viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

A-1 odc. E gr. woj. łódzkiego – w. Rząsawa (bez węzła)

A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn,

odcinek E gr. woj. łódzkiego – w. Rząsawa /Częstochowa Północ/ (bez węzła)

Oddział: Katowice

Długość – 16,9 km

Etap – realizacja P&B

Wartość inwestycji: 699823113,41 PLN

 

I. Etap zrealizowany:

 • 31.12.1999 r. wydano Wskazanie lokalizacyjne Ministra SWiA

 • 30.07.2002 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję ustalająca lokalizację odcinka autostrady płatnej A1

 • 02.02.2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 • 17.04.2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie, w którym uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

 • 17.11.2014 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję nr 10/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • 21.10.2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał decyzję, w której uchylił w części ww. decyzję Wojewody Śląskiego i ponownie orzekł w tym zakresie, natomiast w pozostałej części decyzję utrzymał w mocy.

 • 30.06.2017 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy Robót.

 • 28.10.2017 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na nadzór nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem.

 • 23.07.2018 r. podpisano Umowę z Wykonawcą Robót

 • 06.12.2018 r. podpisano Umowę na nadzór i zarządzanie Kontraltem

Etap w trakcie realizacji:

Realizacja P&B

Oddział GDDKiA w Katowicach realizuje obecnie, zawartą w dniu 23 lipca 2018 roku umowę nr O.KA.D-3.2411.40.2017/2018, w której Wykonawca został zobowiązany do zaprojektowania i wykonania zadania pn. „Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła)”. Wykonawcą jest firma POLAQUA Sp. z o.o.

 

Strona internetowa kontraktu:

http://www.a1-gr-wojewodztw-rzasawa.pl/

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Autostrada A1 na odcinku gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła) przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1.

·         województwo: śląskie

·         powiat częstochowski: gmina Mykanów, Kruszyna, Rędziny

 

Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku od granicy woj. łódzkiego do węzła Rząsawa (z projektu budowlanego z 2014 r.)

GDDKiA 

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi - A,
 • prędkość projektowa - 120 km/h,
 • konstrukcja nawierzchni – beton cementowy,
 • liczba jezdni - 2,
 • liczba pasów ruchu - 3,
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś,
 • szerokość pasa pasów ruchu - 3,75 m,
 • szerokość pasa dzielącego - 5,0 m,
 • szerokość pasa awaryjnego ruchu - 3,0 m,
 • szerokość korony drogi - 36,0-47,0 m,
 • szerokość pobocza gruntowego - 1,5-3,6 m.

Zakres inwestycji:

Budowa autostrady z nawierzchnią z betonu cementowego, węzła drogowego, obiektów inżynierskich w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą, przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji, budowa dróg dojazdowych, budowa urządzeń ochrony środowiska oraz sytemu odwodnienia, przebudowa kolidujących urządzeń infrastruktury pod i naziemnej, budowa oświetlenia drogowego oraz urządzeń BRD.

 

Obiekty inżynierskie:

Budowa obiektów inżynierskich m.in. most, wiadukty w ciągu autostrady, wiadukty nad autostradą, duże przejścia dla zwierząt nad autostradą, przejazdy gospodarcze.

 

Węzły:

Mykanów (dawniej Kościelec) – na przecięciu z drogą powiatową 1059S

 

MOPy:

Nie przewiduje się budowy MOP-ów.

 

III. Ochrona środowiska

Budowa m.in. zabezpieczeń przeciwhałasowych, przejść dla średnich i małych zwierząt, zbiorników dla płazów, jak również elementów odwodnienia autostrady: rowy odwadniające, przepusty, kanalizacja deszczowa, zbiorniki filtracyjne.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność realizacji:

Nie przewiduje się etapowania inwestycji