viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2018

Droga S19 na Podkarpaciu jako element Via Carpatia: wczoraj – dziś - jutro

27-12-2018

27 grudnia br. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Rzeszowie odbyła się konferencja: „Droga S19 na Podkarpaciu jako element Via Carpatia: wczoraj – dziś - jutro”, przedstawiająca zaawansowanie prac przy realizacji szlaku drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu.

„Tego projektu już nic nie zatrzyma. Realizując drogę ekspresową S19 udaje się nam przedefiniować kierunki rozwojowe transportowe w Europie z tych, które są obecne wschód-zachód na kierunki północ-południe; strategiczne, ważne, historyczne dla rozwoju Polski kierunki transportowe, do których zalicza się także szlak Via Carpatia.” – powiedział biorący udział w konferencji poseł do Parlamentu Europejskiego, Tomasz Poręba. „Cieszy fakt, że Via Carpatia ma swoje finansowanie, że ma gwarancje rządowe, że jest priorytetem rządowym i że w perspektywie 3 lat na odcinku Rzeszów-Lublin a 5-6 lat na południe do Barwinka ta droga zostanie wybudowana”. 

 

S19 WCZORAJ – odcinki zrealizowane

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny. Docelowo Via Carpatia połączy kraje Bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami. Na Podkarpaciu będzie mieć długość 169 km. Cały jej przebieg ma zapewnione finansowanie.

 

Odcinki zrealizowane:

  1. odc. Sokołów Młp. Północ – Stobierna 12,5 km (oddany do ruchu 09.2017)
  2. odc. Stobierna – w. Rzeszów Wschód 6,9 km (oddany do ruchu 09.2012)
  3. odc. Rzeszów Zachód – Świlcza 4,4 km (oddany do ruchu 12.2013)
  1. odc. w. Świlcza – w. Rzeszów Południe 6,4 km (oddany do ruchu 12.2017)

Łącznie zrealizowano 30,1 km za kwotę: 1,24 mld PLN.

 

Zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego przebiegu Via Carpatia na Podkarpaciu. Najważniejsze problemy jakie pokonaliśmy w trakcie wydawania decyzji środowiskowych to obszary chronione dla odc. Rzeszów – Barwinek. Wariant przebiegu zatwierdzony decyzją środowiskową kolidował z:

- 5 obszarami Natura 2000: Beskid Niski PLB 180002 (ptasi), Ostoja Jaślińska PLH 180014 (siedliskowy), Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 (siedliskowy), Jasiołka PLH 18011 (siedliskowy), Trzciana PLH (siedliskowy)

- Rezerwatem Tysiąclecia na Górze Cergowej

- 2 Parkami Krajobrazowymi: Czarnorzecko-Strzyżowski, Jaśliski Park Krajobrazowy

- 4 Obszarami Chronionego Krajobrazu: Strzyżowsko-Sędziszowski, Hyżniańsko – Gwoźnicki, Czarnorzecki, Beskid Niski

 

W ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko wykonano czasochłonne inwentaryzacje przyrodnicze:

Flory:  

Siedlisk chronionych - 9 szt. (433 płaty- stanowiska) i roślin chronionych - 40 gatunków (1595 stanowisk) w latach 2008 i 2012

Mszaków - 17 gatunków, w tym 14 gatunków chronionych (41 stanowisk)

Grzybów chronionych  - 2 gatunki (2 stanowiska) w latach 2012 i 2013

Porostów chronionych - 2 gatunki (16 stanowisk) w roku 2013

 

Fauny:

Ptaków - 123 gat. (w tym chronionych prawem polskim 116 gat., 21 gat. z Dyrektywy Ptasiej, 600 stanowisk lęgowych)   w latach 2008, 2012 i 2013

Płazów chronionych - 13 gat. (1586 stwierdzeń)

Gadów chronionych - 5 gat. (440 stwierdzeń) w latach 2008, 2012 i 2013 

Bezkręgowców chronionych -39 gat. w 2012 r.

Nietoperzy chronionych -17 gat. w latach 2012 i 2013

Ssaków – 42 gat. (w tym chronionych prawem polskim 25 gat., 12 gat. z Dyrektywy Siedliskowej)

w latach 2008 i 2014

 

S19 DZISIAJ - odcinki w realizacji

W ciągu pół roku udało się zakontraktować i przekazać Wykonawcom do realizacji 6 odcinków drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Oznacza to, że już cały odcinek S19 od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego do Sokołowa Małopolskiego o łącznej długości 54,2 km jest w realizacji systemem projektuj i buduj. Aktualnie trwa etap projektowania a Wykonawcy pracują nad dokumentacją potrzebną do złożenia wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu ZRID rozpoczną budowę.

 

Odcinki w realizacji systemem P&B:

1.   odc. Lasy Janowskie – Zdziary 9,3 km
2.   odc. Zdziary – Rudnik 9,0 km
3.   odc. Rudnik – Nisko 6,0 km
4.   odc. Nisko – Podgórze 11,5 km
5.   odc. Podgórze – Kamień 10,5 km
6.   odc. Kamień Sokołów Młp. 7,9 km
Razem: 54,2 km

GDDKiA 

Podsumowując, dla odc. S19 od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego do Sokołowa Małopolskiego do wykonania jest:

- ok. 54 km drogi

- 7 węzłów drogowych: w. Zdziary, w. Rudnik nad Sanem, w. Nisko Południe, w. Podgórze, w. Nowy Kamień, w. Kamień, w. Sokołów Młp. Północ

- 6 MOP-ów (3 pary)

- 1 obwód utrzymania drogi w węźle Sokołów Młp. oraz Centrum Zarządzania Ruchem

- 45 mostów i wiaduktów

- 9 dużych i średnich przejść dla zwierząt górą (wg decyzji środowiskowej)

 

S19 JUTRO - odcinki w przygotowaniu KP, przed przetargiem na realizację

W przygotowaniu jest cały ponad 85-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od w. Rzeszów Południe do granicy państwa w Barwinku. Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowych dla 5 odcinków, nad którymi pracują obecnie Wykonawcy, pozwolą na opracowanie Programów Funkcjonalno – Użytkowych, w oparciu o które zostaną wyłonieni przyszli Wykonawcy drogi ekspresowej S19. Łączny koszt opracowania Koncepcji Programowych to 56,38 mln zł.

 

Odcinki w przygotowaniu:

1.   odc. Rzeszów Płd. – Babica 10,3 km
2.   odc. Babica – Domaradz 23,5 km
3.   odc. Domaradz – Miejsce Piastowe 22,7 km
4.   odc. Miejsce Piastowe – Dukla 10,4 km
5.   odc. Dukla – Barwinek 18,3 km
Razem: 85,2 km

GDDKiA 

Aktualnie na całym odcinku drogi S19 od w. Rzeszów Południe do Barwinka prowadzone są badania geologiczne i geofizyczne:

- badanie tomografii elektrooporowej

- badania sejsmiczno – refrakcyjne

- wiercenia rdzeniowe ponad 100 m pod tunel

 

Dla zobrazowania ogromu niezbędnych do wykonania prac przygotowawczych, podamy, iż tylko na odcinku od w. Rzeszów Południe do w. Babica wykonano:

- ok. 33 300 m badań geofizycznych  metodą tomografii elektrooporowej ERT

- ok. 23 500 m badań geofizycznych metodą sejsmiki refrakcyjnej SRT

Dodatkowo w rejonie tunelu wykonano ok. 620 m badan geofizycznych metodą MASW i 2870 m badań geofizycznych metodą VLF.

 

Podsumowując, dla odc. S19 od w. Rzeszów Południe do Barwinka (granica państwa), do wybudowania jest 85,2 km drogi klasy „S” w tym:

- 7 węzłów: Babica, Strzyżów-Żarnowa, Domaradz, Miejsce Piastowe, Iskrzynia, Dukla, Barwinek,

- 4 tunele drogowe o łącznej długości 6,430 km

- 4 pary MOP (Lutoryż, Jawornik, Zagórze, Równe)

- 47 estakad (w tym wysokie h>30m - 7 szt.) o łącznej długości 17,9 km

- 67 mostów i wiaduktów

- 2 Obwody Utrzymania Drogi w węźle Domaradz i Miejsce Piastowe

- 2 Centra Zarządzania Tunelami w węźle Babica i Domaradz

 

Warto również zaznaczyć, że w realizacji systemem P&B jest także 77 km S19 od Lublina do granicy woj. lubelskiego i podkarpackiego. Dla odcinka Kraśnik- granica woj. lubelskiego/podkarpackiego (35 km) Wykonawcy złożyli już wnioski o wydanie decyzji ZRID. Jeszcze w grudniu planowane jest złożenie wniosków o wydanie ZRID dla odcinka od Lublina do Kraśnika (42 km).