viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiABudowa drogi ekspresowej S5

Rok 2015 - pełen drogowych inwestycji

11-05-2015

Kierowcy korzystający z autostrady A1 od Czerniewic do Kowala, mają już do dyspozycji na tym odcinku wszystkie pary Miejsc Obsługi Podróżnych i planowane na tym odcinku stacje benzynowe. Po oddaniu do ruchu w ubiegłym roku Autostrady A1 w budowie są teraz obwodnice miast. Planowane są też większe remonty.

Trwają prace przy budowie obwodnicy Brodnicy.

Kontynuowane są deskowania, zbrojenia oraz betonowanie filarów wraz z podporami przyszłej estakady. Trwają też roboty na drodze krajowej nr 15 w kierunku Olsztyna, gdzie w przyszłości powstanie rondo u zbiegu ulic Kolejowej i Sikorskiego. Trwa również budowa nasypów oraz usuwane są kolizje wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Na budowie obwodnicy pracuje obecnie ok 100 osób i 30 maszyn budowlanych.

 

GDDKiA

 

Realizowane są roboty na obwodnicy Inowrocławia.

Wykonywane jest odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne, rozbiórka budynków, ogrodzeń oraz usuwanie z placu budowy korzeni drzew i krzewów. Wykonanie tych prac umożliwi wkrótce znaczne poszerzenie frontu robót. W kulminacyjnym momencie, prace na budowie będą prowadzone z udziałem ok. 500 pracowników i kilkudziesięciu maszyn budowlanych. Obie inwestycje realizowane są w systemie „projektuj i buduj” co w tym przypadku oznacza m.in. konieczność dostosowania zatwierdzonego projektu budowlanego m.in. do zmienionych przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu (usytuowanie i parametry ekranów akustycznych).

 

GDDKiA  GDDKiA

 

Kierowcy korzystający już z całej autostrady A1 od Czerniewic do Kowala, mają do dyspozycji na tym odcinku już wszystkie pary Miejsc Obsługi Podróżnych: Otłoczyn, Kałęczynek, Machnacz, Ludwinowo oraz wszystkie planowane obecnie na tym odcinku stacje benzynowe ( 2 w Otłoczynie, 1 w Machnaczu).

 

GDDKiA

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oprócz budowy nowych dróg krajowych, prowadzi też intensywne prace mające na celu poprawę jakości istniejących tras województwa kujawsko-pomorskiego. Naprawy nawierzchni mają przede wszystkim zapewnić płynność ruchu i bezpieczeństwo kierowców na drodze.

 

Wymiana nawierzchni:

Nowa nawierzchnia powstanie na drodze krajowej nr 25, na odcinku Kamień Krajeński - Sępólno Krajeński ( 4 km ) oraz na odcinku Złotniki Kujawskie – Jaksice (prawie 5 km).

Budowa chodników:

Nowa ścieżka pieszo rowerowa pojawiła się już na Szosie Bydgoskiej w Inowrocławiu na długości ponad 500 metrów. Niebawem powstanie też półtora kilometrowy chodnik z dodatkową infrastrukturą ( zatokami, ścieżki rowerowe, wjazdy do posesji ) w dwóch miejscach Sępólna Krajeńskiego - na ulicach Chojnickiej i Koronowskiej.

Nowa sygnalizacja świetlna powstanie natomiast w Białym Borze ( na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 55 z drogą powiatową (gmina Grudziądz).

W tym roku wyremontowany zostanie także most przez rz. Rakutówkę, przy drodze krajowej nr 91 w m. Przyborowo ( powiat włocławski ). Prace przy remoncie prowadzone będą tak by zachować ciągłość ruchu.

 

Dzięki wszystkim tego rodzaju corocznym działaniom, w ubiegłym roku spadła liczba ofiar wypadków na drogach krajowych naszego województwa.

Statystyczne dane szacunkowe wskazują, iż w 2014 roku, w porównaniu do roku 2013, bezwzględna liczba:

- osób RANNYCH w wypadkach spadła o ok. 28,0 %,

- ofiar ŚMIERTELNYCH o ok. 12%.

Liczba wypadków drogowych zmniejszyła się natomiast o ok. 22%.

 

GDDKiA

 

Ponadto przetargi dla wszystkich odcinków, 130 km drogi ekspresowej S5, są już na drugim etapie, w którym to Wykonawcy przedłożą swoje oferty cenowe. Po zakończeniu tego etapu wybrane zostaną najkorzystniejsze oferty firm, które zajmą się projektowaniem i budową przyszłej drogi. Podpisanie umów z Wykonawcami planowane jest jesienią bieżącego roku. Wykonawcy opracują Projekty Budowalne, które uszczegółowią dotychczasowe rozwiązania techniczne i pozwolą dokładnie wyznaczyć działki i tereny przewidziane do wykupu. Powyższe prace nad projektem zakończą się wydaniem przez Wojewodę decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ( ZRID ) po której Urząd Wojewódzki rozpocznie prace związane z wyceną poszczególnych działek przewidzianych do wykupu. Nastąpi to nie wcześniej niż na przełomie roku 2016/2017.

 

Osoby, które już teraz chciałyby się zapoznać z planowanym przebiegiem przyszłej drogi ekspresowej mogą skorzystać z Punktu Informacyjnego w GDDKiA, który czynny jest w każdy CZWARTEK od godziny 9.00 do 11.00 w Bydgoszczy na ul. Fordońska 6. Można również umówić się na inny termin telefonicznie - po numerem 52 323 45 67