viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2017

Rośnie połączenie S17 z mostem na Wiśle w Puławach

20-12-2016

W budowie jest jedenaście z trzynastu obiektów inżynierskich, rosną nasypy i pojawiły się warstwy konstrukcji przyszłej drogi wykonane z kruszywa i mas bitumicznych. Tak najkrócej można opisać postęp prac na budowie połączenia węzła Kurów Zachód na drodze ekspresowej S17 z mostem na Wiśle w Puławach.

Umowę w systemie projektuj i buduj podpisano niemal dwa lata temu, 30 grudnia 2014 roku. Wykonawca w pierwszej kolejności przystąpił do opracowywania projektu budowlanego i dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda lubelski wydał ją z końcem marca tego roku i wiosną mogły ruszyć prace w terenie. Wycięto drzewa na obszarze ok. 30 ha, odhumusowano  ok 220 tys. m sześciennych żyznej ziemi, wykonano ok. 230 tys. m sześc. wykopów i ok. 310 tys. m sześc. nasypów. Ułożono ok. 30 tys. mkw. warstw konstrukcyjnych z kruszywa oraz ok. 20 tys. mkw. z mas bitumicznych. Wykonano ponad kilometrowy odcinek drogi dojazdowej nr 4, która przejmie ruch pojazdów zmierzających od drogi wojewódzkiej 824 do Zakładów Azotowych Puławy. Masy bitumiczne położono na ok. 1400 metrach trasy głównej przyszłej drogi ekspresowej.   

Z trzynastu obiektów mostowych do realizacji prace prowadzone są na jedenastu z nich, a z początkiem przyszłego roku ruszą przy kolejnym znajdującym się w obrębie przyszłego węzła Puławy Wschód na skrzyżowaniu z drogą wojewódzka 824. Stanie się to w drugiej połowie stycznia, po wprowadzeniu objazdu na przecięciu budowanej drogi z DW824. Chociaż zgodnie z umową okres od 15 grudnia do 15 marca nie wlicza się do czasu budowy to wykonawca może prowadzić prace. Takie których technologia nie koliduje z warunkami pogodowymi. Wykonawca inwestycji zapowiedział prowadzenie prac zbrojarskich i betoniarskich przy obiektach, wykonywanie zasypek zaobiektowych a także wykonywanie nasypów i wykopów. Rozbierane będą również dotychczas funkcjonujące drogi.

Na placu budowy usunięto większość kolizji energetycznych (do przebudowy jest jeszcze linia 220 kV), z sieciami wodociągowymi, teletechnicznymi oraz cztery kolizje z gazociągiem (dwa średniego i dwa wysokiego ciśnienia). W przyszłym roku zostanie zlikwidowana ostatnia kolizja z gazociągiem wysokiego ciśnienia.

Przypomnijmy że w ramach inwestycji powstanie droga ekspresowa o łącznej długości ok. 11,8 km (na odcinku ok. 1,3 km do istniejącej jezdni zostanie dobudowana druga wraz z wiaduktem nad linią kolejową). Powstaną m.in.: dwa węzły i skrzyżowanie na prawe skręty (wjazd/zjazd na/z drogę ekspresową), cztery wiadukty drogowe, trzy mosty w ciągu drogi ekspresowej, przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego. Prace budowlane będą kosztować ok. 233 mln zł, a wartość całego projektu to ok. 323 mln zł (roboty budowlane plus opracowanie dokumentacji, odszkodowania za nieruchomości, prace archeologiczne, nadzór nad budową). Przewidywany termin udostępnienia trasy kierowcom to przełom kwietnia i maja 2018 roku.

 

Więcej zdjęć i filmów na stronie inwestycji