viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2008

Podpisanie decyzji środowiskowej na budowę trasy S-7 odc. Radom - granica woj.mazowieckiego

16-01-2009

podpisanie.JPG Wczoraj (27.05 br.) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Delegaturze w Radomiu odbyła się konferencja prasowa, na której Wojewoda Mazowiecki podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku od końca projektowanej obwodnicy Radomia do granicy województwa mazowieckiego.


Przedmiotowa inwestycja o długości ok. 21,5 km, zlokalizowane jest na terenie gmin Orońsko, Szydłowiec i Jastrząb. Jest częścią zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu całej drogi nr 7 do parametrów drogi ekspresowej.
Droga krajowa nr 7 łączy Gdańsk z przejściem granicznym w Chyżnem ze Słowacją i przebiega przez Elbląg, Warszawę, Radom, Kielce i Kraków.
Dostosowanie drogi nr 7 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej zapewni komfortowe połączenia drogowe, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz spowoduje spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników drogi, eliminując dzisiejsze korki i ograniczenia w ruchu. Jednoczesne zapewnienie wszelkich niezbędnych połączeń lokalnych, wykonanie urządzeń ochrony środowiska (w tym ekranów akustycznych) spowoduje znaczny wzrost bezpieczeństwa i jakości funkcjonowania dla społeczności lokalnych.
Ze względu na poprowadzenie trasy przez tereny leśne, zaprojektowano 3 bezkolizyjne przejścia dla zwierząt, umożliwiające ich migrację.


Podstawowe parametry techniczne:
- klasa drogi – S;
- prędkość projektowa - 100 km/godz.;
- nośność - 115 kN/oś;
- kategoria ruchu – KR6;
- całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach);
- ilość jezdni – 2;
- szerokość pasów ruchu – 2x3,5m + 2,5m pas awaryjny;
- pas dzielący – założono możliwość wykonania pasa dzielącego o szerokości 12 m pod przyszłą rozbudowę do parametrów trasy ekspresowej, szerokości jezdni do 3x3,5m.


Składając do Wojewody Mazowieckiego wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  przedstawiła 3 warianty (z podwariantami) poprowadzenia trasy S7.
Wojewoda Mazowiecki w decyzji, ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia wg wariantu 3, który zakłada  poprowadzenie trasy od węzła „Młodocin” do węzła Szydłowiec całkowicie po nowym śladzie z ominięciem  wszystkich miejscowości zlokalizowanych na tym odcinku wzdłuż istniejącej trasy. Na odcinku istniejącej obwodnicy Szydłowca i dalej do granicy województwa droga prowadzona będzie wzdłuż istniejącego przebiegu.
Dla zminimalizowania uciążliwości drogi na obwodnicy Szydłowca wprowadzono na długości ok. 2 km, trasę ekspresową w wykop o głębokości ok. 6m. Wykop dodatkowo zabezpieczony jest ekranami akustycznymi oraz nasadzeniami zieleni. Zaprojektowano przełożenie na długości ok. 1,5 km drogi wojewódzkiej nr 727 po nowym śladzie, co spowoduje, że istniejący dzisiaj fragment tej drogi zmieni swój charakter a ruch ciężarowy wyprowadzony będzie z centrum Szydłowca. Skrzyżowanie tej drogi z trasą ekspresową będzie w poziomie, przekrój uwzględni budowę ciągów pieszo-rowerowych.


Aktualnie GDDKiA Oddział w Warszawie przystępuje do prac związanych z przeprowadzeniem procedury przetargowej na wybór wykonawcy, który opracuje materiały do decyzji lokalizacyjnej oraz projekt wykonawczy i budowlany.
Uwzględniając aktualne prace legislacyjne związane z uproszczeniem oraz skróceniem procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych (zmiana specustawy – zastąpienie decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowę jedną decyzją o realizacji inwestycji),
wstępny harmonogram prac przygotowawczych i realizacji przewiduje uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie do 06.2009r., co umożliwi rozpoczęcie robót w IV kwartale 2009r., z terminem zakończenia w II kwartale 2012r.