viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2008

Konsultacje społeczne przebiegu drogi ekspresowej S17/S12 na odcinku Kurów - Lublin - Piaski

08-01-2009

konsultacje_garbow_17122008_1.jpg
Ponad sto osób zapełniło w środowe popołudnie (17 grudnia) salę Domu Strażaka w Garbowie. Takie zainteresowanie mieszkańców gminy wywołały konsultacje społeczne przebiegu drogi ekspresowej S17/S12.
Dlaczego znów prowadzone są konsultacje, skoro była już wydana decyzja lokalizacyjna?
 - Jak państwo pamiętacie, wcześniej analizowaliśmy kilka wariantów przebiegu drogi ekspresowej z których wybraliśmy jeden – wyjaśniał w czasie spotkania Zbigniew Szepietowski, zastępca dyrektora lubelskiego oddziału GDDKiA. – Na ten wariant otrzymaliśmy od wojewody decyzję lokalizacyjną. W międzyczasie, po wejściu do Unii Europejskiej, zmieniły się przepisy dotyczące ochrony środowiska. By skorzystać ze środków unijnych na realizację inwestycji  musimy zaproponować warianty przebiegu trasy i ponownie przeprowadzić konsultacje.
konsultacje_garbow_17122008_2.jpg
- Nie oznacza to, że chcemy poprowadzić drogę ekspresową w nowym wariancie – podkreślał dyr. Szepietowski. – Uważamy, że wariant pierwszy jest najlepszy pod względem uwarunkowań środowiskowych i ekonomicznych. Uwzględnia też interes społeczny osób mieszkających w pobliżu planowanej trasy. Część z nich ma już wykupione nieruchomości i grunty, a inni postawili nowe zabudowania w odpowiedniej odległości od drogi ekspresowej.
konsultacje_garbow_17122008_3.jpg
Przedstawiciele Biura Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM przedstawili w skrócie raport oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. Na odcinku od węzła Sielce do Dąbrowicy zaproponowane dwa warianty przebiegu drogi są porównywalne pod względem ekologicznym. Rozbieżności wywołują kwestie społeczne związane z drugim wariantem i ewentualnymi wyburzeniami nieruchomości jeśli dojdzie do jego realizacji.
Mieszkańców interesowały różne sprawy związane z realizacją inwestycji:
- Ekrany akustyczne: będą ustawiane tam gdzie z projektu wynikają przekroczenia emisji hałasu. Po oddaniu drogi do ruchu prowadzone będą kolejne pomiary i w razie potrzeby montowane kolejne ekrany.
- Budynki do wyburzenia: na planie zaznaczono maksymalny obszar potrzebny na inwestycję, ale o tym czy dana nieruchomość leżąca na skraju będzie wyburzona zadecyduje dalszy etap przygotowywań.
- Wykup resztówek: jeśli na potrzeby drogi potrzebna jest część działki, a pozostałej nie można wykorzystywać tak jak poprzednio to na wniosek właściciela zostanie ona odkupiona. Wnioski należy składać po wydaniu przez wojewodę decyzji lokalizacyjnej. Dotyczy to także siedlisk.
- Ceny za grunty i nieruchomości: wycenę (według stanu na dzień wydania decyzji środowiskowej) przeprowadzają rzeczoznawcy w oparciu o ceny rynkowe


 


Terminy kolejnych spotkań z mieszkańcami:
- 18 grudnia, godz. 17.00 siedziba UG Wólka Lubelska
- 19 grudnia, godz. 17.00 Szkoła Podstawowa w Dysie
- 22 grudnia, godz. 13.00 Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie


 


18.12.2008