viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiARealizowane projekty

CROCODILE 2

 

GDDKiA

European Commission

Directorate – General for Mobility and Transport

Connecting Europe Facility

 

Nazwa Projektu: CROCODILE 2

Nr projektu wg Grant Agreement – GA (Umowy o udzieleniu dotacji z dnia 31.07.2014): INEA/CEF/TRAN/M2014/1058107

Nr projektu wg Umowy o Dofinansowanie (UoD): CEF/016/2014 r.
Data podpisania UoD: 30.09.2016 r.

Data zakończenia realizacji projektu wg GA/UoD: 31.12.2018 r.

Koszty kwalifikowalne projektu wg GA/UoD: 3 238 000,00 EUR

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 647 600,00 EUR

 

Projekt CROCODILE 2 wspiera działania dotyczące wykorzystania inteligentnych systemów transportowych mając na celu zapewnienie współpracy pomiędzy krajowymi punktami dostępowymi budowanymi w różnych państwach UE.

GDDKiA w ramach projektu CROCODILE 2 prowadzi prace mające na celu utworzenie Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu (KPD). KPD wpisując się w program otwierania danych publicznych[1], skierowany jest do podmiotów takich jak: zarządcy dróg na wszystkich szczeblach administracji, służby ratownicze, dostawcy informacji o podróży oraz media. Projekt ten jest pierwszym etapem wdrażania idei tzw. „jednego okienka”, integrującego zasoby danych o utrudnieniach w skali kraju w czasie rzeczywistym, a także dane o parkingach na głównej sieci dróg. Szczególną rolę w projekcie będą pełnili zarządcy dróg, którzy przekazując aktualne informacje o utrudnieniach (np. zablokowana droga, śliska jezdnia, trudne warunki pogodowe, pojazd jadący pod prąd) przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu kierowców.

 

GDDKiA

 

 

Zarządcy dróg będą mogli przekazywać utrudnienia za pomocą interfejsu komunikacyjnego opartego o protokół komunikacyjny DATEX II, dzięki czemu z posiadanych systemów zarządzania ruchem będzie możliwa transmisja danych o utrudnieniach. Wychodząc naprzeciw tym zarządcom dróg, którzy nie gromadzą automatycznie danych o utrudnieniach w czasie rzeczywistym, zostanie udostępniona aplikacja internetowa umożliwiająca wprowadzanie i wizualizację na podkładzie mapowym wszystkich utrudnień. Dzięki temu oni zapewnią rzetelne dane o utrudnieniach dla podróżnych, mając jednocześnie dostęp do bieżących informacji, które mogą wpływać na zarządzanie ruchem na ich sieci drogowej (np. wyznaczanie objazdów).

 

KPD realizuje dwa podstawowe rozporządzenia delegowane[2] Komisji Europejskiej, które nakładają na zarządców dróg wchodzących w skład sieci TEN-T obowiązek udostępniania informacji o bieżącej sytuacji ruchowej.

Pozostałe kraje uczestniczące w projekcie CROCODILE 2:  Austria, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Grecja, Niemcy, Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Włochy.

GDDKiA 

 

[1] Program rządowy wspierający poprawę jakości życia obywateli dzięki budowie nowych usług i aplikacji, usprawnienie działań administracji i zwiększenie jej skuteczności. Koordynacja programu realizowana jest przez Ministerstwo Cyfryzacji. 

[2] •     Rozporządzenie delegowane komisji 886/2013 z dnia 15 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do Danych i procedur dotyczących dostarczania bezpłatnie Użytkownikom, w miarę możliwości, minimalnych powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym;

•       Rozporządzenie delegowane komisji 885/2013 z dnia 15 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę w sprawie ITS Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do zapewniania usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych parkingach dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych.