viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAInwestycje Zakończone

Budowa Obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniwa w ciągu DK10 (jedna jezdnia)

I. Podstawowe informacje o inwestycji


- długość: 8,8 km

- obecny etap: istniejące

- lata realizacji: 2005-2007

- wartość projektu: 102,9 mln. złotych


harmonogram realizacji I jezdnia:

decyzja lokalizacyjna: 24.12.2004

pozwolenia na budowę: 07.03.2005

rozpoczęcie budowy: 30.07.2005

zakończenie budowy: 27.07.2007

otwarcie drogi: 14.09.2007

 

II. Opis inwestycji:

 

Na dawnym przebiegu drogi krajowej nr 10 Wzniesienia drogi, łuki poziome i brak wydzielonych pasów skrętu do stacji benzynowej i do miejscowości Motaniec, powodowały znaczne ograniczenie widoczności, tamowanie przepływu pojazdów, uciążliwości dla ruchu przelotowego stwarzając w ten sposób poważne ryzyko niebezpiecznych kolizji i wypadków drogowych. Krajowa nr 10 przed budową obwodnicy przechodziła przez miejscowości Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo. Wzdłuż całej trasy występowały skrzyżowania z drogami: Kobylanka-Motaniec, Kobylanka-Reptowo, Morzyczyn-Jęczydół, Morzyczyn-Reptowo, Zieleniewo-Zagość, Zieleniewo-Kunowo, liczne zjazdy: gospodarcze, do działek siedliskowych, do ośrodków wypoczynkowych i terenów rekreacji położonych nad jeziorem Miedwie oraz zatoki autobusowe. W wyniku przebudowy droga krajowa nr 10 uzyskała parametry drogi ekspresowej klasy technicznej "S". Obwodnica wraz z przyjętymi rozwiązaniami węzłów i skrzyżowań bezkolizyjnych ma na celu rozdzielenie ruchu lokalnego i ruchu tranzytowego dalekiego zasięgu, co w znacznym stopniu zmniejszyło obciążenie ruchem samochodowym w/w miejscowości, poprawiło bezpieczeństwo ruchu pieszych i zmotoryzowanych oraz zmniejszyło emisję spalin i hałasu.

 

1. Przebieg drogi

Obwodnica rozpoczyna się w km 32+121 drogi krajowej nr 10. Odejście projektowanej trasy w kierunku północnym przewidziano w okolicy zjazdu do stacji paliw zachowując istniejącą drogę nr 10 jako zjazd do miejscowości Morzyczyn, Kobylanka, Zieleniewo.
Na trasie obejścia usytuowano dwa węzły drogowe "Motaniec" i "Lipnik". Węzeł "Lipnik" stanowi połączenie obwodnicy m. Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo z południowym obejściem Stargardu Szczecińskiego.
Na skrzyżowaniu projektowanej obwodnicy z drogą powiatową nr 41-442 Kobylanka - Motaniec określanym jako węzeł "Motaniec" wybudowano węzeł dwupoziomowy typu WB. Droga powiatowa została przebudowana na odcinku 445 m i poprowadzona wiaduktem WD1 ponad obwodnicą. Łącznice nr 1, nr 2 i nr 3 zapewniają połączenie obu dróg. Do km 34+016,17 powstała budowę droga dwujezdniowa po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Na dalszym odcinku do węzła "Lipnik" droga posiada jedną jedną jezdnię, która docelowo będzie stanowić jezdnię południową obwodnicy.
Nad obwodnicą przeprowadzone zostały: wiaduktem WD2 przebudowana na odcinku 477 m droga powiatowa nr 41-440 Reptowo - Kobylanka oraz wiaduktem WD3 przebudowana na odcinku 475 m droga gminna. Natomiast nad drogą powiatową nr 41-443 Miedwiecko - Zagość droga krajowa nr 10 przechodzi wiaduktem WD4.
Rozwiązania sytuacyjne na węźle "Lipnik" przyjęte podczas budowy obowdnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa uwzględniały docelowy przebieg drogi krajowej nr 10 w kierunku południowej obwodnicy Stargardu Szczecińskiego oraz ostateczny kształt węzła.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi: "S"
- prędkość projektowa: 100 km/h
- przewidywany ruch: KR 6
- obciążenie nawierzchni: 115 KN
- szerokość w przekroju dwujezdniowym: 2 x 7,0 m jezdnia + 2 x 2,5 m pasy awaryjne + 3,0 m pas dzielący + 2 x 0,50 m opaski wewnętrzne + 2 x 0,75 (1,25) m pobocza gruntowe
- szerokość w przekroju jednojezdniowym: 7,0 m jezdnia + 2 x 2,0 m pobocza umocnione + 2 x 0,75 (1,25) m pobocza gruntowe


3. zakres inwestycji

Zakres robót:
część drogowa
- budowa drogi głównej o długości 8.772 m
- przebudowa 1.397 m dróg bocznych krzyżujących się z trasą obwodnicy
- korekta trasy istniejącego ciągu pieszo - rowerowego
- budowa odwodnienia - kanalizacja deszczowa wraz z przepustami
- budowa zbiorników odparowujacych, separatorów i osadników
- budowa oświetlenia drogowego
- budowa ekranów akustycznych

część mostowa
- budowa węzła drogowego typu WB - "Motaniec" (wiaduktu WD1 wraz z łącznicami nr 1, nr 2, nr 3)
- budowa węzła drogowego typu WB - "Lipnik" (wiaduktu WD5 wraz z łącznicami nr 4, nr 5, nr 6)
- budowa wiaduktów drogowych: WD2, WD3, WD4
- budowa dwóch przepustów gospodarczych

część branżowa
- przebudowa napowietrznych linii energetycznych 220 KV, 110 kV, 15 kV i 0,4 kV
- przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych
- przebudowa podziemnych linii gazowych w/c i s/c
- przebudowa kanalizacji tłocznej
- przebudowa kanalizacji sanitarnej
- wykonanie zespołu obiektów podczyszczania ścieków opadowych

 

4. obiekty inżynierskie

wiadukt - WD2 (nad drogą krajową nr 10 w jej km 34+843)

wiadukt - WD3 (nad drogą krajową nr 10 w jej km 36+981)

wiadukt - WD4 (w km 38+946 drogi krajowej nr 10)

przepusty gospodarcze - PG1 i PG2

 

5. węzły:

Węzeł Motaniec

Węzeł Stargard Zachód

 


III. Ochrona środowiska

 

W ramach projektu zostały zastosowane urządzenia ochronne (bariery akustyczne, separatory podczyszczające spływające wody opadowe z jezdni), które poprawią stan środowiska (zmniejszenie natężenia hałasu, usunięcie zanieczyszczeń wód opadowych odprowadzanych do naturalnych zbiorników wodnych). Nową drogę obsadzono zielenią ochronną, a wszystkie materiały z rozbiórki, nadające się do ponownego wykorzystania zostały wbudowane w drogę. W związku z tym, że obwodnica przebiega przez tereny zlewni wód jeziora Miedwie umocniono dna rowów betonowymi elementami ścieków korytkowych, prowadząc wody opadowe do projektowanych urządzeń podczyszczających. Po podczyszczeniu wody odprowadzone będą do istniejących rowów melioracyjnych.
W zakresie ochrony środowiska przed hałasem wykonano izolacyjnych pasów zieleni poprzez obsadzenie pasa drogowego drzewami i krzewami oraz budowę ekranów akustycznych o łącznej długości 2,5 km:
wysokości min. 3 m od wiaduktu WD1 w kierunku zachodnim przy północnej jezdni,
wysokości 3,5 m w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową Kobylanka - Reptowo po południowej stronie drogi,
wysokości 4,0 m na odcinku przebiegającym w największym zbliżeniu do zabudowy miejscowości Morzyczyn po południowej stronie drogi.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy

Obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa powstała w I etapie jako jednojezdniowa droga ekspresowa z rezerwą na drugą jezdnię. Druga jezdnia obwodnicy jest realizowana w formule projektuj i buduj - lata realziacji: 2017-2020.

 

V. Bezpieczeństwo


bariery ochronne stalowe w poboczu,

oznakowanie poziome i pionowe:

Oznakowanie pionowe folia II generacji,

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

 

Powiązane informacje:

Nowa organizacja ruchu na obwodnicy Kobylanki i remonty – utrudnienia w ruchu na „dziesiątce” między Szczecinem, a Stargardem Szczecińskim (14-11-2014)

Obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa ponownie otwarta (01-12-2014)

44 kilometry dróg w przetargu – powstaną kluczowe odcinki A6, S3, S10 i DK 13 (12-10-2015)

Wszystkie październikowe przetargi już po złożeniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowania (26-11-2015)

Pierwszy rok barier linowych – na obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa bez ofiar (01-12-2015)

Ruszył II etap przetargu na realizację drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu S10 (13-09-2016)

 

zdjęcia odcinka:

zdjęcia lotnicze Cezary Skórka - 4D Foto

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA