viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

Budowa autostrady A1, Odcinek F - węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł Blachownia (z węzłem)

 

Budowa autostrady A1, Odcinek F - węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł Blachownia (z węzłem)

 

Nazwa zadania:

Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, odcinek F węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł Blachownia (z węzłem)”. Zadanie jest realizowane w ramach inwestycji pn.: „Autostrada A1 węzeł Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy”.

 

Długość odcinka:

Odc. F: 20,270 km 417+530,00 do km 437+800,00

Włączenie autostrady A-1 do istniejącego przekroju DK 1: 1,030 km 416+500 do km 417+530

 

Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”.

Termin realizacji: 33 miesiące od daty zawarcia umowy.

Do czasu realizacji Robót objętych niniejszą Umową nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu projektowania objętego niniejszą Umową wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

 

Strona internetowa projektu:

www.a1-rzasawa-blachownia.pl

 

Nadzór Inwestorski:

Mott MacDonald Polska Sp. z o.o.

ul. Waliców 11

00-851 Warszawa

 

Wykonawca:

Konsorcjum firm SALINI Polska Sp. z o.o., SALINI IMPREGILO S.p.A. i TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.

 

Wartość umowna zadania:

703 281 570,14 PLN (brutto)

 

Warunki Kontraktowe:

Kontrakt będzie realizowany w oparciu o „Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils)

 

Lokalizacja i zakres:

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego, w powiiatach częstochowskim, kłobuckim na terenach gmin: Mykanów, Rędziny, Blachownia, Kłobuck oraz miasta Częstochowa.

 

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Zakres prac na przedmiotowym odcinku autostrady A-1 obejmuje:

• zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie autostrady A1 odcinek F węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł Blachownia (z węzłem), uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie autostrady A1 odcinek F węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł Blachownia (z węzłem), oraz oddanie do użytkowania autostrady A1 na odcinku od km 417+530,00 do km 437+800,00;

• zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie włączenia autostrady A1 na odcinku od km 416+500,00 do km 417+530,00 do istniejącego przekroju drogi krajowej nr 1, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie włączenia autostrady A1 na odcinku od km 416+500,00 do km 417+530,00 oraz oddanie do użytkowania włączenia autostrady A1 na odcinku od km 416+500,00 do km 417+530,00;

• zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, przebudowanie skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową i gminną w Blachowni w rejonie przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 127,805 linii kolejowej nr 61 w Blachowni polegająca na budowie i przebudowie pasów włączeń i wyłączeń na drodze krajowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową i gminną w Blachowni w rejonie przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 127,805 linii kolejowej nr 61 w Blachowni polegająca na budowie i przebudowie pasów włączeń i wyłączeń na drodze krajowej oraz oddanie do użytkowania skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową i gminną w Blachowni w rejonie przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 127,805 linii kolejowej nr 61 w Blachowni polegająca na budowie i przebudowie pasów włączeń i wyłączeń na drodze krajowej.

 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wykonane zostaną m.in.:

- odcinek autostrady o nawierzchni z betonu cementowego;

- węzły drogowe: Rząsawa, Lgota, Blachownia;

- Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Gorzelanka Wschód, Gorzelanka Zachód, Wierzchowisko Wschód, Wierzchowisko Zachód;

- Obwód Utrzymania Autostrady (OUA) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi;

- przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą;

- drogi dojazdowe (obsługujące tereny przyległe do autostrady);

- przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na autostradę ;

- pasy technologiczne;

- obiekty inżynierskie w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą;

- system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne;

- urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń,

- infrastruktura dla potrzeb obiektów przy autostradzie zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;

- przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych;

- sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego;

- oświetlenie drogowe;

- system telefonii alarmowej;

- elementy Systemu Poboru Opłat :

• linię kablową zasilającą od stacji transformatorowej SO-6249 do km ok. 0+250 łącznicy BC na węźle Rząsawa,

• linię kablową zasilającą od stacji transformatorowej SO-9511 do km ok. 0+500 łącznicy BC na węźle Lgota,

• linię kablową zasilającą od stacji transformatorowej SO-6255 do km ok. 0+666 łącznicy BC na węźle Blachownia;

- oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie autostrady;

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;

- wypełnienie ewentualnych pustek po eksploatacji górniczej rud i inne prace mające na celu uzdatnienie terenu byłych kopalni rud,

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

- przebudowa drenaży rolniczych;

- po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę;

- dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje ww. zobowiązania;

- wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego i opracowanie szkicu przebiegu granic całego pasa drogowego;

- wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

- włączenie autostrady A1 do istniejącego przekroju drogi krajowej nr 1 na odcinku od km 416+500,00 do km 417+530,00:

a) od km 416,500,00 na odcinku o długości do 150 m z nawierzchnią z betonu asfaltowego,

b) od końca odcinka wspomnianego w powyższym punkcie do km 417+530,00 z nawierzchnią z betonu cementowego,

w szczególności obejmujące:

• wiadukt autostradowy WA-352 w km 417+449,00 autostrady A1 nad linią kolejową nr 146 relacji Częstochowa Wyczerpy – Chorzew Siemkowice,

• wszelkie elementy i urządzenia autostrady niezbędne do funkcjonowania odcinka łączącego autostradę z istniejącą drogą krajową nr 1,

• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejących infrastruktury podziemnej i naziemnej

• organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu jaki był przed rozpoczęciem budowy,

• wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką obiektów (elementów) kolidujących z inwestycją, w tym m.in. rozbiórka istniejącego korpusu DK1 i obiektu mostowego,

- przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową i gminną w Blachowni w rejonie przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 127,805 linii kolejowej nr 61 w Blachowni polegająca na budowie i przebudowie pasów włączeń i wyłączeń na drodze krajowej;

- zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy;

- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

- Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

 

Podstawowe parametry:

- długość odcinka: 20,270 km

- włączenie do DK1: 1,030 km

- klasa drogi: A

- obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

- prędkość projektowa: 120km/h

- typ przekroju: dwujezdniowa dwupasowa z rezerwą pod 3 pas ruchu

- szerokość pasa ruchu: 3,75m

- szerokość pasa rozdziału: 12,50 m.

- szerokość opaski: 0,5 m

- szerokość pasa awaryjnego: 3m

- szerokość pobocza gruntowego: 1,50 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

- kategoria obciążenia ruchu: min. KR6

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,5%

- skrajnia pionowa: min. 4,80 m

 

Kalendarium:

Decyzja lokalizacyjna:

- A1 odc. Rząsawa (Częstochowa Północ) – Woźniki, wydana w dniu 08.12.2003 r.

 

Decyzja środowiskowa:

- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 02.02.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 na odcinku od granicy województwa łódzkiego do węzła „Pyrzowice” (z węzłem) oraz odcinka drogi ekspresowej S-1 od węzła „Pyrzowice” do węzła „Lotnisko”.

- Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 5.05.2009 r. zmieniająca Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 02.02.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1 na odcinku od granicy województwa łódzkiego/śląskiego do węzła Pyrzowice (z węzłem) oraz odcinka drogi ekspresowej S1 od węzła „Pyrzowice” do węzła „Lotnisko”.

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7.03.2014r. (znak pisma WOOŚ.4242.200.2012.EJ.10) w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa autostrady A-1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice, część II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km – granica województwa łódzkiego/śląskiego – węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek „F” – węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00;

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17.04.2014 r. (znak pisma WOOŚ.4242.201.2012.WW.11) w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa autostrady A-1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice, część II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km – granica województwa łódzkiego/śląskiego – węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek „E” – granica woj. śląskiego – węzeł Blachownia (bez węzła) od km 399,00+742,51 do km 417+530,00;

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2014r. (znak pisma WOOŚ.4242.201.2012.WW.14) postanawiające sprostować z urzędu oczywiste omyłki i błędy pisarskie zaistniałe w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2014r. (znak pisma WOOŚ.4242.201.2012.WW.11);

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji:

- Decyzja nr 8/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewody Śląskiego z dnia 08.08.2014r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa autostrady A-1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice, część II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km – granica województwa łódzkiego/śląskiego – węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek „F” – węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł Blachownia (z węzłem), od km 417+530,00 do km 437+800,00”;

- Decyzja nr 10/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewody Śląskiego z dnia 17.11.2014r., udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa autostrady A-1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice, część II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km – granica województwa łódzkiego/śląskiego – węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek „E” – granica woj. łódzkiego/śląskiego - węzeł Rząsawa (bez węzła), od km 399+742,51 do km 417+530,00”;

 

Podpisanie umowy na nadzór: 15.05.2015r.

Podpisanie umowy na budowę: 12.10.2015r.

Przekazanie placu budowy: 26.10.2015r.

Rozpoczęcie robót: 12.10.2015r.

 

Główne cele Inwestycji:

Odcinek A1 z Rząsawy do Pyrzowic o łącznej długości 56,9 km został umieszczony w załączniku nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, stanowiącym listę inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r. Wybudowanie autostrady A1 na odcinku Rząsawa - Pyrzowice, połączy zrealizowane już fragmenty autostrady A1 w woj. łódzkim i dalsze odcinki na północy kraju, z południową granicą państwa, z miastami aglomeracji śląskiej, Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach oraz odciąży Częstochowę z ruchu tranzytowego.

 

Realizacja autostrady będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

 

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania autostrady:

- przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;

- odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;

- skrócenie czasu podróży;

- oszczędności paliwa;

- zapewnienie komfortu jazdy;

- zmniejszenie ryzyka wypadków;

- ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;

- przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów;

 

Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po drogach sąsiednich, w tym ruchu szczególnie uciążliwych samochodów ciężkich. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg, które zostaną odciążone przez autostradę. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni itd.) przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości autostrady dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.

 

Celem inwestycji jest:

- stworzenie bezpiecznego odcinka autostrady zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży;

- wybudowanie odcinka autostrady o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.