viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

A1 odcinek H węzeł Zawodzie (bez węzła)-węzeł Woźniki (z węzłem)

26-09-2015

Oddział: Katowice

Długość: Długość odcinka 16,7 km od km 442+500 do km 459+200

Obecny etap: oddano do ruchu 2 sierpnia 2019 r.

 

Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, odcinek H węzeł Zawodzie (bez węzła)-węzeł Woźniki (z węzłem) od km 442+500 DO 459+200”. Zadanie jest realizowane w ramach  inwestycji pn.: „Autostrada  A1 węzeł Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy”.

 

Strona internetowa projektu:

http://a1.zawodzie-wozniki.pl/

 

Projektant: 

MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.

ul. Rolna 12

40-555 Katowice

                                                                                                            

Nadzór Inwestorski:

ECMG GmbH , Zelinkagasse 10, 1010 Wiedeń Austria

SGS Polska Sp. z o.o. ul. Bema 83, 01-233 Warszawa

 

Wykonawca: 

Konsorcjum:

Strabag Infrastruktura Południe

Sp. z o.o. 52-200 Wrocław ul. Lipowa 5a

 

Strabag Sp. z o.o. 05-800 Pruszków    

ul. Parzniewska 10

 

Wartość umowna zadania:

Zaakceptowana kwota kontraktowa 574.466.949,36 PLN

 

Warunki Kontraktowe:

Roboty będą realizowany w oparciu o Warunki Ogólne Kontraktu - Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils).

 

Lokalizacja i zakres:

woj. śląskie

powiat: częstochowski, lubliniecki

gminy: Starcza, Poczesna, Konopiska, Woźniki

Mapa orientacyjna inwestycji

GDDKiA 

 

Podstawowe parametry:

 • długość odcinka 16,7 km
 • klasa drogi: A
 • obciążenie nawierzchni: 115kN/oś
 • prędkość projektowa: 120km/h
 • typ przekroju: dwujezdniowa dwupasowa z rezerwą pod 3 pas ruchu
 • szerokość pasa ruchu: 3,75m
 • szerokość pasa rozdziału 12,50 m w tym opaski wewnętrzne 2x 0,50m.
 • szerokość pasa awaryjnego: 3m
 • szerokość pobocza gruntowego: 1,25m
 • dostępność do drogi  - ograniczona – tylko poprzez węzeł
 • konstrukcja nawierzchni: 30 cm beton cementowy - płyty dyblowane.
 • kategoria obciążenia ruchu: KR6

Węzły:

 • „Woźniki” w  km 458+620

Obiekty inżynierskie:

 • mosty – 6 szt.
 • wiadukt w ciągu autostrady (WA) – 2 szt.
 • wiadukt nad autostradą (WD)- 9 szt.
 • przejazd gospodarczy (PG)- 4 szt.
 • przepusty – 28 szt

Miejsca Obsługi Podróżnych:

MOP- Starcza Wsch.Kat. I

MOP- Starcza Zach. kat. I

 

Zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Przejścia dla zwierząt

 • dużych: 1 szt.
 • małych (przejścia górne duże oraz przejścia dolne duże, średnie, i małe)  23 szt.

Ekrany akustyczne – 9,211 km

 

Urządzenia ochrony wód:

 • separatory – 3 szt.
 • zbiorniki ekologiczne – 7 szt.

Zieleń izolacyjną i dogęszczającą ( drzewa, krzewy, pnącze) – ok.94 000 szt.

 

Wygrodzenie drogi na całej jej długości.

 

Kalendarium:

Decyzja środowiskowa:

 • Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2.02.2009 r.
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 na odcinku od granicy województwa łódzkiego do węzła „Pyrzowice”
  (z węzłem) oraz odcinka drogi ekspresowej S-1 od węzła „Pyrzowice” do węzła „Lotnisko”.

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej:

 • 22.02.2011 r.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji:

 • Decyzja nr 13/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 31.10.2013 r.

Podpisanie umowy na nadzór:

 • 08.09.2015 r.

Podpisanie umowy na budowę:

 • 04.03.2016 r.

Przekazanie placu budowy:

 • 15 marca 2016 r.

Rozpoczęcie robót:

 • 04 marca2016 r.

oddanie do ruchu:

 • 2 sierpnia 2019 r.

 

Główne cele Inwestycji:

Odcinek A1 z Rząsawy do Pyrzowic o łącznej długości 56,9 km został umieszczony w załączniku nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, stanowiącym listę inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r.

Wybudowanie autostrady A1 na odcinku Rząsawa - Pyrzowice, połączy zrealizowane już fragmenty autostrady A1 w woj. łódzkim i dalsze odcinki na północy kraju, z południową granicą państwa, z miastami aglomeracji śląskiej, Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach oraz odciąży Częstochowę z ruchu tranzytowego.