viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAZ kart historii

Wystawa Drogowa w Warszawie - 1935 rok

22-09-2019

84 lata temu, od 7 do 30 września, w Warszawie zorganizowano Wystawę Drogową. Zgromadzona ilość wystawców oraz niezliczona ilość wystawianych przez nich eksponatów w pełni oddawała stan budownictwa drogowego tego okresu.

GDDKiA

Wystawę pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego zorganizowała Liga Drogowa. Ideą było pokazanie, że Polska dysponuje własnymi materiałami oraz odpowiednim potencjałem technicznym przy pomocy którego potrafi budować nowoczesne nawierzchnie drogowe. Na wystawie zlokalizowanej na terenach Politechniki Warszawskiej zaprezentowano osiągnięcia w dziedzinie budownictwa drogowego ostatnich lat, kierunki jego rozwoju oraz plany na lata przyszłe. W piwnicach budynku umieszczono dział naukowy, na pierwszym piętrze usytuowano dział historyczny, dział wojskowy i Ministerstwa Komunikacji. Drugie piętro udostępniono samorządom oraz gościom z zagranicy. Na trzecim piętrze swoje ekspozycje zaprezentowały kamieniołomy państwowe.

 

Tereny ogrodów politechniki zapełniły się pawilonami wystawowymi oraz pogrupowanymi tematycznie ekspozycjami plenerowymi przedstawicieli polskiego i zagranicznego przemysłu drogowego.

  • Dział motoryzacyjny prezentował stan przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. Wystawiono na nim części samochodowe produkowane w kraju, min. silniki, ramy, wały korbowe, akumulatory, resory, itd. Oprócz tego zaprezentowano podwozia samochodów ciężarowych i autobusów wyrabianych przez Państwowe Zakłady Inżynierii, a także dane statystyczne i wykresy z zakresu różnych dziedzin motoryzacji.
  • Dział przemysłu eksponował materiały drogowe wyrabiane i wydobywane w Polsce. Firmy prezentowały same materiały, proces produkcji oraz zastosowanie ich na drogach. Znalazły się tu stoiska przemysłu cementowego, klinkierowego, wyrobów asfaltowych, żużlowych czy też przemysłu kamieniarskiego reprezentowanego min. przez Państwowe Kamieniołomy w Janowej Dolinie i Zagnańsku czy Kamieniołomy Miast Polskich.
  • Dział historyczny zaprezentował rozwoju dróg czy też poczty w Polsce. Przedstawiono na nim najstarsze szlaki handlowe takie jak szlak bursztynowy czy szlaki wypraw Chrobrego, Batorego, Sobieskiego. Przy wejściu do Politechniki uwagę zwracał projekt Ligi Drogowej, budowy szlaku Marszałka Piłsudskiego.
  • Dział wojskowy zaprezentował drogownictwo w kontekście obronności kraju. Przedstawiono na nim osiągnięcia wojsk inżynieryjnych w zakresie budowy dróg i mostów. Znalazły się tu również liczne modele i makiety takie jak np. makieta drogi maskowanej przed atakiem lotniczym czy model mostu pontonowego.
  • Dział Ministerstwa Komunikacji zaprezentował zestawienia źródeł finansowania gospodarki drogowej, dwu- i sześcioletnie plany budowy dróg. Na specjalnych tablicach min. można było zobaczyć wykresy dotyczące ulepszania dróg, gęstości sieci drogowej w poszczególnych województwach, związku między rodzajem nawierzchni a ładunkiem czy wyników pomiaru ruchu i grubości nawierzchni.
  • Oddzielne stoisko poświęcono szarwarkowi i jego roli dla gospodarki drogowej w ciągu najbliższych lat. Dział ten również ilustrowały rysunki i modele mostów żelaznych, żelbetowych, drewnianych, pokazano przekroje poprzeczne dróg bitumicznych, betonowych, klinkierowych itd.
  • Dział samorządowy zaprezentował osiągnięcia samorządowców w zakresie drogownictwa min. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zarządu Miejskiego w Warszawie, Powiatu Garwolińskiego, Miast Gdyni i Krakowa. Swoje osobne stoisko miały tu również Fundusz Pracy oraz Biuro Planów Regionalnych.
  • Dział naukowy prezentowały Politechnika Lwowska, Drogowy Instytut Badawczy przy Politechnice Warszawskiej, Stowarzyszenie Członków Polskich Kongresów Drogowych, Państwowa Szkoła Drogowa. Stoiska Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej pokazywały, iż nie tylko kształcą przyszłych inżynierów drogowych, ale biorą czynny udział w pracach badawczych na rzecz przemysłu drogowego. Na wystawie znalazły się projekty dróg, plany miast i mostów wykonane przez studentów jak również osiągnięcia laboratoriów na rzecz przemysłu.