viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2016

Zapadła decyzja w sprawie II etapu przetargu na projekt i budowę dwóch odcinków S61

25-10-2016

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wraz z wiceministrem infrastruktury i budownictwa Jerzym Szmitem, 24 października 2016 r., podczas wizyty w Łomży poświęconej realizacji całego ciągu trasy Via Baltica, zapowiedzieli zaproszenie do II etapu wykonawców zainteresowanych budową drogi ekspresowej S61 na dwóch odcinkach. Pierwszym z nich jest druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna, drugim - odcinek trasy od końca realizowanej obecnie obwodnicy Suwałk do granicy Polski z Litwą w Budzisku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już w najbliższych dniach planuje zaprosić wykonawców do składania ofert na drugą jezdnię obwodnicy Szczuczyna. W kolejnych tygodniach planowane jest zaproszenie wykonawców na odcinek pomiędzy Suwałkami a Budziskiem.

 

Druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna w ciągu powstającej drogi ekspresowej S61 realizowana będzie w systemie „Projektuj i Buduj”. Przetarg (I etap) ogłoszony został 15 kwietnia br. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, a następnie budowę drugiej jezdni (lewej) o nawierzchni z betonu cementowego, o łącznej długości ok. 6,5 km (z wyłączeniem węzła Szczuczyn), wraz z koniecznym poszerzeniem jezdni prawej o pas awaryjny funkcjonującej już obwodnicy Szczuczyna. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na przełomie II i III kwartału 2018 r.   

 

Droga ekspresowa S61, odcinek od końca obwodnicy Suwałk do Budziska, realizowana  będzie w systemie „Projektuj i Buduj”. Przetarg (I etap), ogłoszony 15 kwietnia br., ma za zadanie wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje, uzyska ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), a następnie wybuduje dwujezdniową drogę ekspresową o nawierzchni z betonu cementowego o łącznej długości ok. 24 km. W ramach inwestycji  wybudowane zostaną dwa węzły drogowe, przebudowana istniejąca sieć dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową. Przewidziane są także urządzenia ochrony środowiska oraz wygrodzenie całej drogi. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II półroczu 2018 r., a zakończenie w IV kwartale 2020 r. Rzeczywisty koszt budowy poszczególnych odcinków będzie znany po rozstrzygnięciu przetargów.

 

Obecnie na terenie województwa podlaskiego w budowie jest 44,5 km drogi ekspresowej S8 o wartości ponad 1,3 mld zł:

  • od granicy województw: mazowieckiego i podlaskiego – do istniejącej obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa, długość - 14,9 km (planowane zakończenie III kwartale 2017 r.);
  • od obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina, długość - 15,4 km (planowane zakończenie grudzień 2016 r.);
  • od Mężenina do Jeżewa (początek istniejącego odcinka S8 Jeżewo – Białystok), długość - 14,26 km (planowane zakończenie – jesień 2017 r.).

Po zakończeniu tych inwestycji z końcem 2017 r. cała droga ekspresowa S8 w województwie podlaskim będzie miał klasę S – dwujezdniowej drogi ekspresowej.

 

GDDKiA Oddział w Białymstoku realizuje także trzy mazowieckie odcinki drogi Via Baltica (S8) o łącznej długości 38,5 km:

  • od obwodnicy Wyszkowa do węzła Poręba, długość - 13 km;
  • od węzła Poręba do Ostrowi Mazowieckiej, długość - 16,1km;
  • od Ostrowi Mazowieckiej do granicy województw: mazowieckiego i podlaskiego, długość - 9,4km.

Wartość kontraktów budowlanych to ok. 988 mln zł. Wszystkie trzy odcinki mają zostać udostępnione kierowcom w III kwartale 2018 r.

 

W realizacji jest też obwodnica Suwałk (S61) o długości 12,8 km. Zadanie, prowadzone w systemie „Projektuj i Buduj”, jest obecnie na etapie uzyskiwania decyzji ZRID – wykonawca złożył wniosek 28 lipca br. Wartość kontraktu budowlanego to 299 mln zł. Oddanie do użytku tej trasy planowane jest na przełomie I i II kwartału 2019 r.