viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2014

Podsumowanie działań kieleckiego Oddzialu GDDKiA w 2014 roku

30-12-2014
Rozpoczęcie budowy dwóch kolejnych odcinków drogi ekspresowej S7 o łącznej długości 42 km, udostępnienie kierowcom nowego mostu w Woli Jachowej, wyremontowanie nawierzchni na siedmiu odcinkach dróg krajowych, nowe chodniki w sześciu miejscowościach regionu świętokrzyskiego – to tylko niektóre działania kieleckiego Oddziału GDDKiA w 2014 roku dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy użytkowników dróg.

Kolejne duże inwestycje rozpoczęte

 

Budowa odcinka drogi ekspresowej S7 od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego

Umowa z Wykonawcą, konsorcjum z Liderem Budimex S.A., na budowę tego odcinka została podpisana w październiku 2014 roku. Dzięki nowej drodze ekspresowej  S7 od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim znacznie skróci się czas podróżowania między Warszawą, a Krakowem. Dwujezdniowa droga ekspresowa z bezkolizyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi typu węzły i wiadukty oznacza poprawę bezpieczeństwa drogowego i komfortu jazdy. W  ramach inwestycji powstaje nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości 20 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia będzie biegła w przeważającej części po śladzie już istniejącej trasy. W ramach inwestycji zaplanowano 35 obiektów inżynierskich (6 mostów, 9 wiaduktów, 2 kładki dla pieszych, 1 podziemne przejście dla pieszych, 2 przejścia dla zwierząt dużych, 12 przepustów dla zwierząt małych, 3 przejazdy gospodarcze pod drogą ekspresową)  oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną.  Wartość robót budowlanych to 348,6 mln złotych. Czas realizacji kontraktu to 22 miesiące od daty podpisania umowy z doliczeniem 3-miesięcznych okresów zimowych (planowane zakończenie inwestycji I połowa 2017 roku) 

 

Budowa odcinka drogi ekspresowej S7 od Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego

W lipcu 2014 podpisana została w Kielcach umowa na budowę tego 22-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 między Warszawą, a Kielcami. Za realizację inwestycji odpowiada kielecki Oddział GDDKiA. Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 połączy przyszłą obwodnicę Radomia z granicą województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Po wybudowaniu obwodnicy Radomia oraz fragmentu S7 od granicy województwa mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej,  odcinek ekspresowej „siódemki” między Warszawą, a Kielcami (węzeł w Chęcinach) osiągnie długość około 150 km.  Droga ekspresowa S7 od Radomia do granicy województw biegnie w przeważającej części po nowym śladzie, po wschodniej stronie istniejącej drogi  nr 7. Wzdłuż trasy głównej wybudowane zostaną drogi serwisowe umożliwiające ruch lokalny. Wjazd na drogę S7 możliwy będzie dzięki węzłom: Szydłowiec Północ, Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Południe. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie ponad dwadzieścia obiektów mostowych, w tym  14 wiaduktów, 4 mosty, 2 kładki dla pieszych. Projekt uwzględnia przygotowanie terenów pod 4  Miejsca Obsługi Podróżnych (po dwa w pobliżu miejscowości Orońsko i Wola Korzeniowa). Wartość kontraktu to 682,2 mln złotych. Okres realizacji inwestycji to 24 miesiące od podpisania umowy z doliczeniem okresów zimowych. Inwestycja zakończy się w 2017 roku.

 

Ekspresowa „siódemka”  

Wymienione odcinki to kolejny krok w budowie drogi S7, która docelowo ma zyskać pełne parametry trasy ekspresowej nie tylko w granicach regionu świętokrzyskiego. Przypomnijmy – w roku 2009 oddany został do ruchu węzeł Kielce-Północ (czyli odcinek S7 od Występy do Wiśniówki o długości 7,3 km), w roku 2011 odcinek S7 Skarżysko-Kamienna – Występa (16,8 km), w roku 2013 obwodnica Kielc czyli odcinek S7 Wiśniówka – Chęciny (22,7 km). Po uwzględnieniu także istniejącej obwodnicy Jędrzejowa i wybudowanego wcześniej przejścia przez Skarżysko można stwierdzić, że ponad połowa „siódemki” (około 50 km) w regionie świętokrzyskim ma już pełne parametry trasy ekspresowej.

 

Można jeździć nowym mostem w Woli Jachowej 

Od grudnia 2014 kierowcy mogą jeździć nowym mostem w Woli Jachowej w ciągu drogi krajowej nr 74. W ramach inwestycji zgodnie z harmonogramem przeprowadzona zostanie jeszcze rozbiórka tymczasowego obiektu i prace przy porządkowaniu terenu. Całe przedsięwzięcie zakończy się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Przypomnijmy – konstrukcja starego mostu w Woli Jachowej w ciągu drogi krajowej nr 74 została uszkodzona po nawałnicach deszczowych w 2013 roku. Obiekt został zamknięty, a po niezbędnych badaniach i wzmocnieniach warunkowo dopuszczony do ruchu tylko pojazdów do 3,5 tony, pozostałe samochody skierowano na objazdy. W grudniu 2013 oddany został do ruchu most tymczasowy, z którego mogły korzystać już wszystkie pojazdy. Jeszcze w 2013 roku ogłoszony został przetarg na inwestycję, która obejmowała zaprojektowanie i budowę nowego mostu w Woli Jachowej oraz rozbiórkę tymczasowego obiektu. Projekt nowego mostu w ciągu drogi krajowej  nr 74 powstał w pierwszej połowie roku 2014. Nowy most ma długość około 18 metrów i jest o około 10 metrów dłuższy od uszkodzonego obiektu. Most ma konstrukcję jednoprzęsłową betonową sprężoną, posadowiony jest na palach wielkośrednicowych, co oznacza, że będzie bardziej odporny na skutki nagłych przyborów wód w rzece. Jezdnia ma dwa pasy ruchu po 3,5 metra szerokości. Po obu stronach wykonane zostały chodniki dla pieszych o około półtorametrowej szerokości. Koszt inwestycji to około 2 mln złotych.

 

Kolejne 10 km dróg krajowych w regionie świętokrzyskim z nową nawierzchnią

Siedem odcinków dróg krajowych w regionie świętokrzyskim zyskało nową nawierzchnię w 2014 roku. Wyremontowane zostały drogi o łącznej długości około  10 km za kwotę blisko 8 mln złotych. Odcinki te mają także nowe oznakowanie poziome, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2014 roku wyremontowane zostały odcinki:

- drogi krajowej nr 42 Wielka Wieś – Wąchock  - 1,7 km

- drogi krajowej nr 78 Kije – Żydówek – 1,5 km

- drogi krajowej nr 74 Wola Jachowa – Skorzeszyce – 2,9 km

- drogi krajowej nr 74 Lechów – Lechówek – 1,1 km

- drogi krajowej nr 74 w Opatowie o łącznej długości 0,5 km

- drogi krajowej nr 74 Złota Woda – Łagów - 1 km

- drogi krajowej nr 9 w Opatowie o długości 1,1 km.

 

Aktywne znaki dla bezpieczeństwa pieszych

Ponad dwadzieścia podświetlanych znaków D-6 zamontowanych w 2014 roku nad przejściami dla pieszych na drogach krajowych regionu świętokrzyskiego sprawia, że miejsca te są bardziej widoczne dla kierowców szczególnie w okresie zimowym. Nowe znaki D-6 na wysięgnikach informujące o przejściach dla pieszych są umieszczone w 22 punktach Dodatkowo przejścia te są doświetlone w oparciu o instalacje zasilane bateriami słonecznymi. To znacznie poprawia widoczność szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Znaki zamontowane zostały nad drogą 74 w miejscowościach Cedzyna, Skorzeszyce, Wola Jachowa, Lechów, Złota Woda, Piórków, Gołoszyce, Brzezie, Balbinów, Gierczyce; nad drogą nr 73 w miejscowościach Mikułowice, Konary, nad drogą nr 79 miejscowościach Luszyca, Ruszcza, Łyczba, Słupia, Biechów, nad drogą nr 78 w Jasionnej. Koszt oznakowania to 632 tysiące złotych.

 

Bezpieczne chodniki

Bezpieczne dojścia do szkół, przystanków, sklepów, domów czy kościołów – w 2014 roku kielecki Oddział GDDKiA wybudował chodniki o łącznej długości prawie 7 km w sześciu miejscowościach. Łączny koszt inwestycji to około 5 mln złotych. Zadania zostały zrealizowane w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w br.

W tym roku wybudowane zostały chodniki przy drogach:

- nr 73 w miejscowości Szczaworyż o łącznej długości około 1,8 km

- nr 74 w miejscowości Lechówek o łącznej długości około 0,5 km

- nr 74 w miejscowości Piórków o łącznej długości około 1 km

- nr 9 w Opatowie, nr 9 i 77 w Lipniku i Włostowie o łącznej długości około 3,2 km.

Dzięki takim działaniom na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat liczba wypadków z udziałem pieszych zmalała na drogach krajowych regionu świętokrzyskiego o połowę.

 

Nowe sygnalizacje świetlne

Kierowcy mogą już bezpiecznie wjechać na drogę krajową nr 74 z dróg podporządkowanych w Mniowie. Od jesieni 2014 działa sygnalizacja świetlna wybudowana przez kielecki Oddział GDDKiA w ramach działań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowoczesna akomodacyjna (wzbudzana) sygnalizacja świetlna z jednej strony zapewnia w jak największym stopniu płynność ruchu na głównej drodze krajowej nr 74, z drugiej strony pozwala kierowcom na bezpieczne włączenie się do drogi głównej z powiatowych dróg podporządkowanych. Na dwóch skrzyżowaniach w Mniowie zamontowano w sumie 6 kamer rejestrujących samochody oczekujące na włączenie się do drogi głównej albo oczekujących na skręt w drogę podporządkowaną. Sygnał przekazywany z kamery oznacza, że zapali się dla nich zielone światło. Jeśli chętnych do manewru nie będzie, zielona faza będzie obowiązywać nieustannie dla jadących drogą nr 74. Dodatkowo w ramach inwestycji zmieniona została organizacja ruchu na 7 skrzyżowaniach usytuowanych na 6-kilometrowym odcinku Rozgół – Mniów drogi krajowej nr 74. Poprzez nowe oznakowanie poziome i pionowe wydzielone zostały bezpieczne lewoskręty w obrębie skrzyżowań.

 

Są efekty naszych działań

Działania podejmowane przez GDDKiA w ciągu ostatnich dziesięciu lat przyczyniły się do znacznej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla przykładu w 2004 roku na drogach krajowych województwa świętokrzyskiego doszło do 510 wypadków, a w 2013 odnotowano ich 296 czyli o około 40 procent mniej. W porównaniu z rokiem 2004, w roku ubiegłym odnotowano dwukrotnie mniej ofiar śmiertelnych, o ponad połowę zmalała liczba ofiar i rannych wśród pieszych.