viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2007

Rozprawa administracyjna dotycząca obwodnicy Radomia

29-01-2008

Dnia 19.11.2007r. w Urzędzie Miasta w Radomiu odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa

obw-radom.jpg


przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego, na temat przebiegu obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7. Spotkanie rozpoczęła Teresa Stachowicz Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa MUW w Warszawie omawiając dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego zmierzający do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Następnie Wojciech Dąbrowski Dyrektor Oddziału w Warszawie GDDKiA przedstawił położenie planowanego przedsięwzięcia na tle przebiegu obecnej drogi krajowej nr 7, omówił prowadzone prace budowlane na odcinkach: obwodnica Grójca, Grójec – Białobrzegi i Białobrzegi - Jedlińsk oraz krótko scharakteryzował przebieg planowanej obwodnicy Radomia. Na zakończenie wypowiedzi przedstawił zamierzenia GDDKiA odnośnie uzyskiwania kolejnych decyzji: lokalizacyjnej – do końca 2008r. oraz pozwolenia na budowę w II połowie 2009r. Biuro projektowe „Transprojekt – Warszawa” Sp. z o.o. szczegółowo omówiło przebieg obwodnicy pod względem drogowym i środowiskowym, według 3 wariantów:
- wariant 0 – pozostawienie stanu istniejącego, bez wybudowania obwodnicy,
- wariant 1 (czerwony) – poprowadzenie trasy przez tereny miejscowości:
1) w gminie Jedlińsk:
           - Jedlanka
           - Kępiny
           - Norty
           - Gutów
           - Gózdem
2) w gminie Zakrzew:
           - Dąbrówka Podłężna
           - Tarczów
           - Mleczków
           - Zatopolice
3) w gminie Wolanów:
           - Wacławów
           - Sławno
           - Franciszków
           - Młodocin Większy
4) w gminie Kowala:
           - Młodocin Mniejszy
5) w gminie Orońsko:
           - Krogulcza Mokra
           - wariant IV (niebieski) – poprowadzenie trasy przez tereny miejscowości:
1) w gminie Jedlińsk:
           - Jedlanka
           - Kępiny
           - Norty
           - Gutów
           - Podgózdek
           - Kamińsk
2) w gminie Zakrzew
           - Dąbrówka Nagórna
           - Milejowie
           - Bielicha
           - Cerekiew
3) miasto Radom
           - Kierzków
           - Podkończycie
4) w gminie Wolanów
           - Młodocin Większy
5) w gminie Kowala
           - Zabierzów
           - Młodocin Mniejszy
6) w gminie Orońsko
           - Krogulcza Mokra.


Wielokryterialna analiza wykazała, że korzystniejszym jest prowadzenie trasy według wariantu I (czerwonego). Wariant ten został wskazany przez inwestora jako preferowany, we wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację omawianego przedsięwzięcia.
Kolejnym etapem rozprawy była dyskusja, w której udział wzięli:
- p. J. Słupek z zapytaniem o przewidywane kompensacje w związku z przebiegiem obwodnicy przez Puszczę Kozienicką i Dolinę Radomki oraz z postulatem o zamianę na fragmencie zamiast przeprawy mostowej poprowadzenie trasy na estakadzie.
W odpowiedzi Dyrektor W. Dąbrowski zgodził się przeanalizować na etapie koncepcji i materiałów do decyzji lokalizacyjnej przejście drogi na estakadzie, natomiast wykluczył kompensację przyrodniczą z uwagi na to, iż z raportu o oddziaływaniu na środowisko taka potrzeba nie zachodzi.
- p. A. Dąbrowski pytał o skutki budowy odnośnie zniszczenia dróg lokalnych przez ciężki sprzęt, przecięcia pól rolników przez planowaną trasę.
Dyrektor W. Dąbrowski odpowiedział, że to nie ten etap inwestycji, nie omawiamy harmonogramu prac budowy. Wyjaśnił, że w specyfikacji do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót jest zapis, iż wykonawca ten musi zrobić inwentaryzację stanu istniejącego, za który później odpowiada.
- p. J. Skorupska (U.G. Zakrzew) zaniepokojona była, że inwestycja ta zniszczy drogi gminne, wystąpią trudności z dojazdem rolników do swoich pól.
Dyrektor W. Dąbrowski wskazał, że rolnicy do swoich pól będą dojeżdżać zaprojektowanymi a potem wybudowanymi drogami serwisowym a także przejazdami gospodarczymi, znajdującymi się pomiędzy węzłami.
- p. W. Walczak (Wójt Gminy Jedlińsk) wypowiedział się za potrzebą poprowadzenia fragmentu obwodnicy estakadą zamiast przeprawy mostowej.
- p. E. Solanko pytała dlaczego przyjęto do analizy warianty I i IV? Dlaczego Nadleśnictwo Radom opowiada się za wariantem I a nie wypowiada się za innymi wariantami? Dlaczego Zakład Energetyczny wybiera wariant I, bo wariant IV koliduje z linią energetyczną, która według pytanej będzie w przyszłości nieczynna?
Dyrektor W. Dąbrowski wyjaśnił, że w wyniku spotkań, gdzie dyskutowano na temat przebiegu omawianego przedsięwzięcia z parlamentarzystami i władzami gmin, do dalszej analizy wybrano wariant I i IV. Preferowanym wariantem przez GDDKiA jest wariant I, ponieważ jest najdalej odsunięty od miasta Radomia, by mogło się w przyszłości rozwijać.
Odnośnie pytań dotyczących Zakładu Energetycznego i Nadleśnictwa Radom, przeczytane zostały pisma tych firm kierowane do inwestora.
- p. S. Białkowski (Wójt Gminy Zakrzew) poparł wariant I przebiegu obwodnicy Radomia.
Rozprawę zakończono odczytaniem protokołu.

do poprania materiały z obwodnicy Radomia (3 MB)
S7_Radom_upr.pdf (2 MB)