viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2018

Podsumowanie 2018 roku

31-12-2018

Na drogach krajowych Podkarpacia w 2018 roku realizowano wiele inwestycji, mających na celu nie tylko poprawę stanu nawierzchni ale i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. W realizacji jest ponad 54 km drogi ekspresowej S19, kolejne 85 km jest w przygotowaniu. Powstają także obwodnice: Sanoka, Stalowej Woli i Niska oraz Łańcuta.

 

DROGA EKSPRESOWA S19 i S74

30,1 km - w użytkowaniu

54,2 km – w realizacji w trybie projektuj – buduj

85,1 km – koncepcja programowa w opracowaniu

 

W ciągu pół roku udało się zakontraktować i przekazać Wykonawcom do realizacji 6 odcinków drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Oznacza to, że już cały odcinek S19 od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego do Sokołowa Małopolskiego o łącznej długości 54,2 km jest w realizacji systemem projektuj i buduj. Aktualnie trwa etap projektowania a Wykonawcy pracują nad dokumentacją potrzebną do złożenia wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu ZRID rozpoczną budowę.

 

Odcinki w realizacji systemem P&B:

 1. odc. Lasy Janowskie – Zdziary 9,3 km
 2. odc. Zdziary – Rudnik 9,0 km
 3. odc. Rudnik – Nisko 6,0 km
 4. odc. Nisko – Podgórze 11,5 km
 5. odc. Podgórze – Kamień 10,5 km
 6. odc. Kamień Sokołów Młp. 7,9 km

Razem: 54,2 km

 

W przygotowaniu jest cały ponad 85-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od w. Rzeszów Południe do granicy państwa w Barwinku. Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowych dla 5 odcinków, nad którymi pracują obecnie Wykonawcy, pozwolą na opracowanie Programów Funkcjonalno – Użytkowych, w oparciu o które zostaną wyłonieni przyszli Wykonawcy drogi ekspresowej S19. Łączny koszt opracowania Koncepcji Programowych to 56,38 mln zł.

 

Odcinki w przygotowaniu:

 1. odc. Rzeszów Płd. – Babica 10,3 km
 2. odc. Babica – Domaradz 23,5 km
 3. odc. Domaradz – Miejsce Piastowe 22,7 km
 4. odc. Miejsce Piastowe – Dukla 10,4 km
 5. odc. Dukla – Barwinek 18,3 km

Razem: 85,2 km

 

Rozpoczęto przygotowania do realizacji S74 Opatów-Nisko oraz budowy drugiej jezdni S19 Sokołów Młp.-Jasionka ogłaszając przetargi na: wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla S74 i wykonanie koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka S19.

 

OBWODNICE MIAST

Trwa budowa obwodnicy Sanoka (DK28), której zakończenie planowane jest na wrzesień 2019 r. Na trasie przyszłej obwodnicy, podczas prowadzenia robót ziemnych sukcesywnie pojawiały się nowe stanowiska archeologiczne. Do maja 2018 r. przebadano 16 stanowisk archeologicznych, a wszystkie prace archeologiczne zakończyły się 12.06.2018r. Łącznie wszystkie stanowiska archeologiczne zajmowały ok. 1516 arów.

Zakres prac kontraktowych jest szeroki. Na 7-kilometrowym odcinku obwodnicy powstanie 12 obiektów inżynierskich, 4 obiektów na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi.

Na obecnym etapie prace są prowadzone na wszystkich frontach. Wykonano 69% nasypów oraz 67% wykopów, 64% wzmocnienia gruntów a także rozpoczęto roboty przy podbudowach. Zaawansowanie robót przy obiektach inżynierskich to: roboty przygotowawcze: 81,5 % w tym m.in.:  fundamenty: 83,4%, podpory i konstrukcje oporowe: 56,9%, ustroje nośne: 43 %

Zgodnie z warunkami kontraktu, od 15 grudnia do 15 marca na budowie trwa przerwa zimowa. Jeśli jednak warunki pogodowe pozwolą, Wykonawca planuje prowadzić roboty, takie jak: wykopy i nasypy, konstrukcje nawierzchni oraz roboty mostowe.

 

W realizacji systemem projektuj-buduj są także obwodnice Łańcuta (DK94) oraz Stalowej Woli i Niska (DK77). Obwodnica Łańcuta jest na etapie projektowania, natomiast Wykonawca realizujący obwodnicę Stalowej Woli i Niska opracował projekt budowlany i złożył do Wojewody Podkarpackiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji (ZRID).

 

MOSTY, DROGI, POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

Rok 2018 na podkarpackich drogach to także remonty i przebudowy istniejących dróg, mostów czy też działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

W 2018 r. zrealizowano 16 zadań poprawiających brd (PLMN) na kwotę ponad 51 mln zł, w tym m.in. ciąg pieszo-jezdny w Parkoszu (DK94), chodniki, przebudowa skrzyżowania w Domaradzu (DK19), budowa chodników i zjazdów w m. Hadykówka (DK9), rozbudowa DK9 na odc. Majdan Królewski-Komorów, budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Jeżowe-Kamień (DK19) oraz System Buforowania Pojazdów Ciężarowych (SBPC) przed przejściem granicznym w Korczowej (A4/DK94). Od tego roku każdy kierowca pojazdu ciężarowego jadący w kierunku przejścia granicznego PL/UA w  Korczowej, a przewożący towary do oclenia, ma obowiązek zjechać na jeden z dwóch wyznaczonych parkingów: na MOP Hruszowice przy A4 lub parking w Młynach przy DK94. SBPC ma za zadanie niedopuszczenie do tworzenia się na drodze krajowej nr 94 kolejki pojazdów ciężarowych oczekujących na odprawę celną na przejściu granicznym PL/UA w miejscowości Korczowa.

 

Wykonano także m.in. szereg nakładek, wyremontowano kilka ulic w m. Sanok, rozpoczęto realizację zadań kilkuletnich, na DK77 w Stalowej Woli, na odcinku DK28 Siepietnica –Trzcinica czy DK84 Lesko-Glinne. Łączna wartość zadań zakończonych w 2018 r. to 13 mln zł.

 

Na etapie prac przygotowawczych jest rozbudowa DK73 Pilzno-Jasło wraz z budową 4 obwodnic: Pilzna, Jasła, Brzostka, Kołaczyc a w toku jest postępowanie przetargowe na rozbudowę DK28 Przemyśl-Medyka.

 

W 2018 roku zakończono realizację zadań mostowych:

- Rozbudowę DK84 w związku z budową mostu przez potok Serednica w m. Olszanica

- Rozbudowę DK28 w związku z budową mostu przez potok Korzonka w m. Bircza

- Rozbudowę DK77 w związku z budową mostu przez rz. Łęg w m. Gorzyce

- Rozbudowę DK84 w związku z budową mostu przez potok bez nazwy w m. Brzegi Dolne

- Remont 2 mostów przez rz. Wujskie w m. Załuż w ciągu DK28

- Remont mostu przez rz. Mszanka w m. Tylawa w ciągu DK19

- Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Trześniówka w m. Jadachy, w ciągu DK9

- Remont mostu przez rz. Młynówka w m. Trzcinica w ciągu DK28

Łączna wartość tych robót to 33,74 mln zł, z czego tych zrealizowanych w roku 2018 wyniosła 26,04 mln zł.

 

Rozpoczęto również prace projektowe lub wykupy gruntów dla zadań, których realizacja przewidziana jest w roku 2019:

- Rozbudowa DK9 w związku z budową wiaduktu nad linią kolejową w m. Chmielów

- Rozbudowa DK28 w związku z budową mostu przez rz. Pielnica w m. Zarszyn

- Rozbudowa DK 28 w związku z budową mostu przez pbn. w m. Sieniawa

- Rozbudowa DK19 w związku z budową mostu przez p. Rosielna w m. Jasienica Rosielna

- Rozbudowa DK9 (obecnie DK19) w związku z budową mostu przez p. Kobyle w m. Domaradz

Łączna wartość zadań to 72,8 tys. zł.