – 11.2009
- roboty kolejowe – 04.2008 – 06.2008

I.3 Przebudowa urządzeń obcych:

- przebudowa napowietrznych linii energetycznych WN – 04.2008 – 04.2009
- budowa i przebudowa linii elektroenergetycznych – 04.2008 – 07.2008
- przebudowa linii telekomunikacyjnych – 04,2008 – 06.2008
- przebudowa sieci wodociągowej – 04.2008 – 08.2008
- przebudowa linii gazowej średniego ciśnienia – 04,2008 – 08,2008
- przebudowa linii gazowej wysokiego ciśnienia – 04.2008 – 05.2008
- kanalizacja deszczowa – 09.2008 – 09.2010
- oświetlenie wiaduktów - 08.2008 – 11.2010


• odcinek II (km 6+000 – 7+100)

II.1 Roboty drogowe:

- roboty przygotowawcze - 04.2008 – 10.2009
- roboty ziemne – 10.2008 – 05.2010
- odwodnienie korpusu drogowego – 05.2008 – 10.2010
- wykonanie podbudów nawierzchni – 04.2009 – 11.2010
- nawierzchnie - 06.2009 – 10.2010
- roboty wykończeniowe – 06.2009 – 11.2010
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 06.2009 – 11.2010
- elementy ulic – 05.2009 – 10.2010
- zieleń drogowa - 05.2010 – 10.2010

II.2 Roboty Inżynieryjne:

- ściany szczelinowe - 03,2008 – 10.2010
- wiadukt w ciągu ul. Warszawskiej w km 6+102,02, etap I – 05.2008 – 06.2009
- wiadukt w ciągu ul. Warszawskiej w km 6+102,02, etap II – 03.2008 – 06.2010
- tymczasowy tor dojazdowy do huty Lucchini – 05.2008 – 11.2009
- wiadukt kolejowy w ciągu toru bocznicy do huty Lucchini – 08.2008 – 09.2009
- wiadukt w ciągu ul. Lazurowej w km 6+862,20, etap I – 06.2008 – 06.2009
- wiadukt w ciągu ul. Lazurowej w km 6+862,20, etap II – 03.2008 – 06.2010

II.3 Przebudowa urządzeń obcych;

- kanalizacja deszczowa i sanitarna – 04.2008 – 07.2010
- przebudowa kablowych siec SN i NN – 04.2008 – 08.2010
- przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych – 04.2008 – 10.2008
- przebudowa sieci wodociągowej – 04.2008 – 08.2010
- przebudowa linii gazowej średniego ciśnienia – 04.2008 – 08.2009
- kanalizacja deszczowa i podczyszczania wód deszczowych – 09.2008 – 11.2010
- oświetlenie dróg i wiaduktów - 04.2009 – 10.2010


• odcinek III (km 7+100 – 8+700))

III.1 Roboty drogowe:

- roboty przygotowawcze - 03.2008 – 07.2009
- roboty ziemne – 09.2008 – 08.2010
- odwodnienie korpusu drogowego – 03.2008 – 03.2010
- wykonanie podbudów nawierzchni – 10.2008 – 07.2010
- nawierzchnie - 04.2009 – 11.2010
- roboty wykończeniowe – 09.2009 – 11.2010
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 04.2009 – 11.2010
- sygnalizacja świetlna – 03.2010 – 08.2010
- elementy ulic – 11.2008 – 06.2010
- zieleń drogowa - 04.2009 – 11.2010

III.2 Roboty Inżynieryjne:

- ściany szczelinowe – 05.2008 – 07.2010
- wiadukt w ciągu ul. Powstańców Śląskich nad trasą S-8 – 07.2008 – 05.2010
- wiadukt w ciągu ul. Powstańców Śląskich nad bocznicą kolejową - 03.2008 – 06.2010
- wiadukt w ciągu ul. Radiowej – 06.2008 – 07.2010
- kładka dla pieszych nad trasą S-8 w km 7+501,70 – 03.2009 – 07.2010
- ściana oporowa M1 – 05.2009 – 07.2010
- ściana oporowa MZ1 – 04.2010 – 07.2010

III.3 Przebudowa urządzeń obcych;

- przebudowa kablowych linii energetycznych – 03.2008 – 08.2008
- przebudowa kablowych linii teletechnicznych – 03.2008 – 09.2008
- przebudowa sieci wodociągowej – 04.2008 – 10.2008
- przebudowa linii gazowej średniego ciśnienia – 03.2008 – 04.2008
- kanalizacja deszczowa i podczyszczania wód deszczowych – 04.2008 – 05.2010
- oświetlenie dróg i wiaduktów - 04.2009 – 11.2010
- przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej w km 7+772 – 04.2008 – 08.2008
- przebudowa sieci kanalizacyjnej – 03.2008
- przebudowa linii tramwajowych w ciągu ulic Radiowej i Powstańców Śląskich –
03.2008 – 09.2008


• odcinek IV (km 8+700 – 11+477,07)

IV.1 Roboty drogowe:

- roboty przygotowawcze - 03.2008 – 11.2010
- roboty ziemne – 04.2008 – 10.2010
- odwodnienie korpusu drogowego – 04.2008 – 09.2010
- wykonanie podbudów nawierzchni – 05.2008 – 10.2010
- nawierzchnie - 06.2008 – 10.2010
- roboty wykończeniowe – 08.2009 – 11.2010
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 07.2008 – 11.2010
- elementy ulic – 04.2010 – 11.2010
- zieleń drogowa - 03.2010 – 11.2010

IV.2 Roboty Inżynieryjne:

- obiekt WA 14 – 09.2009 – 06.2010
- obiekt WA 15 – 09.2009 – 06.2010
- obiekt WD 16 – 10.2009 – 08.2010
- obiekt WD 17 – 05.2010 – 11.2010
- obiekt WD 18 – 05.2008 – 05.2010
- obiekt WD 19 – 07.2008 – 08.2009
- obiekt WD 20 – 04.2008 – 10.2010
- obiekt RC 21 (odcinek tunelowy) – 04.2008 – 12.2010
- obiekt RC 22 (odcinek tunelowy) – 04.2008 – 08.2009
- mur oporowy M-S3 – Łącznica Ł1 (koniec trasy S-8) - 04.2008 – 10.2008
- mur oporowy MP – Łącznica Ł2 (koniec trasy S-8) – 07.2008 – 08.2008
- ściany szczelinowe – 04.2008 – 11.2010
- wiadukt WD-12 w ciągu ul. Księcia Janusza – 06.2008 – 06.2009

IV.3 Przebudowa urządzeń obcych;

- przebudowa linii energetycznych WN – 03.2008 – 06.2008
- przebudowa i budowa kablowych linii teletechnicznych – 03.2008 – 06.2008
- przebudowa sieci wodociągowej – 03.2008 – 06.2008
- przebudowa linii gazowej średniego ciśnienia – 03.2008 – 05.2008
- przebudowa istniejących urządzeń SRK – 03.2008 – 04.2008
- przebudowa i profilowanie kolejowej sieci trakcyjnej - 03.2008 – 05.2008
- kanalizacja deszczowa i podczyszczania wód deszczowych – 04.2009 – 09.2010
- oświetlenie dróg i wiaduktów - 05.2009 – 10.2010
- przebudowa sieci kanalizacyjnej – 03.2008 – 10.2009