viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiASerwis GDDKiA

Najbliższe przetargi drogowe

26-03-2019
W poniższej tabeli prezentujemy wykaz najważniejszych przetargów dotyczących działań związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Co miesiąc będziemy aktualizować tabelę, w której będę prezentowe zadania planowane do ogłoszenia w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Zapraszamy do śledzenia serwisu internetowego GDDKiA i zapoznania się z portfelem zamówień GDDKiA.
Lp. Przedmiot / nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Planowana data wszczęcia postępowania Oddział GDDKiA
1. Utrzymanie i dostosowanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu w ciągu dróg krajowych DK8, S8 i S61 usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Białystok
2. Naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego na drogach krajowych zarządzanych przez O/GDDKiA w Białymstoku roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Białystok
3. Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Sztabin - wezeł Augustów z obwodnicą Białobrzeg roboty budowlane - przebudowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Białystok
4. Roboty utrzymaniowe na odcinku drogi ekspresowej S5 od węzła Aleksandrowo (z węzłem) - do węzła Mieleszyn (bez węzła) usługi powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Bydgoszcz
5. Budowa oświetlenia drogowego na węźle Czarlin w ciągu drogi DK 22 roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Gdańsk
6. Porealizacyjny monitororing przyrodniczy dla nowo wybudowanej drogi S7, Koszwały - Kazimierzowo, Zadanie 1 i 2 usługi - dokumentacja poniżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Gdańsk
7. Wykonanie chodnika w rejonie obiektu MA-15 (Budowa drogi S7, Koszwały - Kazimierzowo, Zadanie 2) roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Gdańsk
8. Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla rozbudowy drogi krajowej nr 22 Zblewo - Starogard Gdański usługi - dokumentacja poniżej progu 144 000 euro listopad 2019 Gdańsk
9. Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Gnojewo wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Gnojewo - Cisy usługi - dokumentacja poniżej progu 144 000 euro listopad 2019 Gdańsk
10. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami pn.: Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kamieniczką w ciągu drogi krajowej nr 1 w m. Romanów usługi poniżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Katowice
11. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami pn.: Remont wiaduktu drogowego w km 119+569 drogi krajowej nr 78 nad linią kolejową i ulicami miejskimi w m. Zawiercie usługi poniżej progu 144 000 euro październik 2 Katowice
12. Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku Białej, Odcinek IV: „Obwodnica Oświęcimia” roboty budowlane powyżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Katowice
13. Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kamieniczką w ciągu drogi krajowej nr 1 w m. Romanów roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Katowice
14. Roboty drogowe i utrzymaniowe na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Lubliniec roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Katowice
15. Porealizacyjny monitoring przyrodniczy dla odcinka autostrady A1 - odc. G, odc. H, odc. I usługi powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Katowice
16. Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza roboty budowlane powyżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Katowice
17. Wykonanie ekspertyz technicznych obiektów inżynierskich zlokalizowanych na drogach: autostrada A1 odcinki A1a, A1c, A1d, autostrada A4, S1, DK11, DK44, DK46f, DK86 usługi poniżej progu 144 000 euro listopad 2019 Katowice
18. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem dot. budowy drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała w podziale na nadzory nad 3 zadaniami usługi powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Katowice
19. Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych na terenie woj. małopolskiego. usługi powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Kraków
20. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 44 msc. Zaborze - przebudowa skrzyżowania roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Kraków
21. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Rudawa - Młoszowa usługi powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Kraków
22. Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK 7 na odc. Rabka - Chyżne usługi powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Kraków
23. Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu uwzględniającego zalecenia audytu BRD do poszczególnych zadań inwestycyjnych budowy S17 Garwolin-Kurów: zad. 1, 2 i 5 usługi - dokumentacja poniżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Lublin
24. Pełnienie nadzoru nad realizacją kontraktu oraz zarządzanie kontraktem rozbudowy drogi krajowej nr 63 gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - Łuków usługi powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Lublin
25. Rozbudowa drogi krajowej nr 63 gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - Łuków roboty budowlane poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Lublin
26. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 63 na odcinku Rudziszki Kolonia - Klimki roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Olsztyn
27. Poprawa odwodnienia i trwałości korpusu drogowego na drodze krajowej nr 51 w m. Lidzbark Warmiński roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Olsztyn
28. Nadzór inwestorski nad rozbudową drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno - Olszyny usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro listopad 2019 Olsztyn
29. Zarządzanie projektem budowy obwodnicy Ostródy oraz pełnienie nadzoru nad realizacją robót i zarządzanie budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Olsztyn
30. Mazurska Pętla Rowerowa na drogach krajowych w województwie warmińsko - mazurskim roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Olsztyn
31. Budowa przepustu wraz z likwidacją osuwiska w ciągu drogi krajowej nr 16 roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Olsztyn
32. Nadzór inwestorski nad zadaniem: Mazurska Pętla Rowerowa na drogach krajowych w województwie warmińsko - mazurskim usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro listopad 2019 Olsztyn
33. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 16 w miejscowości Sędki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Olsztyn
34. Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie poboczy, korpusu drogowego, odwodnienia i chodników administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie roboty budowlane - utrzymanie poniżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Olsztyn
35. Bieżące utrzymanie dróg krajowych i obiektów mostowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na zadania usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Olsztyn
36. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów usługi powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Opole
37. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Zawada - Jełowa usługi powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Opole
38. Kompleksowe, całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S5 węzeł Śmigiel - węzeł Rydzyna usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Poznań
39. Kompleksowe, całoroczne utrzymanie drogi ekspresowej S5 węzeł Poznań Zachód (A2) - węzeł Śmigiel usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Poznań
40. Bieżące, kompleksowe utrzymanie stacji pogodowych i kamer zlokalizowanych na drogach krajowych zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Poznaniu usługi - utrzymanie powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Poznań
41. Rozbudowa mostu przez rz. Mogilnicę w ciągu drogi krajowej ne 32 w m. Kotowo roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Poznań
42. Przebudowa drogi krajowej nr 22 wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 11 na odcinku granica województwa wielkopolskiego – Jastrowie roboty budowlane - przebudowa powyżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Poznań
43. Pełnienie kompleksowego nadzory inwestorskiego branżowego dla zadania "Rozbudowa drogi krajowej 36 w m. Smolice w zakresie budowy dówch rond" roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Poznań
44. Remont dk nr 11 na odcinku Podanin-Budzyń roboty budowlane-remont poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Poznań
45. Kontynuacja robót na drodze S5 Poznań – Wronczyn roboty budowlane - budowa powyżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Poznań
46. Nadzór nad zadaniem: Kontynuacja robót na drodze S5 Poznań – Wronczyn usługi powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Poznań
47. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Miejska Górka - Kobylin usługi powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Poznań
48. Rozbudowa drogi krajowej nr 19 w m. Jasienica Rosielna roboty budowlane - rozbudowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Rzeszów
49. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad budową mostu przez w m. Jasienica Rosielna w ciągu drogi krajowej nr 19 usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Rzeszów
50. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie aktualizacji projektów organizacji ruchu oraz analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego usługi - dokumentacja poniżej progu 144 000 euro listopad 2019 Rzeszów
51. Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa Lubieszyn - Szczecin - Koncepcja Programowa usługa powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Szczecin
52. Wykonanie dokumentacji dla budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciagu drogi krajowej nr 22 usługa powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Szczecin
53. Nadzór - Budowa drogi S3 Świnoujście - Troszyn usługa powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Szczecin
54. Budowa drogi S3 Świnoujście - Troszyn robota budowlana powyżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Szczecin
55. Wykonanie dokumentacji - Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Człopa - Wałcz wraz z obwodnicą Rusinowa usługa powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Szczecin
56. Wykonanie dokumentacji - Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Ostrowiec - Szwecja usługa poniżej progu 144 000 euro listopad 2019 Szczecin
57. Wykonanie dokumentacji -Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku gr. województwa lubuskiego - Człopa usługa powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Szczecin
58. Wykonanie dokumentacji - Budowa obwodnicy Miejscowości Człopa w ciagu drogi krajowej nr 22 usługa powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Szczecin
59. Wykonanie dokumentacji -Budowa obwodnicy Miejscowości Szwecja w ciagu drogi krajowej nr 22 usługa powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Szczecin
60. Roboty związane z dokończeniem inwestycji: „Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ - w. Rzęśnica / bez węzła/ - Rozbudowa węzła Kijewo” robota budowlana powyżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Szczecin
61. Roboty związane z dokończeniem inwestycji: „Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 10”. robota budowlana powyżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Szczecin
62. STEŚ-R wraz z materiałami do uzyskania DŚU DK9 odcinek S12 - Obwodnica Skaryszewa usługi - dokumentacja powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Warszawa
63. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót odwodnieniowych na odcinku drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” w km 456+240 do węzła „Puławska” w km 470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska” roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Warszawa
64. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 w m. Wilczowola roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
65. Nadzór – Rozbudowa ul. Wyszogrodzkiej od ul. Armii Krajowej od ul. Harcerskiej w Płocku usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Warszawa
66. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 61 w m.Pułtusk roboty budowlane - poprawa BRD poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
67. Wykonanie napraw na obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
68. Wymiana dylatacji z podziałem na dwa zadania droga krajowa nr 50f roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro październik 2 Warszawa
69. Budowa i przebudowa chodników w województwie mazowieckim w ciągu DK 63 w miejscowości Sterdyń roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
70. Budowa chodnika w województwie mazowieckim w ciągu DK 50 w m.Nacpolsk roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
71. Budowa chodników i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 61 w województwie mazowieckim na odcinku Orzyc – Stary Szelków roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
72. Budowa ciągu pieszo-rowerowego i chodnika wraz z przebudową skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 62 w województwie mazowieckim w miejscowości Węgrów roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
73. Budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w województwie mazowieckim w ciągu DK 50 na odcinku Ciechanów - Płońsk w miejscowości Ojrzeń roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
74. Koncepcja rozbudowy ul. Wyszogrodzkiej w Płocku usługi - dokumentacja poniżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Warszawa
75. Projekt i budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi krajowej nr 50 w miejscowości Jeżewo roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Warszawa
76. Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska-ekranów akustycznych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magd roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
77. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska-ekranów akustycznych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżo usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Warszawa
78. Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości M roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
79. Remont mostu w miejscowości Pomiechówek w km 196+116 drogi krajowej nr 62 roboty budowlane - remont poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
80. Budowa chodnika w województwie mazowieckim w ciągu DK 19 w miejscowości Łosice. roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
81. Nadzór nad projektem i budową urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Grójec - Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380 usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro październik 2 Warszawa
82. Projekt i budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do m. Radziejowice tj. od km 408+753 do km 418+400 oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Żyrardowskiej 36 w Mszczonowie roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro październik 2 Warszawa
83. Pełnienienie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: "Projekt i budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do m. Radziejowice tj. od km 408+753 do km 418+400 oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro październik 2 Warszawa
84. DK9 Obwodnica Skaryszewa STEŚ-R wraz z materiałami do DŚU usługi - dokumentacja powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Warszawa
85. DK9 odcinek Skaryszew - Iłża Koncepcja Programowa wraz z materiałami do DŚU usługi - dokumentacja powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Warszawa
86. DK9 odcinek Iłłża - gr.woj. Elementy Koncepcji Programowej wraz z materiałami do DŚU usługi - dokumentacja powyżej progu 144 000 euro grudzień 2019 Warszawa
87. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) - Siedlce Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km”. roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro październik 2 Warszawa
88. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) - Siedlce” Odcinek III od węzła „Ryczołek” (bez węzła) do węzła „Groszki” (z węzłem) o długości około 12,06 km”. usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro październik 2 Warszawa
89. Rozbudowa DK 61 na odcinku Legionowo - Zegrze roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
90. „Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozbudowa DK 61 na odcinku Legionowo - Zegrze.” usługi - nadzór powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Warszawa
91. Rozbudowa ul. Wyszogrodzkiej od ul. Armii Krajowej od ul. Harcerskiej w Płocku – Projektuj i Buduj roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Warszawa
92. „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) – początek obwodnicy Góry Kalwarii” usługi - dokumentacja powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Warszawa
93. Przebudowa DK 79 w Piasecznie na odcinku skrzyżowanie ul. Energetyczna – skrzyżowanie ul. Syrenki roboty budowlane - budowa poniżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
94. Pełnienie Nadzoru nad przebudową DK 79 w Piasecznie na odcinku skrzyżowanie ul. Energetyczna – skrzyżowanie ul. Syrenki usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro listopad 2019 Warszawa
95. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniem pn„Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powią usługi - nadzór poniżej progu 144 000 euro listopad 2019 Warszawa
96. Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego roboty budowlane - PiB poniżej progu 5 548 000 euro grudzień 2019 Warszawa
97. Zaprojektowanie i budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy - drogi ekspresowej nr 17 na odc. w. Drewnica (z węzłem) na dr. S8 - do km ok. 3+600 roboty budowlane - PiB powyżej progu 5 548 000 euro listopad 2019 Warszawa
98. Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział wWarszawie, Rejon w Grójcu. usługi powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Warszawa
99. Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych będących w administracji GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Legnicy usługi powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Wrocław
100. Budowa Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S5, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) tj od km 108+758 do km 156+792 usługi powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Wrocław
101. Aktualizacja stałej organizacji ruchu drogi krajowej nr 12 i 12b w km 85+768 - 101+572 Piotrowice-Buczyna, km 101+572 -118+401 Buczyna-Głogów, km 118+401 - 133+563 usługi poniżej progu 144 000 euro listopad 2019 Wrocław
102. Naprawa podpór wiaduktu nad autostradą A4 k/m Szymanowice roboty budowlane - remont poniżej progu 750 000 euro listopad 2019 Wrocław
103. Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy wraz ze wszystkimi elementami usługi powyżej progu 144 000 euro listopad 2019 Wrocław
Zapisz widoczne pozycje do PDF Zapisz widoczne pozycje do Excel Wydrukuj widoczne pozycje