viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2008

Podpisanie decyzji środowiskowej na budowę trasy S-2 odc. Lotnisko-Puławska-Marynarska i decyzji lokalizacyjnej na dostosowanie drogi krajowej nr 8 na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia ul. Piłsudskiego w Markach do parametrów trasy ekspresowej.

16-01-2009
Dzisiaj (04.06. br.) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Pan Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki podpisał dwie decyzje:

1) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-2 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Puławska wraz z łącznikiem lotniskowym do węzła Marynarska (S-79) i stanowi II etap zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi ekspresowej S-2 na odcinku węzeł Konotopa – węzeł Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S-79 węzeł Lotnisko – Marynarska.
2) lokalizacyjną na dostosowanie drogi krajowej nr 8 na odcinku Al. Prymasa
Tysiąclecia – ul. Piłsudskiego w Markach do parametrów trasy ekspresowej.


Budowa drogi ekspresowej S-2 Lotnisko-Puławska-Marynarska.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ok. 7,5 km drogi ekspresowej.
W zakres przedsięwzięcia wchodzi realizacja:
ETAP II/1: Droga ekspresowa S79 (Trasa NS) od węzła „Marynarska” do węzła „Lotnisko”.
ETAP II/2: Droga ekspresowa S2 (Trasa POW) od węzła „Lotnisko” do węzła „Puławska”.

Budowa drogi umożliwi alternatywne, w stosunku do ul. Rzymowskiego i Marynarskiej, powiązanie południowych dzielnic Warszawy (Ochota, Ursynów, Piaseczno, Wawer) oraz ułatwi dojazd do Międzynarodowego portu lotniczego Okęcie im. Fryderyka Chopina.

W celu powiązania planowanej trasy z układem lokalnym zaprojektowano:
• 4 węzły drogowe:
- węzeł Puławska
- węzeł Lotnisko
- węzeł MPL Okęcie
- węzeł Marynarska
• sieć dróg serwisowych
•przepusty drogowe
• przebudowę i usunięcie kolizji (sieci trakcyjnej PKP, telekomunikacyjnych, energetycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej)
• budowę urządzeń odwadniających
• budowę urządzeń ochrony środowiska: ekranów akustycznych, separatorów, pasów zieleni
• przebudowę torowiska tramwajowego wraz z pętlą (ul. Marynarska)
• budowę kładki dla pieszych w rejonie węzła MPL Okęcie,
• budowę oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
• przebudowę ulic

Podstawowe parametry techniczne:
- klasa drogi: S – ekspresowa
- prędkość projektowa: 80 km/h
- szerokość jezdni: dwie jezdnie po 2x3,5m
- szerokość pasa dzielącego: 4,0m
- obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Harmonogram prac przygotowawczych i realizacji:
- planowane uzyskanie pozwolenia na budowę: 08. 2008r.
- realizacja robót: 10.2008r-09.2010r

Szacowana wartość inwestycji – ok. 1 mld zł

S2 Pulawska-Lotnisko-Marynarska - plan orientacyjny


Dostosowanie drogi krajowej nr 8 na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia – ul. Piłsudskiego w Markach do parametrów trasy ekspresowej.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odc. ok. 12 km.

Trasa z siecią drogową powiązana będzie poprzez następujące węzły:
- w. Prymasa Tysiąclecia (zaprojektowany w ramach poprzedniego odcinka),
- zespół trzech węzłów z ulicami: Powązkowska, Broniewskiego i Marymoncką,
w. Wisłostrada,
- zespół czterech węzłów z ulicami: Wisłostradą, Modlińską, Marywilską
i Łabiszyńską,
- w. Głębocka (Nowo-Wincentego),
- zespół trzech węzłów: z ulicą Głębocką (Nowo-Wincentego) – węzeł IKEA – z ulicą Piłsudskiego w Markach.

Nastąpi niezbędne ograniczenie dostępności do drogi ekspresowej z układu lokalnego. Obsługa terenów przyległych odbywać się będzie poprzez układ ulic powiązanych
z Trasą w węzłach oraz poprzez skrzyżowania z drogami zbiorczo-rozprowadzającymi (w miejscach dopuszczonych odstępstwem od warunków rozporządzenia MTiGM). Na całym odcinku wzdłuż jezdni głównych (w sposób bezkolizyjny z nimi) zostaną poprowadzone ciągi rowerowe stanowiące uzupełnienie istniejącego układu komunikacji pieszo-rowerowej.

Zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zostaną zastosowane następujące środki ograniczające, do warunków normatywnych, negatywny wpływ drogi na otoczenie:
- środki ochrony akustycznej: ekrany o wys. 4,5-8,0m z zagiętymi szczytami wyposażone
w dyfraktory (ok. 20km) oraz ekrany półtunelowe (ok. 1,75km),
- środki ochrony wód powierzchniowych i podziemnych: rowy trawiaste, separatory
grawitacyjne, zbiornik retencyjno-sedymentacyjny z przelewem,
- zieleń - nasadzenia o funkcjach ochronnych, krajobrazowych i estetycznych,
- środki ochrony stosowane na etapie realizacji robót oraz porealizacyjnie (jeżeli zaistnieje taka potrzeba po wykonaniu analizy porealizacyjnej).
Przewiduje się, że teren przeznaczony pod inwestycje wyniesie ok. 175 ha.

Podstawowe parametry techniczne:
- klasa drogi: S – ekspresowa
- nośność nawierzchni – 115 kN/oś
- prędkość projektowa:
~dla jezdni głównych Trasy AK – 70 km/h
~dla jezdni zbiorczo-rozprowadzających – 60 km/h
- przekrój dwujezdniowy – liczba pasów ruchu na jezdniach zasadniczych – 3 (na odcinku
mostu przez Wisłę – 5).

Harmonogram prac przygotowawczych i realizacji:
- planowane uzyskanie pozwolenia na budowę: IV kwartał 2008r.
- realizacja robót: I kwartał 2009r- IV kwartał 2011r dla odcinka prawobrzeżnego (termin realizacji odcinka lewobrzeżnego i przebudowy mostu przez Wisłę ściśle uzależniony jest od terminu wybudowania Mostu Północnego)

Szacowana wartość inwestycji – ok. 2 mld. zł.


S8 Powazkowska - Marki - plan orientacyjny