viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2018

Seminarium polsko-niemieckie w Szczecinie

10-12-2018

W dniach 5-7 grudnia odbyło się w Szczecinie seminarium polsko-niemieckie. Współpraca z naszym zachodnim sąsiadem bazuje na porozumieniu, które GDDKiA zawarła z Niemcami w 2012 r. w Zielonej Górze z BASt (Federalny Drogowy Instytut Badawczy). Co ciekawe w Niemczech nie ma administracji drogowej, która jest odpowiednikiem GDDKiA dlatego w seminarium zaangażowani są eksperci z niemieckiego Ministerstwa Transportu które określa strategię dla rozwoju sieci drogowej, BASt które odpowiedzialne jest za elementy technologiczne i badawcze a także FSGV w zakresie opracowywania standardów i wytycznych.

W Niemczech wszystkie inwestycje realizowane są na poziomie landów, dlatego tez w seminariach udział biorą przedstawiciele regionów graniczących z Polską. W Szczecinie obecny był  przedstawicieli Meklemburgii- Pomorza Przedniego, który zaprezentował rozwój sieci drogowej przy granicy z województwem zachodniopomorskim. Seminaria polsko-niemieckie są spotkaniem cyklicznym, organizowanym naprzemiennie w Polsce i Niemczech.

 

Tematyka jest wskazywana przez ekspertów z obu krajów i wynika z bieżących priorytetów. Podczas spotkania w Szczecinie eksperci podzielili się na 4 grupy robocze.

  1. Regulacje kontraktowe/procedury przetargowe
  2. Roboty drogowe / nawierzchnie dróg / zarządzanie drogami
  3. Kwestie ochrony środowiska
  4. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ITS

Zadaniem każdej z grup była dyskusja w wyznaczonych zakresach oraz przedstawienie najważniejszych punktów, które będą wyznaczać kierunki współpracy w przyszłości.

 

Grupa 1 w swoim podsumowaniu podkreśliła jak istotne jest pozyskiwanie i wymiana danych o ruchu na sieci krajowej. Dane te pozwalają w najlepszy sposób zarządzać ruchem. Kolejnym elementem rozmów było partnerstwo pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. Jedynie pełna współpraca i wymiana informacji może przyczynić się do skutecznej i efektywnej realizacji kontraktów. Grupa omówiła także tematykę BIM – jest to wiodący temat międzynarodowy. Strona niemiecka prowadzi już kilka projektów bazując na tym modelu, strona polska ma na razie doświadczenie z jednym projektem pilotażowym. Strony ustaliły, że będą w tym zakresie pogłębiać współpracę.

 

Grupa 2 poświęciła swoją dyskusję na rozmowy o technologii budowy dróg. Omawiano kwestie budowy i utrzymania nawierzchni betonowych w których strona niemiecka jest wiodąca. Dyskutowano w jaki sposób wprowadzać innowacyjne rozwiązania tak, aby były efektywne, a także jak wykorzystywać materiały z recyklingu. Obie strony uznały za konieczną współpracę w przyszłości i w najbliższym czasie planowane jest spotkanie w zakresie pomiarów parametrów drogowych.

 

Grupa 3 omówiła kwestie związane z ochroną środowiska z uwzględnieniem dyrektywy wodnej oraz przejść dla zwierząt. Obie strony przedstawiły analizę skuteczności stosowania rozwiązań na swojej sieci drogowej. Co ciekawe strona polska jest wiodąca w zakresie przejść dla zwierząt - tematyka ta będzie omawiana w przyszłości gdyż strona niemiecka będzie czerpać przykład z rozwiązań stosowanych z dobrym skutkiem na naszej sieci drogowej.

 

Grupa 4 dyskutowała na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to temat wiodący w obu krajach. Podkreślono, ze zarówno strona polska jak i niemiecka w swoich strategiach rozwoju zawierają konieczność zmniejszenia ofiar wypadków drogowych. Omówiono kwestię niechronionych uczestników ruchu drogowego, a także urządzeń ochrony BRD. Obie strony wyraziły chęć kontynuacji współpracy w zakresie audytu BRD i włączenia w te działania nie tylko administracji drogowych, ale także świata nauki.

 

Ostatni dzień seminarium przewidziany był na wizytę techniczną. Uczestnicy seminarium mieli okazję zwiedzić budowę drogi S6. Jest to kluczowa inwestycja nie tylko dla tego regionu ale całej sieci komunikacyjnej w Polsce. Droga ta ułatwi tranzyt ze Szczecina do Gdańska w najlepszym standardzie drogi ekspresowej.