viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2018

Rusza System Buforowania Pojazdów Ciężarowych (SBPC) przed przejściem granicznym PL/UA w Korczowej (A4/DK94)

17-12-2018

Od dzisiaj każdy kierowca pojazdu ciężarowego jadący w kierunku przejścia granicznego PL/UA w  Korczowej, a przewożący towary do oclenia, ma obowiązek zjechać na jeden z dwóch wyznaczonych parkingów: na MOP Hruszowice przy A4 lub parking w Młynach przy DK94.

Istniejąca organizacja ruchu na drogowym przejściu granicznym w Korczowej zakłada prowadzenie ruchu pojazdów po autostradzie A4 do węzła Korczowa a następnie drogą nr 94 do drogi dojazdowej do przejścia granicznego. W związku z powyższym, na drodze krajowej nr 94 w m. Korczowa tworzyły się kolejki samochodów ciężarowych oczekujących na odprawę.

 

System Buforowania Pojazdów Ciężarowych (SBPC) ma za zadanie niedopuszczenie do tworzenia się na drodze krajowej nr 94 kolejki pojazdów ciężarowych oczekujących na odprawę celną na przejściu granicznym PL/UA w miejscowości Korczowa. Do buforowania kolejki wykorzystane zostaną parkingi zlokalizowane na terenie MOP Hruszowice w ciągu autostrady A4 oraz w miejscowości Młyny w ciągu drogi krajowej nr 94.

 

INSTRUKCJA:

GDDKiA 
 

1. Po zaparkowaniu na jednym z parkingów (MOP Hruszowice w ciągu A4 lub parking w m. Młyny w ciągu DK94), kierowca powinien udać się w stronę BILETOMATU w celu pobrania biletu. Pobranie biletu jest jednoznaczne z rejestracją pojazdu w kolejce oczekujących na wyjazd w stronę odprawy celnej. Wybór jednego z parkingów nie wpływa w żaden sposób na miejsce w kolejce. Ważny jest czas pobrania biletu.

 

2. Po pobraniu biletu należy obserwować tablice świetlne, umieszczone na parkingu lub MOP-ie, które wyświetlą numery pojazdów oczekujących  w kolejce oraz przewidywany czas wyjazdu z parkingu. Także na kanale 19 CB  będą podawane informacje o kolejce pojazdów do wyjazdu w kierunku odprawy celnej.

WAŻNE! Nie ma możliwości pobrania biletów „na zapas”, czyli wcześniej dla innych nadjeżdżających pojazdów. Każdy bilet jest przypisany do pojazdu – nie ma możliwości tzw. odstąpienia biletu innemu kierowcy.

 

3. W chwili, gdy system wezwie kierowcę do wyjazdu, kierowca będzie miał 15 minut na opuszczenie parkingu.
Jeżeli w tym czasie kierowca nie zdąży wyjechać z parkingu bilet straci ważność, a kierowca będzie musiał pobrać nowy bilet. Jednak w takim przypadku system ustawi kierowcę na początku listy do wyjazdu z parkingu.

 

4. Po opuszczeniu parkingu kierowca kieruje się w stronę odprawy celnej, gdzie na rondzie przy DD60 za wiaduktem umieszczone są dwa szlabany weryfikujące pojazdy przewożące towary do oclenia. 

A) Jeżeli kierowca jest uprawniony do wjazdu, czyli: posiada swój bilet, wyjechał z parkingu w wyznaczonym czasie, ma czytelną tablice rejestracyjną, to otworzy się jeden szlaban, później kolejny i kierowca skieruje się do strefy oczekiwania na odprawę celną.


B) Jeżeli kierowca nie spełni wymagań, tzn. nie pobrał biletu, wyjechał z parkingu zbyt wcześnie lub zbyt późno, szlaban pierwszy otworzy się, ale  na tablicy świetlnej pokaże się komunikat nakazujący kierowcy zawrócić na parking w celu pobrania biletu i oczekiwania na swoją kolej. Drugi szlaban pozostanie zamknięty.

 

WAŻNE! Dla sprawnego działania systemu należy dbać o czystość tablicy rejestracyjnej.

 

Sytuacje wyjątkowe - pojazdy priorytetowe:

Kierowca wiozący do oclenia towary priorytetowe, przy pobraniu biletu ma możliwość wybrania opcji na biletomacie: Pojazd priorytetowy/Towar priorytetowy. Po wybraniu takiej opcji pojazd zostanie umieszczony na początku listy oczekujących do wyjazdu z parkingu lub MOP-u.

 

UWAGA! Pojazd nieuprawniony, a wybierający opcję  priorytetu, zostanie na przejściu granicznym zawrócony na parking.

W przypadku, gdy biletomat odmówi wydania biletu należy skomunikować się z obsługą systemu przez interkom.

 

WAŻNE! W przypadku, gdy szlaban nie otworzy się pomimo posiadania ważnego biletu, należy: 
A) Zeskanować bilet. Jeżeli szlaban nie otworzy się, należy:

B) z klawiatury numerycznej wpisać KOD znajdujący się na bilecie. Jeśli  szlaban nadal się nie otworzy, należy : 
C) skontaktować się przez interkom z obsługą.

 

Wykonawcą systemu SBPC była firma Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. z Zielonki. Wartość zadania: 6 597 992,89 zł. Praca systemu nadzorowana będzie przez Straż Graniczną. System obsługiwany i utrzymywany będzie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.

 

Instrukcja w języku ukraińskim - Інструкція для водіїв, котрі перевозять товари, що підлягають митному декларуванню 

 

Instrukcja w języku angielskim - Instructions for drivers carrying goods to declare