viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Duże zainteresowanie branży dokończeniem realizacji S7 Lotnisko - Lesznowola

16-10-2019

Otworzyliśmy oferty w przetargu na kontynuację projektowania i budowę południowego wylotu z Warszawy, czyli drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do węzła Lesznowola (z węzłem). Oferty złożyło 8 firm i konsorcjów.

Znamy oferty

Najniższą ofertę na kwotę 457 327 407,33 zł brutto złożyła firma Polaqua Sp. z o.o., natomiast najwyższą firma Strabag Sp. z o.o. na kwotę 539 437 936,34 zł brutto, przy budżecie Zamawiającego wynoszącym 331 065 420,56 zł brutto.

Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym.  

Jak będą oceniane oferty?

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

- przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy - 30%,

- termin realizacji - 10%,

- cena - 60%.

 

Najważniejsze terminy

Zakładamy, że umowa z Wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w lutym 2020 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 26 miesięcy od daty jej zawarcia (w tym złożenie wniosku o ZRID po 5 miesiącach od podpisania umowy). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2022 r.

 

Zakres prac

Zadaniem Wykonawcy będzie kontynuacja (optymalizacja) projektowania, uzyskanie nowej lub zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie trasy, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi.

 

3 odcinki, 3 kontrakty

 

Odcinek A

- odcinek: węzeł Lotnisko (bez węzła) - węzeł Lesznowola (z węzłem) GDDKiA 

- długość: ok. 6,64 km

- parametry techniczne: dwie jezdnie po 3 pasy ruchu

- węzły drogowe: Zamienie, Lesznowola

- obiekty inżynierskie: 8 wiaduktów, kładka pieszo-rowerowa

 

Po wielokrotnych wezwaniach dotychczasowego Generalnego Wykonawcy, firmy Rubau Polska, do rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacji kontraktu 16 maja 2019 r. GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą.

26 lipca 2019 r. ogłosiliśmy przetarg na wybór nowego Wykonawcy, który wybuduje pierwszy z trzech odcinków południowego wylotu z Warszawy w ciągu S7.

 

Odcinek B

- odcinek: węzeł Lesznowola (bez węzła) - węzeł Tarczyn Północ (z węzłem)

- długość: ok. 14,8 km

- wykonawca robót: IDS-BUD

- wartość kontraktu: 388,7 mln zł brutto

- parametry techniczne: dwie jezdnie po 2 pasy ruchu

- węzły drogowe: Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ

- obiekty inżynierskie: 13 wiaduktów, 3 mosty, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową

- remont istniejącej DK7: ok. 17 km

 

3 października 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję ZRID dla 1,3 km odcinka zadania B. Całe zadanie zostało podzielone na 2 części. Pierwsza to 1,3 km od węzła Lesznowola w kierunku Grójca, a druga to dalsze ok. 13,5 km kończące się na węźle Tarczyn Północ. W zakresie 13,5-kilometrowej części toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID. Po uzupełnieniu dokumentacji przez Wykonawcę Wojewoda Mazowiecki wyda dokument umożliwiający rozpoczęcie robót w terenie.

 

Odcinek C

- odcinek: węzeł Tarczyn Północ (bez węzła) - początek obwodnicy Grójca

- długość: ok. 7,9 km

- wykonawca robót: Mota-Engil Central Europe

- wartość kontraktu: 203,4 mln zł brutto

- parametry techniczne: dwie jezdnie po 2 pasy ruchu

- węzły drogowe: Tarczyn Południe

- obiekty inżynierskie: 10 wiaduktów, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową

 

Obecnie wykonywane są następujące roboty:

- drogowe (odhumusowanie, wykopy, nasypy, warstwy konstrukcji drogi),

- mostowe (konstrukcje wsporcze, wykonywanie podpór, filarów, izolacja płyty pomostu, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego),

- branżowe (budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, likwidacja kolizji telekomunikacyjnych, przebudowa sieci gazowej i sieci elektro-energetycznej).

 

Po wybudowaniu drogi S7 Warszawa - Grójec kierowcy zyskają nowy wyjazd z Warszawy w kierunku Krakowa. W efekcie podróżujący na południe kraju od Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, a w przyszłości również do Krakowa, dojadą bezkolizyjną drogą ekspresową.

 

Wkrótce kolejne otwarcia ofert

Zapisy kontraktowe muszą być respektowane i wypełniane przez wykonawców. Nie zgodzimy się na narażanie Skarbu Państwa, a więc i podatnika, na marnowanie środków publicznych. Dlatego odstąpiliśmy od umów z nierzetelnymi wykonawcami, którzy nie wywiązywali się z podpisanych umów i prowadzili kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami.

 

Obecnie na dwóch takich kontraktach prace są już kontynuowane przez nowych wykonawców. Mowa tutaj o odcinku autostrady A1 w woj. śląskim Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia i fragmencie S5 w woj. wielkopolskim Poznań - Wronczyn.

 

Na przełomie października i listopada planujemy podpisać kolejne dwie umowy na dokończenie prac. Tym razem będą to droga ekspresowa S3 od Kaźmierzowa do węzła Lubin Północ w woj. dolnośląskim. Właśnie uprawomocnił się wybór oferty na kontynuację robót. Dokumentacja przetargowa została przekazana do Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenie kontroli ex-ante. Umowę planujemy podpisać w listopadzie br. Czekamy również na zakończenie kontroli Prezesa UZP dotyczącej przetargu na dokończenie obwodnicy Marek w ciągu S8. Tutaj planujemy podpisać umowę na przełomie października i listopada 2019 r.

 

Na kolejne 5 odcinków, które wymagają dokończenia robót, prowadzimy postępowania przetargowe. Obecnie wyznaczyliśmy nowe terminy otwarcia składania ofert. Naszym celem jest wybór najlepszego wykonawcy, a więc podmiotu, który daje rękojmię rzetelnej i terminowej realizacji zamówienia. Możliwe jest to m.in. w oparciu o dobrze skalkulowane i rzetelnie przygotowane oferty potencjalnych wykonawców. Jesteśmy świadomi, że przygotowanie takich ofert wymaga zarówno czasu, jak i odpowiedniej wiedzy o danym zadaniu inwestycyjnym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych wykonawców, w razie potrzeby wydłużamy terminy na składanie ofert, jak i zapewniamy szeroki dostęp do informacji o inwestycji oraz rozwiewamy ewentualne wątpliwości. Pozwala to uniknąć ewentualnych nieporozumień i zminimalizować ryzyka, które mogłyby się pojawić już w trakcie realizacji kontraktu.

 

Poniżej daty planowanych otwarć ofert:

  • S5 Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa Białe Błota) - Szubin Północ (pierwotnie Szubin) - 13 listopada 2019 r.
  • S5 Nowe Marzy - Świecie Południe (pierwotnie Dworzysko) - 26 listopada 2019 r.
  • S5 Świecie Południe - Bydgoszcz Północ (pierwotnie Aleskandrowo) - 26 listopada 2019 r.
  • S61 koniec obwodnicy Suwałk - Budzisko (z obwodnicą Szypliszek) - 21 października 2019 r.
  • S61 węzeł Podborze (z węzłem) - węzeł Śniadowo (bez węzła) - 28 października 2019 r.

W przygotowaniu są też przetargi na dokończenie rozbudowy węzła Kijewo dla A6 i S3 oraz budowy obwodnicy Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 10. Informowaliśmy o tym: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35408/Energopol-nie-wywiazuje-sie-z-umow-GDDKiA-reaguje.