viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

A1 odcinek I - węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła)

Budowa autostrady A1, Odcinek I - węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła)

 

Nazwa zadania:

Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, odcinek I węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła)”. Zadanie jest realizowane w ramach  inwestycji pn.: „Autostrada  A1 węzeł Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy”.

 

Długość odcinka 15,2 km od km 459+200 do km 474+350.

Zamówienie realizowane było w formule „Buduj”.

Termin realizacji: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Do czasu realizacji Robót objętych niniejszą Umową nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Obecny etap: oddano do ruchu 2 sierpnia 2019 r.

 

Strona internetowa projektu:

http://a1.wozniki-pyrzowice.pl/

   

Projektant: 

MOSTY KATOWICE Sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice

Opracowanie zamienne w km 471+300,00 ÷ 474+350,14

TRAKT Sp. z o.o. Sp. K., ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice

 

Nadzór Inwestorski:

Konsorcjum firm:

1.   ECMG GmbH Zelinkagasse 10, 1010 Wiedeń

2.   SGS  Polska Sp. z o.o. ul. Bema 83, 01-233 Warszawa

 

Wykonawca: 

Konsorcjum firm:

1. STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o. ul. Lipowa 5a, Wysoka 52-200 Wrocław;     

2. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

Wartość umowna zadania:

609 501 183,07 PLN (Brutto)

 

Warunki Kontraktowe:

Roboty zrealizowano na podstawie Warunków Ogólnych Kontraktu - "Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils).

 

Lokalizacja i zakres:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego. Przebiega przez powiat lubliniecki i tarnogórski, obszary administracyjne miasta Woźniki oraz gmin Miasteczko Śląskie i Ożarowice.

Autostrada na projektowanym odcinku przebiega głównie po terenach niezurbanizowanych leśnych (teren Woźnik, teren gminy Miasteczko Śląskie), terenach użytkowanych rolniczo (w południowym przebiegu odcinka w gminie Ożarowice i w północnym przebiegu odcinka w gminie Woźniki) oraz częściowo zurbanizowanym o przeważającej niskiej rozproszonej zabudowie. Projektowana autostrada przebiega również przez teren Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach.

 

Mapa orientacyjna inwestycji

GDDKiA 

 

Zakres robót na przedmiotowym odcinku autostrady A-1 obejmuje:

 • budowę odcinka autostrady długości 15,2 km,
 • budowę MOP-ów Woźniki Wsch. i Zach.  kat. I, docelowo kat. II i III,
 • budowę Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Ożarowice,
 • budowę obiektów inżynierskich: 1 most, 1 estakada nad rzeką, drogą powiatowa i przejściem dla zwierząt, 2 wiadukty w ciągu autostrady (WA),  9 wiaduktów nad autostradą (WD), 1 kładka technologiczna nad autostradą dla świateł nawigacyjnych lotniska,
 • budowę elementów odwodnienia autostrady: rowy odwadniające, przepusty, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt: dużych, średnich  i małych, płazów, zbiornik zastępczy dla płazów,
 • przebudowę dróg poprzecznych, 
 • budowę dróg dojazdowych umożliwiających dojazdy do nieruchomości i połączenie z istniejącą siecią dróg
 • wykonanie elementów organizacji ruchu - oznakowanie poziome i pionowe,
 • usunięcie kolizji infrastruktury technicznej niezwiązanej z autostradą.

Podstawowe parametry:

 • długość odcinka 15,2 km
 • klasa drogi: A
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • prędkość projektowa: 120 km/h
 • typ przekroju: dwujezdniowa dwupasowa z rezerwą pod 3 pas ruchu
 • szerokość pasa ruchu: 3,75 m
 • szerokość pasa rozdziału 12,50 m w tym opaski wewnętrzne 2 x 0,50 m.
 • szerokość pasa awaryjnego: 3 m
 • szerokość pobocza gruntowego: 1,25 m
 • kategoria obciążenia ruchu: KR6
 • pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,5%

Obiekty inżynierskie:

 • 1 most autostradowy
 • 1 estakada
 • 2 wiadukty autostradowe
 • 9 wiaduktów drogowych
 • 1 kładka technologiczna
 • 6 małych mostów

Miejsca Obsługi Podróżnych:

 • MOP „Woźniki Zachód” i „Woźniki Wschód” kat. I (z docelową rezerwą terenu dla kat. II i III)

Obwód Utrzymania Autostrady

 • OUA Ożarowice

Zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Przejścia dla zwierząt:

 • dużych: 2 szt.
 • średnich: 6 szt.
 • małych i płazów (przejścia górne duże oraz przejścia dolne duże, średnie, i małe): szt. 68

 

Kalendarium:

Decyzja lokalizacyjna A1 odc. Woźniki – Sośnica (Gliwice Sośnica), wydana w dniu 27 września 2005 r.

 

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 lutego 2009 r.o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 na odcinku od granicy województwa łódzkiego do węzła „Pyrzowice” (z węzłem) oraz odcinka drogi ekspresowej S-1 od węzła „Pyrzowice” do węzła „Lotnisko”.

 

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej: 22 lutego 2011 r.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji z dnia 28 stycznia 2014 r.

 

Podpisanie umowy na nadzór: 8 września 2015 r.   

Podpisanie umowy na budowę: 26 sierpnia 2015 r.

Przekazanie placu budowy: 15 września 2015 r.  

Rozpoczęcie robót: 15 września 2015 r.

Oddanie do ruchu: 2 sierpnia 2019 r.

     

Główne cele Inwestycji:

Odcinek A1 z Rząsawy do Pyrzowic o łącznej długości 56,9 km został umieszczony w załączniku nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, stanowiącym listę inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r.

 

Wybudowanie autostrady A1 na odcinku Rząsawa - Pyrzowice, połączy zrealizowane już fragmenty autostrady A1 w woj. łódzkim i dalsze odcinki na północy kraju, z południową granicą państwa, z miastami aglomeracji śląskiej, Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach oraz odciąży Częstochowę z ruchu tranzytowego.